Formulär för kursomgång Ledarskapsön

Det är Regionala utbildningsgrupperna, administratörer för nationella utbildningar, kontaktpersoner till kursteam och anställda som jobbar med Scoutnet som tar emot informationen som samlas in här.

När ett kursteam i dialog med utbildningsgrupp/kontaktperson bestämt att en kurs blir av fylls detta formulär i. Syftet är att på ett enkelt sätt samla information om en kursomgång för att underlätta administrationen.

Kursteamet eller administratören kan ändra all information kring kursomgången så snart den är publicerad till Kurskatalogen via Scoutnet.

  Generellt om kursen


  Upplägg och kursdatum


  Önskat datum för att öppna ansökan:

  Om kursdeltagarna

  Om kursansvariga och kursteam

  Kostnader & deltagaravgift