Profilutbildningar

Ledarskap för hållbarhet 2021/2022

Ledarskap för hållbarhet handlar om både om hur du och jag kan leva mer hållbart, men också vad vi som samhälle kan göra för att påskynda omställningen till en mer hållbar värld. Genom att ta del av vad andra gör, vad vi behöver göra och vilka verktyg och metoder som finns idag, så tror vi att du kan få både mod och inspiration till att hitta din väg.

30 aug 2021 - 3 jun 2022

Sista ansökningsdag 20 augusti 2021

Region

Nationell

Kurslängd

Ett år

Ansökan är stängd

Om kursen

Vi utgår från fakta och kunskap. Tillsammans får vi nya insikter genom att själva uppleva sammanhang där vårt engagemang stärks. Vi tittar på metoder för hur vi kan bidra till samhällsförändring och göra skillnad på riktigt. I utbildningen ingår förutom Agenda 2030 och hållbar utveckling också moment kring ledarskap, mångfald och demokrati.

I utbildningen tittar vi närmare på alla hållbarhetsmålen och utgå från dem när vi studerar globala frågor i stort och smått. Vi behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig mer om dig själv, uppleva utmaningar samt hitta mod och verktyg till att förändra världen. I utbildningen blandar vi teorier och modeller med besök av gästföreläsare, studiebesök samt en projektperiod där du får använda dina kunskaper i praktiken med ett eget projekt. Under sista delen gör du ett fördjupningsarbete och ett gemensamt projekt med resten av gruppen utifrån era egna intressen kring hållbarhet.

Schema 2021/2022

Utbildningen är en distansutbildning på heltid under ett läsår med några fysiska  träffar. Årets kurs startar måndagen den 30 augusti 2021 och avslutas fredagen den 3 juni 2021.

Undervisningen sker genom vår digitala läroplattform, där du varje vecka får några uppgifter att göra både ensam och i en mindre grupp. Alla deltagare ses vid 5 tillfällen under året på Scouternas folkhögskola i Stockholm. Du behöver närvara vid 80 % (4/5) av veckorna för att få ett utbildningsbevis.

Vecka 1: 30 augusti – 3 september 2021 - Tema ekologisk hållbarhet

Vecka 2: 15-19 november 2021 - Tema ekonomisk hållbarhet

Vecka 3: 17-21 januari 2022 - Tema social hållbarhet

Projektperiod: 24 januari – 24 april 2022

Vecka 4: 25-29 april 2022 - Redovisningar och utblick

Vecka 5: 30 maj – 3 juni 2022 - Slutprojekt och Avslutning


Läs mer om utbildningen

Kostnader

2000 :-

SEK

Ansökan

Ansökan öppnar:
2021-03-19

Sista datum för ansökan till kursen:
2021-08-20

Kursansvarig

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare och kursansvarig

cecilia.wesslen@scouterna.se 0720706944

Cecilia är kursansvarig på Scouternas folkhögskola för kurserna Ledarskap för hållbarhet och Projektledning. Cecilia är också kursutvecklare för långa särskilda kurser och ansvarig för folkhögskolans fokusområde Hållbarhet.