Handledningsgruppen

En ideell arbetsgrupp med uppdraget att se över våra handledningar.

Gruppens uppdrag

Målet med handledningsgruppens uppdrag är att ha ett övergripande ansvar över handledningarna på Ledarskapsöns utbildningar.

Arbetet med att utveckla handledningarna ska säkerställa att alla våra ideella utbildare får ett gott stöd i att vara en del av folkhögskolans arbete med att vara i framkant av utvecklingen, för att bildningsverksamheten ska vara relevant för både dagens och morgondagens ledare.

Handledningsgruppens arbete sker som en del av folkhögskolans generella utvecklingsarbete kring handledningar och utbildningar.

Just nu

  • Handledningen för Treklöver Gilwell är i slutfasen, och beräknas att finnas redo innan årsskiftet 2021/22.  
  • Gruppen har också påbörjat arbetet med att se över utbildningarna Leda scouting och Leda avdelning, med målet att uppdatera dessa handledningar under 2022. Detta inleds med en analys kring behovet hos ledare och generellt inom scoutrörelsen.  
  • Under slutet av 2021 och början av 2022 kommer rekrytering att ske av ytterligare medlemmar till Handledningsgruppen samt till arbetsgrupper för Leda scouting och Leda avdelning.

I gruppen sitter Karin Fredén och Christina Jarl (ordföranden) tillsammans med Kim Krantz Persson och Åsa Jonsson.

Uppdaterat november 2021.

Kontakta handledningsgruppen

Har du frågor, tankar eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta handledningsgruppen.