Profilutbildningar

Ledarskap för hållbarhet 2022/2023 - inställd.

Ledarskap för hållbarhet handlar både om hur du och jag kan leva mer hållbart, men också om vad vi som samhälle kan göra för att påskynda omställningen till en mer hållbar värld. Genom att ta del av vad andra gör, vad vi behöver göra och vilka verktyg och metoder som finns idag, så tror vi att du kan få både mod och inspiration till att hitta din väg.

29 aug 2022 - 2 jun 2023

Sista ansökningsdag 1 augusti 2022

Region

Nationell

Kurslängd

Ett år

Ansökan är stängd

Om kursen

Under ett år får du möjligheten att fördjupa dig i Agenda 2030 och hållbar utveckling i samhället. I utbildningen ingår även moment kring ledarskap, mångfald och demokrati. Tillsammans tar vi oss igenom alla delmål, löser uppgifter i grupp samt leder samtal och diskussioner kring vilka utmaningar som samhället håller på att gå igenom. Vi får ny inspiration genom att lyssna på gästföreläsare, göra studiebesök samt tar del av ny fakta och kunskap. Genom en ökad medvetenhet brukar engagemanget för olika frågor stärkas och du kommer att hitta din roll i samhällets utveckling.

I utbildningen tittar vi närmare på alla hållbarhetsmålen och utgå från dem när vi studerar globala frågor i stort och smått. Vi behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Under distansdelen av utbildningen får ni både individuella uppgifter och gruppuppgifter som ni sedan redovisar skriftligt via vår digitala läroplattform. Det finns en stor möjlighet till flexibilitet då inga kurspass på distans är tidsberoende.

Du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig mer om dig själv, uppleva utmaningar samt hitta mod och verktyg till att förändra världen. I utbildningen ingår även en projektperiod där du får använda dina kunskaper i praktiken med ett eget projekt. Under sista delen gör du ett fördjupningsarbete och ett gemensamt projekt med resten av gruppen utifrån era egna intressen kring hållbarhet.

Under läsåret 2022/2023 hoppas vi att vi kommer kunna genomföra en gruppresa till något av 

Ansökan

Ansökan öppnar:
2022-03-15

Sista datum för ansökan till kursen:
2022-08-01

Kursansvarig

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare och kursansvarig

cecilia.wesslen@scouterna.se 0720706944

Cecilia är kursansvarig på Scouternas folkhögskola för kurserna Ledarskap för hållbarhet. Cecilia är också kursutvecklare för långa särskilda kurser och ansvarig för folkhögskolans fokusområde Hållbarhet.