Tema Hopp på Allmän Kurs

De senaste månaderna har Allmän kurs arbetat med temat Hopp. Deltagarnas redovisningar lyfter fram olika saker som ger dem hopp om demokratins framtid, bland annat:

  • Utbildning och kunskap
  • Globala målen
  • Jämlikhet
  • Kvinnor och män som förändrar
  • Omtanke och respekt
  • Vetenskapliga upptäckter
  • Dialog och diskussionHär kan du se videon Kvinnor som förändrat världen och Män glömda & gömda i historien som deltagaren Maya Löfstrand gjort.

Svenska som andraspråk på Allmän kurs i klassrum!

Nu är det klart! Till kommande läsår lägger vi till Svenska som andraspråk i vårt kursutbud inom Allmän kurs i klassrum. Tack vare det ökar vi chanserna för att fler ska kunna komma vidare med sina studier.


Du kan läsa mer om Allmän kurs här!