Projektet Utbildare 2.0

För att kunna utbilda Sveriges bästa ledare behöver vi ha Sveriges bästa utbildare. Vilka förutsättningar behöver våra utbildare ha då och hur når vi dit?

PROJEKTGRUPPEN
för projektet Utbildare 2.0

Varför startades projeketet?

Under många år har efterfrågan funnits kring att se över utbildarens uppdrag och roll. Syftet med efterfrågan har bland annat varit att säkra kvaliteten på utbildningarna, se till att våra utbildare mår bra och tycker det är kul att utbilda samt att rekrytera fler utbildare.

Med start på Utbildardagarna 2021 drog projektet Utbildare 2.0 igång. Målgång beräknas vara på Utbildardagarna 2023.

Projektets syfte

Projektets syfte är bland annat att säkerställa en jämn och hög kvalitet på utbildarna och utbildningarna. Det gör vi bland annat genom att vi skapar förutsättningar för fler att våga/vilja bli utbildare samt gör det enkelt/tydligt att vara utbildare.

Projektet vill ta reda på vad som behöver rymmas inom begreppet "utbildare" och försöka definiera uppdraget, vilka förväntningar/krav/åtaganden/skyldigheter som bör finna och förankra och tydligt kommunicera detta. Inom detta ingår även att se över ackrediteringen av utbildare samt hitta en form för kompetensutveckling av våra utbildare.

Mer om projektet

Projektgruppen

Projektgruppen består av fem personer. Gruppen har satts samman av intresserade ideella utbildare som särskilt sökt sig till detta projekt då de brinner för frågorna som projektet omfattar. 

Projektgruppen består av följande personer:
 • Lisa Olsson
  Utbildare inom regional utbildning i region Mitt/Norr samt tidigare utbildare på Leda för en hållbar värld.

 • Johan Havenberg
  Utbildare inom regionala utbildningar i region Södra samt nationell utbildare inom Treklöver Gilwell.

 • Olla Lundkvist
  Utbildare inom regionala utbildningar i region Väst samt nationella utbildningar, bland annat Utbildning för utbildare). Olla sitter även med i Regionala utbildningsgruppen Västra.

 • Lotta Jonzén
  Utbildare inom regionala utbildningar i region Väst. Lotta är även ordförande i Regionala utbildningsgruppen Västra.

 • Hanna Bata
  Anställd projektledare för projektet. Hanna är anställd på Scouternas folkhögskola som just projektledare för utvecklingsprojekt inom utbildning.

Projektets fyra huvudmål

Projektet har fyra huvudmål. De är att se över och utveckla:

1.UTBILDARENS VARDAG
Målet handlar om att se över och utveckla utbildarens vardag. Alltså, att förenkla och tydliggöra utbildarens uppdrag. Det kan betyda både krav och stöd. Det här målet handlar också om drivkrafter, vad det är som gör att du som utbildare vill utbilda. Vi tror att vi kan uppdatera och tydliggöra rollen som utbildare och säkerställa att det finns stöd och rav som gör att drivkraften att vara utbildare får påfyllnad och behålls/förstärks

2. REGIONALA UTBILDNINGSGRUPPERNAS UPPDRAG
För att den enskilde utbildaren samt ett kursteam skall få det stöd de behöver, behöver våra regionala utbildningsgruppers uppdrag vara relevant och genomförandebart. Målet syftar till att se över och utveckla uppdraget så att det ger det stöd som utbildaren/kursteamen behöver för att kunna utföra sina uppdrag.

3. PROCESSEN KRING ACKREDITERING OCH KOMPETENSUTVEKCLING
När Utbildning för utbildare nu är uppdaterad och har fått nya lärandemål är det dags att se över ackrediteringsprocessen samt hur den upprätthålls, samt eventuell möjlighet till validering, Målet omfattar även att se över vilken utveckling och kompetens våra utbildare behöver för att känna sig kompetenta och trygga i sin utbildarroll. 

4. ADMINISTRATIONEN OCH ADMINISTRATIVA RUTINER/STÖD
Det här målet handlar om alla våra administrativa processer. Det handlar både om det stöd som kursteam behöver kring en kursomgång men också vilka stöd regionala utbildningsgrupperna har till sitt förfogande och eller hur vi kommunicerar mellan olika roller för att få nätverk inspiration, och kunskap. Hur hålla koll på utbildarna, följa upp ackreditering, kommunikation (två-vägs), utbildarbank, fördelning mellan anställda/utbildningsgrupper/ utbildare.

Projektets tidslinje & plan

Med start på Utbildardagarna 2021 drog projektet Utbildare 2.0 igång. Målgång beräknas vara på Utbildardagarna 2023.