Scoutledarutbildning

Treklöver Gilwell - Flersteg

Treklöver Gilwell är utbildningen för dig som är erfaren scoutledare och känner dig sugen på att få utveckla ditt eget ledarskap, uppleva egna scoutäventyr i en patrullgemenskap med andra engagerade scoutledare och vill få inspiration att ta scoutverksamheten till en ny nivå.

25 sep 2022 - 27 aug 2023

Sista ansökningsdag 12 augusti 2022

Region

Nationell

Kurslängd

Flera tillfällen

Ansökan är stängd

Om kursen

Treklöver-Gilwell utbildningen har en lång tradition och utbildningen har utvecklats i takt med scoutrörelsen och samhället.

Treklöver Gilwell är en sammanhållen och fördjupande ledarskapsutbildning där deltagarna får möjlighet att uppleva och praktisera scouting samtidigt som vi reflekterar både individuellt och gemensamt kring olika teorier och erfarenheter som ledare. Detta görs både på ett personligt plan och kopplat till Scouterna och scouting. Utbildningen inleds med förberedelseuppgifter på hemmaplan och fortsätter sedan med minst nio utbildningsdagar, fördelade på minst två tillfällen. Centralt är ditt personliga utvecklingsarbete om minst 40 timmar, där du med hjälp av en handledare får utveckla en aspekt i ditt eget scoutledarskap. Utbildningen pågår, från förberedelseuppgifter till sista delen, mellan sex månader och ett år.

Om Treklöver Gilwell Flersteg 2022/2023


Denna TG-kurs är uppbyggd med flera steg med tre fysiska träffar om 3 respektive 4 hela kursdagar. Vi kommer att dra fördel av tekniken som möjliggör fler kontaktytor, vilket innebär att vi får möjlighet att ses digitalt före, under och efter de fysiska träffarna. Vår tanke med det är att det ska bidra till en starkare grupprocess som ger förutsättningar för än mer diskussion och reflektion under våra fysiska träffar. Vi vill också särskilt fokusera på ledarskap som ska fungera och hålla i längden.

Du som deltar kommer att få möjlighet att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet. Under kursen diskuteras ledarskap utifrån perspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi använder oss av scoutmetoden och därmed utgör också scoutlagen vår gemensamma värdegrund. Det som särskiljer kursen från andra scoutledarutbildningar är att du får möjlighet att fördjupa och utveckla ditt ledarskap under en längre tid och genom ett större personligt utvecklingsarbete samt att du får tillgång till ett nätverk av TG-utbildade ledare både i Sverige och utomlands.

Kursmål


Efter avslutad kurs har du som deltagare, på djupet fått reflektera över ditt scoutledarskap och vem du är i rörelsen. Du kommer göra detta utifrån aktuella ledarskapsteorier där kunskapen fördjupas genom samtal och erfarenhetsutbyte med andra scoutledare som har olika bakgrund och som alla vill utvecklas under tiden tillsammans. TG är en personlig utvecklingsresa där du kan nå hur långt som helst, men det förutsätter att du är öppen för förändring och förmår reflektera över dig själv och din ledarroll. Du kommer att få en ny scoutpatrull med vänner som både under och efter kursen kan hjälpa dig att utvecklas mot dina mål. Du har också fått verktyg med dig hem för att fortsätta din personliga utvecklings- och värderingsresa i din scoutvardag och i ditt ledarskap.

Förkunskaper


Utbildningen vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år, har genomgått Scouternas folkhögskolans grundläggande ledarutbildning eller motsvarande samt genomfört kursen Trygga möten inom de senaste tre åren. För att delta bör du vara minst 23 år.

Upplägg och kursplatser


Kursen är uppdelad på tre fysiska tillfällen. Före, under och efter dessa fysiska tillfällen kommer kortare digitala möten att genomföras.

Mellan de fysiska träffarna kommer du och patrullen att få hemuppgifter att lösa. Du kommer också att ha kontakt med din handledare avseende ditt utvecklingsarbete.

Digitalt uppstartsmöte


25 september 2022 kl. 19.00-21.00

En förberedelseuppgift kommer att skickas ut efter det digitala uppstartsmötet.

Första fysiska träffen


14-16 oktober 2022 – Gilwellstugan i Flen

Vi möts upp på tågstationen i Flen cirka kl. 11 på fredagen för att tillsammans ta oss vidare till Gilwellstugan. Kurstillfället avslutas på söndagen cirka kl 16.00 Helgen tillbringas i huvudsak utomhus där deltagare bor patrullvis i tält (om du av någon anledning inte kan sova i tält, går det att lösa med inomhusförläggning). Vi genomför kurspass utomhus i möjligaste mån. Fokusområdet denna del är på grupperspektivet.

Utvecklingsarbetet startas upp genom att du får träffa din handledare och får hjälp med att definiera det personliga utvecklingsarbetet.

Digital kursträff


15 januari 2023 kl. 19.00-21.00

Andra fysiska träffen


2-5 februari 2023 – Storvallen - Jämtlandsfjällen

Vi hoppas på vintrig fjällmiljö i NSF-scouternas fjällstugor när vi fortsätter med nya äventyr på utvecklingsresan. Vi räknar med att starta torsdag morgon och avsluta söndag eftermiddag. Ni kommer att fortsätta arbeta i patrullen med olika uppgifter och denna gång har vi fokus på individperspektivet. Du får också tid med din handledare och tillsammans kommer ni överens om vad som behöver göras för att utvecklingsarbetet ska bli godkänt. Vi kommer att sova inomhus och ha kurspass både inne och utomhus.

Digital kursträff


23 april 2023 kl. 19.00-21.00

Tredje fysiska träffen


18-20 maj 2023 – Gilwellstugan i Flen

Sista fysiska träffen möts vi upp fredag förmiddag till söndag eftermiddag på ett Gilwell i vårskrud. Patrullerna bor tillsammans i tält på samma patrullplatser som första kurstillfället och kurspassen genomförs i huvudsak utomhus med fokus på organisationsperspektivet. Under helgen presenterar du ditt utvecklingsarbete för handledaren och för övriga i din patrull. Målet är att avsluta utbildningen genom att dela ut TG-insignierna.

Digital återträff


27 augusti 2023 kl. 18.30-21.00

Ett sista steg innan vi helt skiljs åt är en digital träff efter sommaren för att fånga upp intrycken efter perspektiv på utbildningen. Vi hoppas att denna träff ska ge mersmak och underlätta fortsatta kontakter och nätverk som gynnar fortsatt utveckling.

Antagning


Ansök till kursen senast 10 augusti 2022. Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen.

Antagningsprocessen går ut på att prioritera behöriga deltagare utifrån ett mångfaldsperspektiv. Snarast möjligt efter sista ansökningsdagen får du besked om du är antagen till kursen eller ej.

Om kursavgiften och betalning


Kursavgiften är 6 000 kr. Du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena.

Det kan finns scoutkårer, scoutdistrikt och vissa fonder som du kan söka bidrag ur från till finansieringen. Det finns också vissa arbetsgivare som kan stå för kostnaden eller delar av den. Intyg till arbetsgivare finns.

Om du blir antagen faktureras avgiften och ska betalas före kursstart.

Vi följer Scouternas folkhögskolas rutiner för ansökan och antagning, vilka kortfattat innebär att du kan bli betalningsskyldig om du uteblir utan giltig orsak. För att få tillbaka delar eller hela den inbetalda avgiften behöver du ha synnerliga skäl eller ett sjukintyg för din frånvaro.

Frågor och funderingar


Frågor besvaras gärna av någon av de kursansvariga.


Läs mer om utbildningen

Kostnader

6000 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2022-03-01

Sista datum för ansökan till kursen:
2022-08-12

Kursansvarig

Jenny Kärrholm

jenny.karrholm@scouterna.se

Annette Björnson

annette.bjornson@scouterna.se