Utvärdering & kvalitetssäkring

Alla våra utbildningar på Ledarskapsön utvärderas för att säkerställa att vi uppnår de lärandemål och de syften vi har med våra utbildningar.

Det här utvärderar vi

Utvärderingen är desamma för alla kursomgångar inom en utbildning. Det betyder att alla som går Leda scouting, vare sig det är Leda scouting, Leda scouting i korthet eller Leda scouting distans får en utvärdering med samma frågor kring lärandemål och upplevelse.

Deltagaren får ange namn på den kursomgång de gått samt månad och region så att vi kan identifiera vilken kurs utvärderingen gäller. Utvärderingen är anonym.

I utvärderingarna får deltagarna ge feedback kring hur nöjda de är med olika moment av kursen, information, kurslokaler, ev. mat/logi samt i vilken utsträckning kursen tagit vara på deltagarens erfarenheter & förutsättningar. Dessutom ställer vi kursspecifika frågor om lärandemål och kursinnehåll.

Så här går det till

Scoututbildningarna på Ledarskapsön utvärderas digitalt i Microsoft forms. Utvärderingen får deltagarna tillgång till på följande sätt:

1. På kursen av kursteamet i samband med att kursen avslutas. Detta genom en länk och/eller QR-kod som kursteamen har. Dessa QR-koder/länkar finns att ladda ner för kursteamen under sidrona för Handledningar & material. 

2. Via mail efter att kursen är avslutad. Utvärderingsmailen skickas till alla deltagare så snart kursen är rapporterad och avslutad i Scoutnet.

Vem har tillgång till utvärderingarna

Det är vår administratör som sköter utskick av utvärderingslänk via mail till deltagarna. Dessa utskick förutsätter att kursteamet avslutat kursen i Scoutnet enligt våra rutiner.

Det är Samordnare för utbildningsgrupper (Linnea Hansson Henne) som tillsammans med Hanna Bata (projektledare) sedan ansvarar för att ta hand om resultaten för utbildningarna. Det görs genom att det sker en löpande sammanställning som:
  • återrapporteras till respektive utbildningsgrupp som i sin tur väljer hur de vill jobba med feedback till repsektive kursteam
  • delges handledningsgruppen som ett underlag till deras uppdrag

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457
Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.