Handledningsgruppen

En ideell arbetsgrupp med uppdraget att se över våra handledningar.

Gruppens uppdrag

Målet med handledningsgruppens uppdrag är att ha ett övergripande ansvar över handledningarna på Ledarskapsöns utbildningar.

Arbetet med att utveckla handledningarna ska säkerställa att alla våra ideella utbildare får ett gott stöd i att vara en del av folkhögskolans arbete med att vara i framkant av utvecklingen, för att bildningsverksamheten ska vara relevant för både dagens och morgondagens ledare.

Handledningsgruppens arbete sker som en del av folkhögskolans generella utvecklingsarbete kring handledningar och utbildningar. I gruppen sitter Karin Fredén (ordföranden) tillsammans med Christina Jarl och Marie Holmberg.

Revidering av handledningar

Handledningsgruppen kommer successivt revidera Ledarskapsöns olika utbildningar. Gruppen arbetar med ca 1-3 st utbildningar parallellt och till sin hjälp har gruppen arbetsgrupper, en per utbildning som revideras.

I dessa arbetsgrupper behövs personer med erfarenheter från utbildningen. Arbetsgrupperna, som arbetsleds av medlemmar ut Handledningsgruppen, ser över lärandemål och innehåll samt tänker kreativt och nytt för att på bästa sätt utveckla utbildningarna så att de även fortsättningsvis blir uppskattade och värdefulla.

Vill du vara med och bidra? Kontakta Handledningsgruppen (se nedan).

Kontakta handledningsgruppen

Har du frågor, tankar eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta handledningsgruppen.