Scoutledarutbildning

Friluftsledarkurs Sommarfjäll del 2

Del 2/Andra veckan bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för fjälledare i syfte att ge deltagaren den kunskapen som behövs för vistelse i fjällmiljö under barmarkssäsongen. Att ha genomfört Sommarfjäll del 1 är ett krav för att delta på denna kurs.

16 jul 2022 - 22 jul 2022

Sista ansökningsdag 14 juni 2022

Kurslängd

Flera dagar i följd

Ansökan är stängd

Om kursen

Innehåll


Huvudfokuset under kursen läggs på att sätta kunskaper och erfarenheter från del 1 i praktisk användning. Detta görs i upplevelsebaserade utövanden och scenarion. Med utgångspunkten att skapa en djupare färdighet i sin personliga förmåga på fjället och kunna hantera de vanligaste problem som kan uppstå i fjällmiljö under barmarkssäsongen. Samt få erfarenhet av att leda en grupp i fjällmiljö. Deltagaren tillbringar huvuddelen av veckan på kalfjället med ett par nätter utomhus.

Förkunskap


Att ha genomfört Sommarfjäll del 1 är ett krav för att delta på denna kurs.

Lärande aktiviteter


Kursen innefattar bl.a fjällsäkerhet, strömmande vatten, säker färdväg, bivack, sjukvård.

Lärandemål


- Fördjupa sin friluftsteknik och förståelse för säkerhet knutet till fjället och årstiden.
- Vidareutveckla och praktisera sitt ledarskap knutet till fjällmiljön.
- Fördjupa sina kunskap och färdighet för att vistas säkert i fjällmiljö under barmarkssäsongen.
- Introduceras till aspekter kring guidning i fjällmiljö.

Upplägg och tidsplan


Själva utbildningen hålls under en vecka 16-22 juli. Vissa delar av utbildningen sker på distans online utanför kursveckan. Detaljer kring datum ges vi kickoff. Mer information ges efter antagning.

- vecka 19 - Kickoff och utdelning av övningsplanering
- vecka 21 - Inlämning av övningsplanering
- vecka 22 - Feedback till deltagarna på övningsplanering
- vecka 23 - Utdelning av huvudplanering
- vecka 25 - Inlämning av huvudplanering
- vecka 26 - Feedback till deltagarna på huvudplanering

Kursplats


Fjällkursen utgår från Scouternas anläggning Mullfjällsstationen, Jämtland, Duved.


Läs mer om utbildningen

Kostnader

3000 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2022-06-12

Sista datum för ansökan till kursen:
2022-06-14

Kursansvarig