Scoutledarutbildning

Friluftsledarkurs Vinterfjäll 1

Vinterfjäll del 1 bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för fjälledare och har i syfte att ge deltagaren den nödvändigaste kunskapen för vistelse i fjällmiljö på vintern. Kursen är använder sig av upplevelsebaserad inlärning och deltagaren tillbringar huvuddelen av veckan på kalfjället med ett par nätter utomhus.

26 mar 2022 - 2 apr 2022

Sista ansökningsdag är 28 januari 2022

Kurslängd

Flera dagar i följd

Ansök nu

Om kursen

Förkunskap


För att få en givande och lärorik kurs bör deltagaren har genomfört kursen Sommarfjäll (del 1) eller har kunskaper motsvarande Sommarfjäll del 1 lärandemål. Vidare krävs att du har god kondition, samt viss erfarenhet av turskidor/ längdskidor. Detta för att kunna lägga fokus på kursmomenten.

Urval


För att få till en god sammansättning av deltagare till kursen så kommer ett urval av ansökningarna att genomföras. Syftet med att genomföra ett urval är i första hand för att upprätthålla en god säkerhet när vi genomför tur på fjället. I andra hand är det för att uppnå en god utbildningsmiljö där utbyte av erfarenhet och dialog fördjupar lärandet.

Urvalet genomförs av kursteamet som en sammanvägd bedömning av varje ansökning utifrån kompetens, erfarenhet och förmåga till färder i fjällmiljön under vintertid.

Lärande aktiviteter


Kursen innefattar bl.a fjäll och lavinsäkerhet, säker färdväg, bivack, sjukvård.

- Lära sig friluftsteknik och säkerhet knutet till vinterfjället.
- Introduktion till ledarskapet knutet till fjällmiljön.
- Ge grundläggande kunskap och färdighet för att vistas säkert i fjällmiljö vintertid.

Ett fåtal delar av utbildningen sker på distans online utanför kursveckan.

För mer information


- fjallkurserna.scout.se
- mullfjallsstationen.scout.se


Läs mer om kursen

Kostnader

3000 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2021-10-14

Sista datum för ansökan till kursen:
2022-01-28

Ansök nu

Kursansvarig