Kursbeskrivning

Samtalsledarutbildningen är till för dig som ska bli samtalsledare inom Trygga möten live och/eller Trygga mötens fördjupning (workshop). Utbildningens syfte är att ge dig praktiska färdigheter som samtalsledare. Detta sker genom att du får träna och utveckla din förmåga att hålla och leda svåra samtal i grupp, bland annat genom rollspel, feedback och reflektion.

 

Här kan du läsa mer och få svar på dina frågor om utbildningar och fortbildning inom Trygga möten>>

Här finns uppdragsbeskrivningen för samtalsledare>>

Kring Coronapandemin/Covid-19

Vi följer utvecklingen noga via Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Om pandemin fortsätter men restriktioner lyfts och att vi fysiskt kan ses igen så uppmanar vi alla att hålla god handhygien, undvika nära kontakt samt stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra. Alla med symptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Vid sjukdom

Om du blir sjuk och inte kan delta på Samtalsledarutbildningen kommer du att garanteras en plats vid nästa utbildningstillfälle. (Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt).

Kurslokal

Samtalsledarutbildningen hålls på Scouternas kansli, Instrumentvägen 19, våning 3 i Stockholm.

För att undvika trängsel i lokalerna har vi anpassat hela kansliet så att vi kan hålla avstånd och vistas i stora rum så även under måltider. Handsprit finns tillgänglig runt om i lokalen. Det kommer endast att vara deltagare från Samtalsledarutbildningen, kursteam Trygga möten samordnarna som befinner sig lokalen under helgen.

Resor

Tänk på att boka avbokningsbara eller ombokningsbara biljetter när du bokar tågbiljett. Utlägg och önskemål om eventuellt förskott får du mer information om efter att du antagits till utbildningen. Samtalsledaren förväntas följa Scouternas och Scouternas folkhögskolas resepolicy.

Logi

Folkhögskolan/Trygga Möten bekostar enkelrumstillägg på grund av Covid 19 och rådande omständigheter så att vi kan hålla avstånd även utanför kurslokalerna.

Omfattning

Samtalsledarutbildningen är totalt ca 20 timmar och består av två delar. 

 • En hemuppgift som tar ca 4 – 6 timmar och som du gör innan kurshelgen
 • En kurshelg, start fredag 16/4 klockan 14:00 till söndag 18/4 klockan 15

För att bli godkänd krävs att båda delarna är utförda till 100%.

Kursinnehåll

 • Samtalsteknik
 • Agerande vid olika “trygga möten”-händelser med stöd av fallbeskrivningar
 • Fördjupad kunskap om innehållet Trygga möten (inklusive särskilt utsatta grupper)

Målgrupp & kravspecifikation

Samtalsledarutbildningen riktar sig till dig som:

 • varit scoutledare en längre tid; eller anställd i Scouterna eller någon av samverksorganisationerna (Equmenia, NSF, Salt) eller ett studieförbund.
 • har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten
 • vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten
 • har erfarenhet av att leda samtal i grupp
 • har förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten.

Ansökan

Du ansöker till Samtasledarutbildningen via Scoutnet, se länk nedan. I ansökan uppmanas du ange minst två referenser, varav en kopplad till scouterna och den andre till någon du arbetar med (chef eller medarbetare/kollega). Obs! Referenserna ska vara relevanta för uppdraget.

Antagning & urval

Efter sista ansökningsdag, gör kursteamet ett urval utifrån följande kriterier:

 • Rekommendationer
 • Målgrupp & kravspecifikation
 • Behovet av samtalsledare i regionen samt i våra samverkansorganisationer
 • Intervju med kandidater till uppdraget
 • Referenstagning

Tidsplan för ansökan och antagning

 • Ansökan öppnar december 2020
 • Ansökan stänger 25 april
 • Antagningsprocess maj-juni 
 • Antagningsbesked juni 
 • Samtalsledarutbildning kurshelg 10-12/9

Kostnad

Samtalsledarutbildningen är helt kostnadsfri för dig som är ideell och antagen deltagare. Detta inkluderar även resa, boende och mat för kurshelgen. Dessa kostnader täcker Trygga möten.

Är du anställd hos Scouterna eller någon av samverkansorganisationerna står din arbetsgivare för dina kostnader.

Logi

Boende fredag-söndag ingår i kursavgiften. Vi bor i enkelrum med vandrarhemsstandard. Om du inte önskar boende eller vill lösa eget boende under kursen kan detta anges i ansökan till kursen.