Projektledning

Header Projektledning-farg

 

Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vare sig du är aktiv inom föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör kommer du få verktyg för att leda och utvärdera projekt.

Vi blandar grundläggande kunskaper och aspekter av vad projekt och projektledning innebär, med fördjupningar inom områden som är avgörande för att ett projekt ska lyckas.

 

Om projektledningskursen

Teorier och modeller levandegörs av gästföreläsare och en genomförandeperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.

Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna kurs. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskapsutveckling och projektgenomförande är stor.

Under kursen får du lära dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en god grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Kursboken och kursinnehållet är anpassade efter IPMA/PMI-krav så kursen kan vara ett första steg mot en internationellt accepterad certifiering. När du är klar med kursen kommer du att ha provat verktyg och beprövade metoder i ett eget projekt, du kommer få det att hända!

 

Ansökan och antagning

Den 15 februari 2021 öppnar vi ansökan för två kursomgångar under våren och sommaren. Den 15 mars öppnar vi ansökan för höstens terminskurs.

 
Projektledning – terminskurs vår

Heltid, 9 veckor, distans

Datum: 12 april – 11 juni

Kostnad: 1000 kr

Sista anmälningsdag: 15 mars

Träff 1: 15-16 april (digitalt)

Träff 2: 7-8 juni (digitalt)

Ansökan är nu stängd.

 
Projektledning – sommarkurs

Heltid, 9 veckor, distans

Datum: 14 juni – 13 augusti

Kostnad: 1000 kr

Sista anmälningsdag: 15 april

Träff 1: 21-22 juni (fysiskt eller digitalt)

Träff 2: 12-13 augusti (fysiskt eller digitalt)

Ansökan är nu stängd.

 
Projektledning – terminskurs höst

Heltid, 16 veckor, distans

Datum: 23 augusti – 17 december

Kostnad: 1000 kr

Sista anmälningsdag: 31 maj

Träff 1: 26-27 augusti (fysiskt eller digitalt)

Träff 2: 16-17 december (fysiskt eller digitalt)

Ansök-här_lång

 

Möt våra deltagare

Hör Oliver och Linnéa berätta om kursen som gavs vårterminen 2020.

 

Kursupplägg

Kursen är en distansutbildning med ett fåtal obligatoriska träffar vid start och slut. Kursen ges på heltid under en termin.

  • Vi börjar första dagen med inloggning på läroplattformen och en förberedande uppgift.
  • Under två dagar i början av utbildningen träffas vi fysiskt eller digitalt och har kurspass hela dagarna.
  • Under kommande veckorna studerar ni på distans genom en interaktiv webbkurs och genomför ert projekt på valfri plats.
  • Avslutningsvis samlas alla deltagare igen under två dagar fysiskt eller digitalt för att presentera, utvärdera och avsluta utbildningen.

Under genomförandet av ditt projekt håller du kontakt med lärare och andra studerande via vår digitala lärplattform. Fokus ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning genom ditt projekt.

Som en röd tråd genom hela kursen ligger det projekt du väljer att genomföra. Undervisningen är mycket case-baserad där uppgifterna tar sin utgångspunkt i ditt aktuella projekt.

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel via CSN. Du måste själv ansöka om studiemedel och sedan skicka in en studieförsäkran när du påbörjat kursen via ”Mina sidor” på www.csn.se.

 

Kostnad för studier

Vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om totalt 1000 kr. I den ingår all litteratur. Eventuella kostnader för resor under projektperioden kan tillkomma.

Sök gärna bidrag och stipendier, eller merkostnadslån från CSN. Du även välkommen att söka bidrag från Scouternas utbildningsfond.

För att tacka ja till din plats ska du betala en bekräftelseavgift på 500 kr senast 12 dagar efter antagning. Information om antagning och kontonummer kommer på mail. Resterande belopp ska betalas efter kursstart.

Har du frågor om avgiften eller behöver hjälp, är du alltid välkommen att höra av dig till ansvarig kursledare.

 

Kontakt

Bild på Cecilia Wesslén

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare och kursansvarig för Ledarskap för hållbarhet och Projektledning
E-post: cecilia.wesslen@scouterna.se
Telefon:
08-55 50 65 48
Mobil:
072-070 69 44

Cecilia är kursansvarig på Scouternas folkhögskola för kurserna Ledarskap för hållbarhet och Projektledning. Cecilia är också kursutvecklare för långa särskilda kurser.