Scoutledarutbildning

Leda patrull Solvarg

Leda Patrull Solvarg är en upplevelseutbildning för äventyrarscouter som har varit äventyrare i minst ett år. På Leda Patrull Solvarg får scouten träna på att leda sig själv och sina jämnåriga kompisar i en patrull.

5 jul 2021 - 13 jul 2021

Sista ansökningsdag 31 maj 2021

Region

Norr/Mitt

Kurslängd

Flera dagar i följd

Ansökan är stängd

Om kursen

Syftet med Leda Patrull Solvarg är att ge äventyrarscouten ökad förståelse, medvetenhet av samt stärka dennes roll som patrulledare. Utgångspunkten är patrullsystemet och deltagarna blir indelade i patruller där de får möjlighet att utvecklas som patrulledare och patrullmedlemmar.

Kursplanen utgår från Scouternas folkhögskolas kursplan för Leda Patrull men kurstiden ger deltagarna mer möjlighet till att praktiskt utöva ledarskap och patrullmetoden.

En stor del av utbildningen sker utomhus med boende i tält. Under kursen ingår även en hajk där scouterna turas om att leda varandra, när gruppen ska slå läger, bo i vindskydd, elda och laga mat. Scouten får också prova på kreativt skapande.

Mycket tid ägnas åt att diskutera och reflektera utifrån frågor som: Hur ska en ledare vara? Vad innebär egentligen scoutmetoden? Vad händer i en grupp? Hur kan jag bli en engagerad ledare?

Till Solvarg förväntar vi oss att scouten:
- Varit äventyrare minst 1 år, bör ha minst 1 termin kvar som äventyrare
- Sovit ute i tält eller vindskydd och även lagat mat över öppen eld till sig själv och andra
- Varit med på en vandringshajk, där scouten burit sin egen ryggsäck
- Att kunna starta och hålla igång en eld
- Att kunna hantera såg, yxa och kniv
- Erfarenhet av att surra lägerbyggen
- Har packat sin egen packning
- Deltagaren är införstådd med att Leda Patrull Solvarg är ledarskapsutbildning

Arrangör
Kursteam från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, men alla scouter är välkomna till Scouternas folkhögskolas utbildningar.

Kostnad och faktura
3400 kronor, kontakta din avdelningseldare för mer information om din kår står för kursavgiften eller ej! Deltagarens scoutkår får en faktura på deltagaravgiften, icke NSF-scouter anmäler sin kårs fakturadress i anmälan.

Kontakt
Sara Strömberg
0768057147
sara.strömberg@nsf.scout.se

Mer information kommer till anmälda deltagare efter att anmälningstiden gått ut! (31 maj)


Läs mer om kursen

Kostnader

3400 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2021-04-01

Sista datum för ansökan till kursen:
2021-05-31