Scoutledarutbildning

Friluftsledarkurs Sommarfjäll, del 1

Friluftsledarkurs Sommarfjäll är en fördjupande utbildning i friluftsliv och ledarskap knutet till friluftslivet på fjället under barmarksperioden. Kursen är uppdelad på två kursveckor.

3 jul 2021 - 10 jul 2021

Sista ansökningsdag 24 juni 2021

Region

Nationell

Ansökan är stängd

Om kursen

Del 1:
Första veckan bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för Fjälledare i syfte att ge deltagaren den nödvändigaste kunskapen för vistelse i Fjällmiljö och ge deltagaren upplevelsebaserad inlärning för de vanligaste problem som kan uppstå i Fjällmiljö. Deltagaren tillbringar huvuddelen av veckan på kalfjället med ett par nätter utomhus.

Del 2:
Aandra veckan genomförs i huvudsak som en fjälltur inom ramen för ett arrangemang på t.ex. avdelnings-, eller kårnivå. Del 2 genomförs tidigast nästkommande år på sommaren genom en särskild anmälan.

Kursen innefattar bl.a fjäll och säkerhet, övergång vattendrag, sjukvård och ledarskap och kunskapsförmedling.

Mål:
- Lära sig friluftsteknik och säkerhet knutet till fjället och årstiden.
- Introduktion till ledarskapet knutet till fjällmiljön.
- Ge grundläggande kunskap och färdighet för att vistas säkert i fjällmiljö under barmarksperioden.

För att tillgodogöra dig målen med kursen bör du ha god kondition och det är bra om du gått någon ledarutbildning inom scouterna eller annan organisation.


För mer information:
https://fjallkurserna.scout.se/
https://mullfjallsstationen.scout.se/


Läs mer om kursen

Kostnader

2900 :-

Sommarfjäll, del 1

Ansökan

Ansökan öppnar:
2021-01-01

Sista datum för ansökan till kursen:
2021-06-24

Kursansvarig