Projektledning

Header Projektledning-farg

Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vare sig du är aktiv inom föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör kommer du få verktyg för att leda och utvärdera projekt.

Vi blandar grundläggande kunskaper och aspekter av vad projekt och projektledning innebär, med fördjupningar inom områden som är avgörande för att ett projekt ska lyckas.

 

Om projektledningskursen

Teorier och modeller levandegörs även av gästföreläsare, studiebesök samt genom en genomförandeperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.

Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna kurs. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskapsutveckling och projektgenomförande är stor.

 

Under kursen erbjuds du även en personlighets-/profilanalys och lär dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en god grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Kursboken och kursinnehållet är anpassade efter IPMA/PMI-krav så kursen kan vara ett första steg mot en internationellt accepterad certifiering. När du är klar med kursen kommer du att provat verktyg och beprövade metoder i ett eget projekt, du kommer att få det att hända!

 

Ansökan och antagning

Ansökan inför höstterminen 2020 är nu stängd.

Vid fler sökande än platser kommer urval göras på grundval av; anmälningstid, tidigare erfarenhet av projektledning, sökandes intresse samt total sammansättning av gruppen.

 

Möt våra deltagare

Hör Oliver och Linnéa berätta om kursen som ges vårterminen 2020.

 

Kursupplägg 2020

Kursen är en distansutbildning med ett fåtal obligatoriska träffar vid start och slut. Kursen ges på halvtid under en termin.

  • Vi börjar den 17 augusti med inloggning på läroplattformen och en förberedande uppgift.
  • Den 20-21 augusti träffas vi på Scouternas folkhögskola i Örnsberg, Stockholm och har kurspass hela dagarna.
  • Under kommande veckorna studerar ni på distans genom en interaktiv webbkurs och genomför ert projekt på valfri plats.
  • Avslutningsvis samlas alla deltagare igen den 10-11 december i Örnsberg för att presentera, utvärdera och avsluta utbildningen.

Under genomförandet av ditt projekt håller du kontakt med lärare och andra studerande via vår digitala lärplattform. Fokus ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning genom ditt projekt.

Som en röd tråd genom hela kursen ligger det projekt du väljer att genomföra. Undervisningen är mycket case-baserad där uppgifterna tar sin utgångspunkt i ditt aktuella projekt.

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel via CSN för halvtids-studier. Du måste själv ansöka om studiemedel och skicka in en studieförsäkran när du påbörjat kursen via ”Mina sidor” på www.csn.se.

 

Kostnad för studier

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om totalt 1000 kr. I den ingår all litteratur. Eventuella kostnader för resor under projektperioden kan tillkomma.

Sök gärna bidrag och stipendier, eller merkostnadslån från CSN. Du även välkommen att söka bidrag från Scouternas utbildningsfond.

När du tackar ja till din plats, förbehåller du dig om att betala en bekräftelseavgift om 500 kr innan kursstart. Fakturan på hela avgiften skickas ut i samband med att du tackar ja, där bekräftelseavgiften är en del av den totala kostnaden. Resterande belopp ska betalas efter kursstart.

Har du frågor om fakturan eller behöver hjälp, är du alltid välkommen att höra av dig till ansvarig kursledare.

 

Kontakt

Bild på Cecilia Wesslén

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare och kursansvarig för Ledarskap för hållbarhet och Projektledning
E-post: cecilia.wesslen@scouterna.se
Telefon:
08-55 50 65 48
Mobil:
072-070 69 44

Cecilia är kursansvarig på Scouternas folkhögskola för kurserna Ledarskap för hållbarhet och Projektledning. Cecilia är också kursutvecklare för långa särskilda kurser.