Handledningsgruppen

En ideell arbetsgrupp med uppdraget att se över våra handledningar.

Gruppens uppdrag

Målet med handledningsgruppens uppdrag är att ha ett övergripande ansvar över handledningarna på Ledarskapsöns utbildningar.

Arbetet med att utveckla handledningarna ska säkerställa att alla våra ideella utbildare får ett gott stöd i att vara en del av folkhögskolans arbete med att vara i framkant av utvecklingen, för att bildningsverksamheten ska vara relevant för både dagens och morgondagens ledare.

Handledningsgruppens arbete sker som en del av folkhögskolans generella utvecklingsarbete kring handledningar och utbildningar.

Just nu

Just nu är Handledningsgruppen under uppstart. Gruppen bildades så sent som i februari 2021 och det allra första de gjorde var att delta på Utbildardagarna 2021. Under våren har de sedan genom två enkäter samlat in underlag för sitt kommande arbete som de nu planerar och strukturerar.

I gruppen sitter Åsa Jonsson och Karin Fredén (ordföranden) tillsammans med Kim Krantz Persson och Christina Jarl.

Kontakta handledningsgruppen

Har du frågor, tankar eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta handledningsgruppen.