Scoutledarutbildning

Treklöver Gilwell - Jag och andra

Treklöver Gilwell är utbildningen för dig som är erfaren scoutledare och känner dig sugen på att få utveckla ditt eget ledarskap, uppleva egna scoutäventyr i en patrullgemenskap med andra engagerade scoutledare och vill få inspiration att ta scoutverksamheten till en ny nivå

21 sep 2023 - 12 maj 2024

Sista ansökningsdag 11 april 2023

Region

Nationell

Kurslängd

Flera tillfällen

Ansökan är stängd

Ansökan stängd / Har startat

Om kursen

Är det dags för en nytändning? Eller är det dags för en fördjupning i varför du är scout?
Är du utbildare, kårfunktionär, ledare på avdelning eller på andra uppdrag i rörelsen och funderar inte längre på varför du gör det du gör, utan kör på lite automatiskt? Eller känner du att det är dags för att ladda dina batterier, genom att åter besöka platsen i ditt huvud där din inre scoutledare befinner sig?
Då är Treklöver Gilwell den rätta ledarskapsutbildningen för dig.

Om Treklöver Gilwell


Treklöver-Gilwell utbildningen har en lång internationell tradition och utbildningen har utvecklats i takt med scoutrörelsen och samhället. År 2019 var det 100-årsjubileum av utbildningen.

Förkunskaper


Utbildningen vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har genomgått Scouternas folkhögskolas grundläggande ledarutbildning eller motsvarande. För att delta bör du vara minst 23 år.

Treklöver Gilwell är en sammanhållen och fördjupande ledarskapsutbildning där deltagarna får möjlighet att uppleva och praktisera scouting samtidigt som vi reflekterar både individuellt och gemensamt kring olika teorier. Detta görs både på ett personligt plan och kopplat till Scouterna och scouting. Utbildningen inleds med förberedelseuppgifter på hemmaplan och fortsätter sedan med minst åtta utbildningsdagar, fördelade på minst två tillfällen. Helt centralt är ditt personliga utvecklingsarbete där du med hjälp av en handledare får utveckla en aspekt i ditt eget scoutledarskap. Utbildningen pågår, från förberedelseuppgifter till sista delen, mellan sex månader och ett år.

Treklöver Gilwell Jag och andra

kommer ta dig med till två olika platser, vid tre olika årstider. Här kommer vi ta nya tag i vår personliga utveckling som ledare och lära oss av och med varandra.

Under kursen får du möjlighet att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet och vi utgår ifrån de aspekterna; Individ, Grupp samt Scouting och jag. Det som särskiljer kursen från andra scoutledarutbildningar är att du får möjlighet att fördjupa och utveckla ditt ledarskap, genom ett större personligt utvecklingsarbete och i den gemensamma scoutupplevelse du får med de andra deltagarna på kursen.

Individen, ger dig en fördjupad personlig utveckling i relation till ditt ledarskap och därmed får du en större trygghet i det egna ledarskapet. Du blir mer medveten om dig själv och din ledarroll inom Scouterna. Självinsikten ökar och självkänslan stärks.
Gruppen, ger dig en fördjupad förståelse om dig själv och hur du fungerar i grupp, kunskap om grupper och grupputveckling och praktisk erfarenhet.
Scouting och jag, ger dig en ökad förståelse för scouting och TG:s historia, liksom för Scouternas värdegrund och organisation. Du får verktyg att se din egen plats i rörelsen och hitta en väg framåt liksom en stadig ideologisk grund för ditt engagemang.
Gemensam scoutupplevelse, skapar en gemensam arena för deltagarna i vilken ni enskilt och tillsammans kan reflektera över kursens innehåll och er egen utveckling.
Utvecklingsarbetet, är ett personligt arbete, med stöd från en handledare. En personlig utveckling, en inre resa, som kan hängas upp på ett yttre projekt, något som driver din utveckling framåt.

Kursmål


Efter avslutad kurs har du på djupet fått reflektera över ditt scoutledarskap och vem du är i rörelsen. Du kommer göra detta med ett teoretiskt ramverk, men det är inte teorierna som är fördjupningen utan den kommer från samtal med andra scoutledare, utifrån många olika bakgrunder, och som alla vill utveckla sig under tiden tillsammans. TG är en personlig utvecklingsresa där du kan nå hur långt som helst men det förutsätter att du är öppen för förändring och förmår reflektera över dig själv och din ledarroll. Du har fått en ny scoutpatrull med vänner som både under och efter kursen kan hjälpa dig att utvecklas mot dina mål.
Du har också fått verktyg med dig hem för att fortsätta din personliga utvecklings- och värderingsresa i din scoutvardag.

Upplägg och kursplatser


Utbildningen är uppdelad på 3 kurstillfällen.

Första träffen 22 - 24 september 2023, Gilwellstugan, Sparreholm (Flen)


Under första träffen, då det är tidig höst, är vi vid Gilwellstugan i Sparreholm, nära Flen. Här blir du indelad i din patrull. En stor del av tiden går åt till att arbeta i patrullen och vi kommer att reflektera kring vilken roll du brukar ta i en grupp och vad det kan ha för konsekvenser. Du får träffa din handledare och får hjälp med att definiera ditt utvecklingsarbete. Du bor i tält eller vindskydd tillsammans med patrullen. Ni kommer att vara ute på de flesta kurspassen.

Mellan första och andra träffen kommer du och patrullen få hemuppgifter att lösa. Du kommer också ha kontakt med din handledare avseende ditt utvecklingsarbete.

Andra träffen 26 - 28 januari 2024, Göransborg, Tjörnarp


Andra träffen sker vintertid. Den är förlagd på scoutgården Göransborg i Skåne, i närheten av Tjörnarp/Höör och omfattar teoripass som bland annat handlar om gruppers utveckling och olika ledarskapsstilar. Ni fortsätter att arbeta i patrullen med olika uppgifter. Du får också tid med din handledare och tillsammans går ni igenom ditt utvecklingsarbete och kommer överens om vad som behöver göras för att det ska bli godkänt. Ni bor inomhus men vi är ute så mycket det går.

Mellan andra och tredje träffen kommer du och patrullen att ha fler hemuppgifter att lösa. Du kommer också ha kontakt med din handledare avseende ditt utvecklingsarbete.

Tredje träffen 9 - 12 maj 2024, Gilwellstugan, Sparreholm (Flen)


Tredje träffen ses vi återigen vid Gilwellstugan. Nu är det försommar och du och din patrull bor i tält eller vindskydd. Under helgen ska du presentera ditt utvecklingsarbete för din handledare och om du vill för övriga deltagare i din patrull. Vårt mål är att ditt utvecklingsarbete blivit klart och godkänt och vi i och med det kan avsluta utbildningen med att du får TG-insignierna.

Antagning


Ansök till kursen senast 10 april 2023.
Observera att detta inte är detsamma som att du anmäler dig och automatiskt kommer med på kursen.

Antagningsprocessen går ut på att prioritera behöriga deltagare utifrån ett mångfaldsperspektiv. Snarast möjligt efter sista ansökningsdagen får du besked om du är antagen till kursen eller ej.

Om kursavgiften och betalning


Kursavgiften är 6500 kr (du betalar själv dina resor till och från alla kurstillfällena).

Scoutkårer, scoutdistrikt och vissa fonder kan bidra till finansieringen. Det finns också arbetsgivare som kan stå för kostnaden eller delar av den. Intyg till arbetsgivare finns.

Blir du antagen kommer du efter antagningsbeskedet faktureras hela avgiften, som skall vara betald senast på förfallodagen till Scouternas folkhögskola. I avgiften ingår en anmälningsavgift på 500 kr.
Vi följer Scouternas folkhögskolas rutiner för ansökan och antagning, vilka kortfattat innebär att du kan bli betalningsskyldig om du uteblir utan giltig orsak. För att få tillbaka delar eller hela den inbetalda avgiften behöver du ha synnerliga skäl eller ett sjukintyg för din frånvaro. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

Frågor och funderingar


Frågor besvaras gärna av någon av de kursansvariga


Läs mer om utbildningen

Kostnader

6500 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2023-02-07

Sista datum för ansökan till kursen:
2023-04-11

Kursansvarig