Scoutledarutbildning

Leda kår - digital

Leda kår är utbildningen för dig som har ett ledande uppdrag inom en scoutkår eller ett scoutdistrikt. Du får du kunskap, inspiration och insikter att jobba med allt från riskhantering, till långsiktigt strategiskt arbete och metoder för att peppa och leda vuxna i en scoutkår.

13 okt 2024 - 10 nov 2024

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2024

Region

Region Östra

Kurslängd

Flera tillfällen

Ansök nu

Om kursen

Upplägg


Utbildningen Leda kår totalt 15 timmar, kursen är upplagd på två separata söndagar, och en avslutande kväll.

Kursplatser/lokal


Utbildningen sker via Zoom. Länk kommer innan kurstillfället.
Kurstillfälle 1: Söndagen den 13 oktober 2024
Kurstillfälle 2: Söndagen den 10 november 2024

Om kursen


I den här utbildningen får du praktisk träning på sånt som är till hjälp för dig som sitter i kårens ledning och styrelse. Du som deltagare får du kunskap, inspiration och insikter att jobba med allt från riskhantering, till långsiktigt strategiskt arbete och metoder för att peppa och leda vuxna i en scoutkår.

Och här får du också mycket tid för att diskutera och byta erfarenheter med scoutledare och kårledningar från andra scoutkårer.

Målgrupp


Utbildningen Leda kår vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Utbildningen passar också dig som har ett uppdrag i en distrikstsstyrelse.

Kursen innefattar i allra högsta grad medlemmar i kårledningen men även andra som är intresserade av eller vill fundera mer kring kåren som helhet. För att övningarna och arbetet på utbildningen ska kunna bli värdefullt bör dock kursdeltagaren ha ett formellt eller informellt uppdrag i sin kår.

Efter att du gått Trygga möten, som är den enda obligatoriska utbildningen du måste ha, så får du välja vilken utbildning du vill som din nästa utmaning. Som ny scoutledare rekommenderar vi dock Leda scouting som ett naturligt första steg då denna ger en bra inblick i Scouternas värderingar, ledarskap och program.

Utbildningens syfte


Leda kår är en utbildning som syftar till att utbilda kårledningen. Den är framtagen för att passa scoutkårens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare.

Utbildningen syftar till att stärka dig som ledamot och som en del av kårledningen. Fokus ligger på de uppgifter där många kårledningar idag ofta upplever sig mest osäkra och erfarna och det därför finns ett större behov av att fylla på med kunskaper, inspiration och insikter.

Utbildningen syftar till att:
- Ge förståelse för vad det innebär att arbeta med kårledningsfrågor i Scouterna.
- Ge förståelse för strategiskt kårledningsarbete.
- Ge kunskap om verktyg för att stärka relationer mellan scoutkårens medlemmar.
- Ge kunskap om verktyg för att på ett konstruktivt sätt hantera situationer som uppstår i scoutkåren.
- Ge förståelse i hur kårens inre väsen fungerar dvs. hur kultur, värderingar, invanda mönster, m.m. kan påverkas.

Övrig info


Kursen pågår mellan 09.00-17.00.
Efter genomförd kurs får du ett märke på posten.

OBS bara för att det är en digital kurs betyder det inte att man bara kan strunta i att dyka upp, avanmälning vid förhinder krävs även till en digital kurs.


Läs mer om utbildningen

Deltagare

Minsta antal deltagare:
8 st

Max antal deltagare:
25 st

Lägsta ålder för deltagare:
16 år

Kostnader

50 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2024-02-03

Sista datum för ansökan till kursen:
2024-10-01

Ansök nu

Kursansvarig