Kursbeskrivning

Notera att den här kursen ingår som en del av den stora digitala kurshelgen Leda Väst 2021

Leda scouting är utbildningen för dig som är ny som ledare eller inte tidigare har deltagit i någon scoutledarutbildning. 

Innehåll

Utbildningen ger:

  • Förståelse för vad som gör scouting till scouting
  • Kunskap om hur du planerar ett möte
  • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap

Tidsåtgång

Kursen är 6 timmar lång, exkl. pauser. Ansvarig kursledare tar kontakt efter sista ansökningsdag med mer kursspecifik information.

Material

Eftersom det är en digital kurs behöver du ha tillgång till en dator, ett par hörlurar samt en ostörd plats att vara på under hela dagen.