Handledningsgruppen

En ideell arbetsgrupp med uppdraget att se över våra handledningar.

Gruppens uppdrag

Målet med handledningsgruppens uppdrag är att ha ett övergripande ansvar över handledningarna på Ledarskapsöns utbildningar.

Arbetet med att utveckla handledningarna ska säkerställa att alla våra ideella utbildare får ett gott stöd i att vara en del av folkhögskolans arbete med att vara i framkant av utvecklingen, för att bildningsverksamheten ska vara relevant för både dagens och morgondagens ledare.

Handledningsgruppens arbete sker som en del av folkhögskolans generella utvecklingsarbete kring handledningar och utbildningar. I gruppen sitter Karin Fredén och Christina Jarl (ordföranden) tillsammans med Cecilia Ödman, Kim Krantz Persson och Åsa Jonsson.

Just nu

Nya handledningar på gång

Du har kanske hört att det pågår ett arbete med att revidera handledningarna till våra ledarutbildningar? Om du är intresserad av att vara med på den här resan så finns det flera sätt som du kan engagera dig på. Du kan dela med dig av dina erfarenheter och ge oss förslag på förbättringar, eller ingå i en arbetsgrupp för någon av utbildningarna.

Under vintern och våren 2022 fortsätter vi med att samla in behov och förslag, för att kunna ge arbetsgrupperna så bra underlag som möjligt. Vid utbildardagarna i mars 2021 bad vi om synpunkter på hur det är att jobba med handledningarna, och svaren vi fick gav oss en bra inblick i hur de uppfattas av er som använder dem.

Nu ber vi om er hjälp igen!
Har du erfarenhet av att utbilda på Leda scouting, Leda avdelning eller Leda kår vill vi gärna att du delar med dig av dina erfarenheter och tankar i en enkät. Frågorna i enkäten handlar om de kurser du hållit och om handledningarnas innehåll och form. Vi vill också kolla av hur lärandemålen upplevs och fungerar.

De handledningar som står närmast i tur att revideras är Leda scouting och Leda avdelning, men vi vill också ha med Leda kår i tankarna när detta görs.
Dina svar kommer att vara anonyma. Skicka in dina svar före 15 mars.

Kontakta handledningsgruppen

Har du frågor, tankar eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta handledningsgruppen.