Scoutledarutbildning

Friluftsledarkurs Överlevnad

Friluftsledarkurs Överlevnad vill ge en utvecklande och utmanande upplevelse till dig som vill ta nästa steg med ditt friluftsliv och ditt ledarskap, både personligen och som scoutledare!

22 jul 2023 - 24 sep 2023

Sista ansökningsdag 31 maj 2023

Region

Nationell

Kurslängd

Flera tillfällen

Ansökan är stängd

Om kursen

Målet med kursen är att ge dig som deltagare kunskaper och verktyg för att som scoutledare kunna arrangera egna överlevnadsprogram för olika åldrar, och också ge deltagaren som individ kunskaper och självförtroende att hantera utmanande situationer i friluftslivet med ett minimum av utrustning, både själv och som ledare.

Målgrupp och deltagande


För att gå kursen ska du vara minst 18 år och vilja dela med dig av dina erfarenheter till andra scouter. Vår målsättning är att du inte bara ska komma från kursen med en uppsättning färdigheter, utan också att ge dig en upplevelse utöver det vanliga som inspiration i ditt vidare scoutliv!

Kursen kräver inga specifika förkunskaper, men vi förutsätter att du är motiverad och har grundläggande friluftsvana.

Vi tillämpar upplevelsebaserad inlärning och jobbar i patruller. Vi bor och verkar utomhus under hela kursen.

Upplägg och kursplatser


Kursen består av 2 obligatoriska kurstillfällen

Kurstillfälle 1 - 22-30 juli
En långvecka (8 dagar) med utbildnings- och övningsmoment
Kopparbo lägerplats, Dalarna

Inlärningsdelen av kursen är upplagd som en "vanlig" scoutkurs där vi bor på en fast lägerplats och går igenom teoretiska och praktiska moment, men också förstås har ceremonier, samvaro och annat som hör till scouting.

Övningsdelen sker med ett minimum av utrustning, och är planerad för att under säkra former ge deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper och även ge en personlig och grupp-baserad utmaning, dels fysisk men framförallt psykisk.

Kurstillfälle 2 - 22-24 september
En långhelg (2,5 dagar) examination, med hajk för scouter
Plats meddelas senare

Den avslutande examinationsdelen låter deltagarna i team planera och hålla överlevnadsprogram för en större grupp scouter i äventyrar- och utmanaråldern.

Anmälan för deltagande scouter på kurshelg 2 görs separat inför tillfället. Kostnaden för att deltagande scouter är 400 SEK. Många kårer och distrikt står för kostnaden.

Kring kostnader


Kurskostnaden är 3400 SEK. Resor till och från kurshelgerna ingår inte i kurskostnaden. Ofta står scoutdistrikt eller scoutkårer för avgiften.

Det finns möjlighet att söka pengar från Scouternas utbildningsfond för att täcka kostnader både för själva deltagaravgiften och andra omkostnader, till exempel resor.


Läs mer om utbildningen

Deltagare

Minsta antal deltagare:
8 st

Max antal deltagare:
20 st

Lägsta ålder för deltagare:
18 år

Adressuppgifter

Kopparbo lägerplats
Kopparbo lägerplats


Karta här

Kostnader

3400 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2022-12-22

Sista datum för ansökan till kursen:
2023-05-31

Kursansvarig

Robert Magnusson

cargash@hotmail.com 0706577275