Scoutledarutbildning

Leda kår digitalt

Leda kår är utbildningen för dig som har ett ledande uppdrag inom en scoutkår eller ett scoutdistrikt. Du får du kunskap, inspiration och insikter att jobba med allt från riskhantering, till långsiktigt strategiskt arbete och metoder för att peppa och leda vuxna i en scoutkår.

14 nov 2021 - 5 dec 2021

Sista ansökningsdag är 1 november 2021

Region

Östra

Kurslängd

Flera tillfällen

Ansök nu

Om kursen

Upplägg


Utbildningen Leda kår totalt 15 timmar, varav 1 timme för uppföljning av ett eget kortare arbete.

Kursplats


Kurstillfälle 1: Söndagen den 14 november
Kurstillfälle 2: Söndagen den 5 december

Genomförande


Utbildningen kommer ske online via Zoom.

Om kursen


I den här utbildningen får du praktisk träning på sånt som är till hjälp för dig som sitter i kårens ledning och styrelse. Du som deltagare får du kunskap, inspiration och insikter att jobba med allt från riskhantering, till långsiktigt strategiskt arbete och metoder för att peppa och leda vuxna i en scoutkår.

Och här får du också mycket tid för att diskutera och byta erfarenheter med scoutledare och kårledningar från andra scoutkårer.

Målgrupp


Utbildningen Leda kår vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Utbildningen passar också dig som har ett uppdrag i en distrikstsstyrelse.

Utbildningen syftar till att:


Ge förståelse för vad det innebär att arbeta med kårledningsfrågor i Scouterna.
Ge förståelse för strategiskt kårledningsarbete.
Ge kunskap om verktyg för att stärka relationer mellan scoutkårens medlemmar.
Ge kunskap om verktyg för att på ett konstruktivt sätt hantera situationer som uppstår i scoutkåren.
Ge förståelse i hur kårens inre väsen fungerar dvs. hur kultur, värderingar, invanda mönster, m.m. kan påverkas.

Utbildningar som arrangeras genom Östra regionen är kostnadsfria för medlemmar i regionen.

Scouternas folkhögskolas anmälningsregler gäller.


Läs mer om kursen

Kostnader

50 :-

Deltagaravgift

Ansökan

Ansökan öppnar:
2021-09-14

Sista datum för ansökan till kursen:
2021-11-01

Ansök nu

Kursansvarig