Scoutledarutbildning

Friluftsledarkurs Sommarfjäll del 1

Sommarfjäll del 1 bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för fjälledare och har i syfte att ge deltagaren den nödvändigaste kunskapen för vistelse i fjällmiljö. Kursen använder sig av upplevelsebaserad inlärning och deltagaren tillbringar majoriteten av kursveckan utomhus där övernattningsmoment på kalfjället förekommer. Under kursveckan får deltagaren den nödvändigaste kunskapen och säkerhetstänk för leda en grupp sommartid.

7 jul 2023 - 14 jul 2023

Sista ansökningsdag 31 maj 2023

Region

Nationell

Kurslängd

Flera dagar i följd

Ansökan är stängd

Om kursen

Vi har platser kvar! Ansökan är öppen och antagning sker löpande.

Kursbeskrivning


Denna kurs riktar sig främst till dig som vill utveckla ditt ledarskap och förmåga att leda en grupp i fjällmiljö under barmarkssäsongen. Fokus ligger på kunskapsinhämtning som ger deltagaren den nödvändigaste kunskapen och säkerhetstänk för leda en grupp sommartid. Utbildningen innehåller även friluftsteknik kopplat till barmarksfjället. Även de som vill utveckla sina personliga färdigheter i friluftskunskap har vinning av kursen.

Kursveckan innehåller teoretiska delar inomhus och teoretiska/ praktiska kursmoment i fjällmiljö där upplevelsebaserad inlärning tillämpas. Majoriteten av kursveckan tillbringas utomhus där övernattningsmoment på kalfjället förekommer.

Exempel på innehåll:
- Lägerplats, Bivack, och Nödbivack
- Orientering och förflyttning
- Ledarskap/ Leda en grupp i fjällmiljö
- Första hjälpen i terräng

Behörighet


Detta för att få en givande och lärorik kurs och kunna lägga fokus på kursmomenten.

Önskvärt:
- Genomfört någon ledarutbildning inom Scouterna eller annan organisation.
Bör:
- Ha tidigare erfarenhet av att vandra i fjällmiljö i privat sällskap/på egen hand.
Skall:
- Ha en god kondition för att kunna vandra i kuperad terräng med tung packning.

Kring kostnader


I kursavgiften ingår mat, logi, gemensam utrustning (såsom tält, kök, fjällsäkerhetsutrustning). Resor till och från kursen ingår inte. Ibland står ditt scoutdistrikt eller din scoutkår för avgiften.

Det finns möjlighet att söka pengar från Scouternas utbildningsfond för att täcka kostnader både för själva deltagaravgiften och andra omkostnader, till exempel resor.


Läs mer om utbildningen

Deltagare

Max antal deltagare:
15 st

Lägsta ålder för deltagare:
17 år

Högsta ålder för deltagare:
60 år

Adressuppgifter

Mullfjällsstationen
Mullfjällsstationen


Karta här

Kostnader

3800 :-

Deltagaravgift (kost, logi, gemensam utrustning ingår)

Ansökan

Ansökan öppnar:
2022-11-28

Sista datum för ansökan till kursen:
2023-05-31

Kursansvarig

Alexander Brunnegård

fjallkurserna@scouterna.se