Våra profilkurser

Profilkurser_header

 

 

Alla som vill utvecklas är varmt välkomna till Scouternas folkhögskola. Vi är en modern folkhögskola som bedriver mycket utbildning digitalt och på distans. Trots att det kan kännas tufft nu blickar vi framåt och kommer fortsätta göra utbildning som ger människor mod, makt och verktyg att utveckla sig själva och sin omvärld.

 

Ledarskap för hållbarhet

Utbildningen Ledarskap för hållbarhet ger dig mod, verktyg och inspiration att leva hållbart i takt med utvecklingen. Med utgångspunkt i det egna värdebaserade ledarskapet jobbar vi med hållbar utveckling och de globala målen i vår samtida värld. Utbildningen är en distansutbildning på heltid under ett läsår med några fysiska träffar och är CSN-berättigande.

Läs mer om Ledarskap för hållbarhet här >>

 

Projektledning

Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vi blandar grundläggande kunskaper och aspekter av vad projekt och projektledning innebär, med fördjupningar inom områden som är avgörande för att ett projekt ska lyckas. Utbildningen är på distans under en termin med fysiska träffar i början och slutet av terminen. Utbildningen är CSN-berättigande.

Läs mer om Projektledningskursen här >>

 

Värdebaserat ledarskap

På Värdebaserat ledarskap gör vi det andra pratar om. Vi skapar möten över gränser: generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessa möten är något av det mest värdefulla deltagarna, mentorerna och kursledarna tar med sig från kursen. Genom möten lär du dig mer, både om dig själv och om andra. Utbildningen är indelad i fyra kurshelger med olika teman och vänder sig till unga ledare i ideell sektor.

Läs mer om Värdebaserat ledarskap här >>

 

Ordförandeprogrammet

Ordförandeprogrammet är en grundläggande ledarskapsutbildning för unga ledare från olika organisationer och föreningar. Vi fokuserar på att stärka kunskaper som behövs för att leda en styrelse men du behöver inte vara ordförande för att söka. Vi ses under tre kurshelger, inför varje kurshelg går alla en webbkurs där grundläggande kunskaper presenteras, på så vis kan vi fokusera på diskussion och erfarenhetsutbyte när vi ses. Tillsammans med andra kommer du att växa som ledare!

Läs mer om Ordförandeprogrammet här >>

 

För studerande på profilkurser

Här hittar du information för dig som studerar profilkurser på Scouternas folkhögskola.

För studerande på profilkurser >>