Ledarskapsöns utvecklingsgrupp

En ideell arbetsgrupp med uppdraget att se över våra handledningar.

Gruppens uppdrag

Målet med Ledarskapsöns utvecklingsgrupps uppdrag är att ha ett övergripande ansvar över handledningarna på Ledarskapsöns utbildningar.

Arbetet med att utveckla handledningarna ska säkerställa att alla våra ideella utbildare får ett gott stöd i att vara en del av folkhögskolans arbete med att vara i framkant av utvecklingen, för att bildningsverksamheten ska vara relevant för både dagens och morgondagens ledare.

Ledarskapsöns utvecklingsgrupps arbete sker som en del av folkhögskolans generella utvecklingsarbete kring handledningar och utbildningar. Gruppen består av ordförandena Karin Fredén och Lena Falkman samt Christina Jarl, Marie Holmberg och Hanna Lindqvist.

Revidering av handledningar

Ledarskapsöns utvecklingsgrupp kommer successivt revidera Ledarskapsöns olika utbildningar. Gruppen arbetar med ca 1-3 st utbildningar parallellt och till sin hjälp har gruppen arbetsgrupper, en per utbildning som revideras.

I dessa arbetsgrupper behövs personer med erfarenheter från utbildningen. Arbetsgrupperna, som arbetsleds av medlemmar ut Ledarskapsöns utvecklingsgrupp, ser över lärandemål och innehåll samt tänker kreativt och nytt för att på bästa sätt utveckla utbildningarna så att de även fortsättningsvis blir uppskattade och värdefulla.

Vill du vara med och bidra? Kontakta Ledarskapsöns utvecklingsgrupp (se nedan).

Kontakta Ledarskapsöns utvecklingsgrupp

Har du frågor, tankar eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Ledarskapsöns utvecklingsgrupp.