Scoutledarutbildning

Leda kår - digital höst

Leda kår är utbildningen för dig som har ett ledande uppdrag inom en scoutkår eller ett scoutdistrikt. Du får du kunskap, inspiration och insikter att jobba med allt från riskhantering, till långsiktigt strategiskt arbete och metoder för att peppa och leda vuxna i en scoutkår.

2 sep 2023 - 30 sep 2023

Sista ansökningsdag 26 augusti 2023

Region

Östra

Kurslängd

Flera tillfällen

Ansökan är stängd

Ansökan stängd / Har startat

Om kursen

Upplägg


Utbildningen Leda kår totalt 15 timmar, kursen är upplagd på två separata lördagar, och en avslutande kväll.

Kursplats


Utbildningen sker via Zoom. Länk kommer innan kurstillfället.
Kurstillfälle 1: Lördagen den 2 september 2023
Kurstillfälle 2: Lördagen den 30 september 2023

Om kursen


I den här utbildningen får du praktisk träning på sånt som är till hjälp för dig som sitter i kårens ledning och styrelse. Du som deltagare får du kunskap, inspiration och insikter att jobba med allt från riskhantering, till långsiktigt strategiskt arbete och metoder för att peppa och leda vuxna i en scoutkår.

Och här får du också mycket tid för att diskutera och byta erfarenheter med scoutledare och kårledningar från andra scoutkårer.

Målgrupp


Utbildningen Leda kår vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Utbildningen passar också dig som har ett uppdrag i en distrikstsstyrelse.

Kursen innefattar i allra högsta grad medlemmar i kårledningen men även andra som är intresserade av eller vill fundera mer kring kåren som helhet. För att övningarna och arbetet på utbildningen ska kunna bli värdefullt bör dock kursdeltagaren ha ett formellt eller informellt uppdrag i sin kår.

Efter att du gått Trygga möten, som är den enda obligatoriska utbildningen du måste ha, så får du välja vilken utbildning du vill som din nästa utmaning. Som ny scoutledare rekommenderar vi dock Leda scouting som ett naturligt första steg då denna ger en bra inblick i Scouternas värderingar, ledarskap och program.

Utbildningens syfte


Leda kår är en utbildning som syftar till att utbilda kårledningen. Den är framtagen för att passa scoutkårens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare.

Utbildningen syftar till att stärka dig som ledamot och som en del av kårledningen. Fokus ligger på de uppgifter där många kårledningar idag ofta upplever sig mest osäkra och erfarna och det därför finns ett större behov av att fylla på med kunskaper, inspiration och insikter.

Utbildningen syftar till att:
- Ge förståelse för vad det innebär att arbeta med kårledningsfrågor i Scouterna.
- Ge förståelse för strategiskt kårledningsarbete.
- Ge kunskap om verktyg för att stärka relationer mellan scoutkårens medlemmar.
- Ge kunskap om verktyg för att på ett konstruktivt sätt hantera situationer som uppstår i scoutkåren.
- Ge förståelse i hur kårens inre väsen fungerar dvs. hur kultur, värderingar, invanda mönster, m.m. kan påverkas.

Övrig info


Kursen pågår mellan 09.00-17.00.
Efter genomförd kurs får du ett märke på posten


Läs mer om utbildningen

Adressuppgifter

Digitalt
Digitalt


Kostnader

50 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2023-02-04

Sista datum för ansökan till kursen:
2023-08-26

Kursansvarig