Profilutbildningar

Ledarskap för hållbarhet HT 2023

Ledarskap för hållbarhet handlar om hur du och jag kan leva mer hållbart. Den handlar också om vad vi kan göra tillsammans för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att ta del av vad andra gör, vad vi behöver göra och vilka verktyg och metoder som finns, så tror vi att du kommer hitta din väg mot ett mer hållbart liv.

21 aug 2023 - 10 dec 2023

Sista ansökningsdag är 15 juli 2023

Region

Nationell

Kurslängd

Terminskurs

Ansök nu

Om kursen

Under en termin (vilket innehåller 3 fysiska kurshelger och en webbkurs) får du möjligheten att fördjupa dig i Agenda 2030 och hållbar utveckling. I kursen ingår moment kring ledarskap, mångfald och demokrati. Tillsammans tar vi oss igenom alla delmål, löser uppgifter i grupp samt samtalar och för diskussioner kring vilka utmaningar som samhället går igenom. Vi får ny inspiration genom att lyssna på gästföreläsare, göra studiebesök och tar del av ny fakta och kunskap. Genom ökad kunskap och engagemang för olika samhällsfrågor kommer du att hitta din roll som bidrar till ett hållbart, jämlikt och inkluderande samhälle.


  • Kursstart med inloggning på den digitala läroplattformen den 21 augusti

  • Träff 1 - tema ekologisk hållbarhet, 25-27 augusti

  • Träff 2 - tema ekonomisk hållbarhet, 13-15 oktober

  • Träff 3 - tema social hållbarhet, 8-10 december

  • Kursen avslutas med en diplomceremoni den 10 december


Vi ses på Scouternas kansli i Örnsberg, Stockholm under kurshelg 1. Beroende på vart deltagarna kommer ifrån kan vi ses antingen i Stockholm, Göteborg eller Malmö vid träff 2 och 3. Då ingår studiebesök, gästföreläsningar och grupparbeten, så det är viktigt att kunna närvara på plats. Exakt plats meddelas vid kursstart.

I utbildningen tittar vi närmare på alla hållbarhetsmålen och utgår från dem när vi studerar samhällsfrågor i stort och smått. Vi behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I webbkursen får ni både individuella uppgifter och gruppuppgifter som ni lämnar in via vår digitala läroplattform. Det finns en stor möjlighet till flexibilitet då inga kurspass på distans är tidsberoende.

Du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig mer om dig själv, uppleva utmaningar samt hitta mod och verktyg till att förändra världen. Efter avslutad utbildning har du förtur till vår populära projektledningskurs där du får använda dina kunskaper i praktiken genom ett eget projekt.


Läs mer om utbildningen

Adressuppgifter

Scouternas folkhögskola
Stockholm

Instrumentvägen 19
12653 Hägersten

Kostnader

1500 :-

SEK

Ansökan

Ansökan öppnar:
2023-03-15

Sista datum för ansökan till kursen:
2023-07-15

Ansök nu

Kursansvarig

Cecilia Wesslén

Kursansvarig Ledarskap för hållbarhet och hållbarhetsansvarig på Scouterna

cecilia.wesslen@scouterna.se 0855506548

Cecilia är kursansvarig och kursledare för Ledarskap för hållbarhet. Cecilia är också hållbarhetsansvarig på Scouterna.