Kursbeskrivning

20171022 Scoutledarutbildningen "Redo för naturen dagtur" om friluftsliv som hålls söder om Linköping.

Ledar Patrull är en rolig och lärorik kurs för äventyrsscouter. Kursen är till för att kårerna ska få väl fungerande patruller på sin avdelning samt för att ge äventyrsscouterna sin första ledarskapsutbildning. Vi repeterar grundstenarna i scouting, pratar om ledarskap och patrulledarens roll i patrullen. Målet är att scouten ska känna sig mer säker som patrulledare.

 

 

Utbildningen är uppdelad i två delar.

Den första delen är en mer teoretisk helg och här väljer du om du vill delta antingen under höstterminen, i november, eller under vårterminen, i mars.

Oavsett om du gått del 1 i början av mars eller i mitten av mars går alla kursdeltagare från del 1 tillsammans på del 2 som är en spännande och praktisk hajk på Söderåsen. På hajken går scouterna patrullvis, men alla sover på samma övernattningsplats.

Det kommer att vara en separat anmälan till hajken som du måste anmäla dig till.

Målgrupp

2:a och 3:e års Äventyrsscouter.

Kostnad

900 kr

Du anmäler dig till del 1

För anmälan till del 2 hajken görs den separat. Priset avser deltagande i båda kursdelarna.

Kurskostnaden inkluderar mat, material, boende och boken Äventyrarnas handbok.

De flesta kårer brukar betala eller subventionera kostnaden för ledarutbildning. Kontrollera med din kår vad som gäller!

Scouternas utbildningsfond

Om kostnaden för kurs, resa och boende är ett problem kan Scouternas utbildningsfond hjälpa till. Ansökan och information, se:Scouternas utbildningsfond

Anmälningsregler

Här hittar du scouternas folkhögskolas anmälningsregler: Anmälningsregler

Mer info om kursen


Anmälan

Anmäl dig här!

Kontakt

Anders Karlsson
karlsson.scout@live.se
070-419 51 13