Scoutledarutbildning

Samtalsledarutbildning

10 sep 2021 - 12 sep 2021

Sista ansökningsdag var 2 maj 2021

Region

Nationell

Ansökan är stängd

Om kursen

Målgrupp


Samtalsledarutbildningen är för dig som:
- varit scoutledare en längre tid eller är anställd i Scouterna alternativt samverksorganisation; Equmenia, NSF, Salt, eller ett studieförbund
- har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten
- vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten
- har erfarenhet av att leda samtal i grupp
- har förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten

Utbildningens syfte & innehåll


Kursens syfte är att ge dig praktiska färdigheter som samtalsledare. Detta sker genom att du får träna och utveckla din förmåga att hålla och leda svåra samtal i grupp, bland annat genom rollspel, feedback och reflektion.

Innehåll:
- Samtalsteknik
- Agerande vid olika “trygga möten” händelser med stöd av fallbeskrivningar
- Fördjupad kunskap om innehållet trygga möten (inklusive särskilt utsatta grupper)

Antagning och urval


Det kommer sedan att ske en urvalsprocess genom intervjuer och referenstagning för att sedan bli antagen till samtalsledarutbildningen samt finnas förväntningar, som att kunna genomföra ett minimum antal workshops om året och ingå i ett nätverk, närmare beskrivet i uppdragsbeskrivningen

- Ansökan öppnar 20 november
- Ansökan stänger 2 maj
- Ansökningsprocess maj – juni
- Antagningsbesked juni
- Samtalsledarutbildning 10-12 september 2021

Kring kostnad


Samtalsledarutbildningen är helt kostnadsfri för dig som är ideell och antagen deltagare. Detta inkluderar även resa, boende (samt enkelrumstillägg) och mat för kurshelgen. Dessa kostnader täcker Trygga möten. Är du anställd hos Scouterna eller någon av samverkansorganisationerna står din arbetsgivare för dina kostnader.

Läs mer


scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/scoututbildningar/samtalsledarutbildning

tryggamoten.scout.se/samtalsledarutbildning


Läs mer om kursen

Kostnader

Deltagaravgift ideell

Ansökan

Anmälan öppnar:
2021-04-01

Sista datum för ansökan till kursen:
2021-05-02

Kursansvarig

Christina Allansdotter-Andersson

christina.allansdotter@scouterna.se 0701446736