Scoutledarutbildning

Anpassat ledarskap fördjupning

Anpassat ledarskap fördjupning ger dig fördjupade kunskaper och förmåga att anpassa ditt ledarskap till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD eller autism. Utbildningen ger dig nya insikter om hur du som ledare kan använda dig av strategier och verktyg för att inkludera ännu fler, utifrån principen om allas lika värde och barns rätt till en meningsfull fritid. Utbildningen ger dig som deltagare förståelse för hur det anpassade ledarskapet kompletterar Scouternas pedagogik.

11 nov 2023 - 12 nov 2023

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2023

Region

Nationell

Kurslängd

En helg

Ansök nu

Om kursen

Målgrupp och förkunskap


Utbildningen Anpassat ledarskap fördjupning riktar sig till dig som är ledare för barn och unga. För att kunna ta till dig utbildningens innehåll behöver du kunna reflektera kring ditt ledarskap och ledarroll, och kunna koppla till dina erfarenheter som ledare. Därför är det bra om du varit aktiv ledare under minst ett år när du deltar i en kursomgång. 

Anpassat ledarskap finns på grundnivå och fördjupningsnivå. Grundnivån är webbutbildningen Anpassat ledarskap. För att delta på den fysiska utbildningen Anpassat ledarskap fördjupning behöver du nyligen ha gått Anpassat ledarskap webbutbildning.

Kursplats


Scouternas kansli, Örnsberg, Stockholm

Upplägg


Denna kursomgång hålls under en helg. Kursen startar lördag morgon. Mer info kommer till antagna deltagare.

Boende


Under kurshelgen kan du välja att ordna eget boende, bo hemma, dela ett vandrarhemsrum med en annan person, eller bo i eget vandrarhemsrum.

Boendet är Zinkensdamm Urban Garden . Lakan, handduk och frukost (lördag och söndag) ingår på vandrarhemmet. Delat badrum och toalett i korridoren.

Deltagaravgiften varierar beroende på vilka önskemål du anger i ansökan.

Kring deltagaravgiften


- 2000 SEK - boende i delat vandrarhemsrum, 2 personer per rum (standardval)
- 1200 SEK - bor hemma/ordnar eget boende
- 2800 SEK - bor i eget vandrarhemsrum

Alla måltider från lördag frukost till söndag lunch ingår i avgiften.

Ofta står ditt scoutdistrikt eller din scoutkår för avgiften. Kolla med din scoutkår vad som gäller för dig. Resor till och från kurshelgerna ingår inte i kurskostnaden.

Det finns möjlighet att söka pengar från Scouternas utbildningsfond för att täcka kostnader både för själva deltagaravgiften och andra omkostnader, till exempel resor.


Läs mer om utbildningen

Deltagare

Minsta antal deltagare:
8 st

Max antal deltagare:
30 st

Lägsta ålder för deltagare:
18 år

Adressuppgifter

Örnsberg - Scouternas kansli
Örnsberg - Scouternas kansli

Instrumentvägen 19

Karta här

Kostnader

2000 :-

Deltagaravgift (delat boende 2 per vandrarhemsrum)

Ansökan

Ansökan öppnar:
2023-06-19

Sista datum för ansökan till kursen:
2023-10-15

Ansök nu

Kursansvarig