Allmän kurs klassrum

Gymnasiekompletterande utbildning i moderna lokaler i Örnsberg i Stockholm. Du läser i klassrum tillsammans med din klass och ni följer ett gemensamt schema. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som vi omsätter i praktik, och tydliga värderingar.

Jag har fått mycket bättre självförtroende efter jag började mina studier. Det är eftersom jag alltid har haft svårt för skolan och när jag började på Scouternas folkhögskola förstod jag att det är mer systemet som inte har passat mig tidigare och att det inte är jag som är sämre än någon annan.

DELTAGARE
Allmän kurs

Vår pedagogik

Vår utbildning genomsyras av Scouternas och folkbildningens syn på lärande. Det betyder bland annat att vi ofta jobbar i små grupper. Lärandet sker bland annat genom att diskutera, samtala och skapa tillsammans med andra. Vi tror på att vi lär oss genom att testa, våga göra fel och få stöd längs vägen.

Dessutom gillar vi att lära genom att uppleva. Det innebär att vi gärna åker på studiebesök, gör laborationer, är utomhus och åker på hajk en gång per termin. 

Det viktiga är inte dina tidigare prestationer, utan att du och dina färdigheter utvecklas. För att nå dit har vi engagerade lärare, små klasser samt en öppen och trygg miljö. Vi vet att varje kursdeltagare har unika erfarenheter som vi alla kan lära oss något av.

Praktisk information

Här kan du läsa mer om hur det går till att studera Allmän kurs i klassrum.

Studera i klassrum

Scouternas folkhögskola ligger i kreativt inredda lokaler i Örnsberg i Stockholm, mindre än en kvart från T-centralen. Hit kommer du för att träffa hängivna lärare, schyssta klasskompisar och för att få undervisning anpassad till dig.

Folkhögskolan delar lokalerna med anställd personal både på Scouterna och Scouternas folkhögskola vilket gör att skolan sjuder av liv och spännande möten.

En klass
Allmän kurs i Örnsberg består av en klass och du läser alla ämnen tillsammans med de andra i klassen. Det gör att du inte kan välja bort enstaka kurser. Hos oss läser du en del av kurserna tematiskt. Ett tema löper över några veckor och ämnena blandas för att ge dig en helhetförståelse och möjlighet till fördjupning. 


Mentor och stöd
Som deltagare på allmän kurs får du en mentor som har regelbunden uppföljning med dig och ger dig stöttning för att du ska klara dina studier. Du får även hjälp av dina lärare för att planera och klara dina studier. Du har också möjlighet att få studie- och yrkesvägledande samtal.


Deltagardemokrati
Demokrati är viktigt och vi har flera olika former för deltagarinflytande. Bland annat har vi klassråd, där vi lyfter och diskuterar viktiga och aktuella punkter.

Studietid och behörigheter

Studierna är på heltid och vi förväntar oss att du studera ca 40 timmar i veckan. Du har lärarledda lektioner under dagtid måndag-fredag. Beroende på hur mycket du har studerat tidigare kan du ha olika långt omfattningskrav (det vill säga antal år du behöver studera). Det krävs alltid minst 1 års studier för att du ska kunna få ett studieomdöme.

Målet för dina studier hos oss är att du ska få gymnasiekompetens och grundläggande behörighet att söka till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Det kan även finnas möjlighet att läsa in vissa särskilda behörigheter, se kursutbud nedan.

Studieplan
I samband med antagning skapar vi en studieplan där det framgår vilka ämnen just du ska läsa, och hur länge du beräknas studera hos oss. Under din studietid följer vi upp din studieplan regelbundet och vid behov kan vi även uppdatera den.

Har du frågor kring omfattning, behörigheter eller vilka ämnen du behöver läsa så är du välkommen att höra av dig till vår studie- och yrkesvägledare eller kontakta biträdande rektor.

Kursutbud

Vi ger följande kurser på gymnasienivå:
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2
 • Historia 1a1 och 1a2
 • Naturkunskap 1a1 och 1a2
 • Religion 1
 • Matematik 1, 2 och 3

Avgift och studiemedel

All undervisning vid Scouternas folkhögskola är kostnadsfri. Däremot betalar du 1350 kr/termin för böcker, försäkring, arbetsmaterial, fika mm. Du får även låna en dator under hela din studietid.

Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. Du ansöker själv om studiemedel och skickar in en studieförsäkran i början av varje termin via ”Mina sidor” på www.csn.se

Ansökan och antagning

Ansökan
Ansökan sker via SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till ansökan bifogar du ett personbevis för studier (som du laddar ner från Skatteverkets hemsida), gymnasiebetyg eller grundskolebetyg om du saknar ett gymnasiebetyg. I ansökan berättar du även om dig själv och varför du vill studera hos oss och vilka dina mål med dina studier är.

Ansökan till höstterminen öppnar 15 mars och den 15 oktober till vårterminen. Vi har löpande antagning vilket innebär att det är först till kvarn som gäller. När kursen är full stänger vi ansökan. Länk till ansökan hittar du nedan när ansökan är öppen.

Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar, du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin.

Antagning
Efter ansökan får du besked om din ansökan är bekräftad alternativt att den inte är fullständig eller att du får avslag. Om din ansökan blir bekräftad kallar vi dig till ett samtal på plats där vi även kommer informera om kursen och om hur det är att studera på folkhögskola.

Som regel får du besked om antagning senast två veckor efter samtalet.

Bekräftelse
När du får ett antagningsbesked bekräftar du din plats genom att betala 500 kr, vilket är en del av avgiften första terminen.

Urval och kriterier
Till Allmän kurs kan du söka om du fyllt 18 år. Urvalet gör vi utifrån kriterier som uppskattas och jämförs mellan alla sökande. De viktigaste kriterierna är:
 • Antal gymnasieämnen och studietid som du saknar för behörighet till högskola.
 • Konkret och tydligt behov av behörighet till vidare studier på högskola eller yrkeshögskola.

Reserv

Om du uppfyller kraven men ändå inte blir antagen står du kvar som reserv. Det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna. 

Om du får avslag
Om du får avslag får du besked om det när vi har behandlat din ansökan. Detta kan bero på:
 • Du har för få gymnasieämnen som saknas för behörighet till högskola.
 • Du bedöms inte ha tillräckligt konkreta och tydliga behov av behörighet till högre studier, i jämförelse med andra sökande.

Intyg och studieomdöme efter fullgjord kurs

Vid fullgjord allmän kurs får du ett intyg där dina godkända ämnen (behörigheter) och ditt studieomdöme framgår. Intyget visar även att du är klar med dina studier på gymnasienivå. Intyget använder du när du söker vidare till andra utbildningar.

Du får även ett intyg där kursens innehåll framgår samt ett SeQF-intyg (se nedan).

Omfattningskrav
För att din studier ska räknas som fullgjorda krävs att du totalt har studerat 3 år på heltid på gymnasienivå. I omfattningskravet räknar vi även in dina tidigare studier på gymnasienivå samt arbetslivserfarenhet. Vid antagningen får du besked om hur länge du behöver studera hos oss för att uppnå omfattningskravet.


Studieomdöme
Förutom att du får behörigheter vid fullgjord kurs får du även ett studieomdöme. Studieomdömet sätts i en sjugradig skala och ger dig möjlighet att söka till högre studier via folkhögskolekvoten. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga där vi bedömer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Här kan du läsa mer om studieomdömet: Folkhögskolans studieomdöme (folkhogskola.nu)

SeQF-intyg
SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer och gör det lättare att söka utbildningar och arbete utomlands. SeQF-intyget du får från oss har nivå 4 vilket betyder att du har de kunskaper och förmågor som motsvarar gymnasienivå.

Kursplan

Aktuell kursplan finns här som pdf.

Ansökan

Ansökan till Allmän kurs klassrum med start höstterminen 2024 öppnar 15 mars. Välkommen in med din ansökan!

Information

Här hittar du ännu mer information om hur det är att studera hos oss.

Jag tror att jag fått mer förståelse för vad jag tycker om och vad jag ogillar. Det har gett mig mer förståelse om mig själv.

DELTAGARE
Allmän kurs

Läsårskalendarium HT24

21 augustiHöstterminens första dag
28 oktober - 1 november (v. 44)Höstlov
17 decemberHöstterminens sista dag

Läsårskalendarium VT25

20 januariVårterminens första dag
24 februari - 28 februari (v. 9)Sportlov
31 mars - 4 april (v. 14)Påsklov
21 aprilRöd dag
1 maj - 2 majRöd dag och klämdag
29 maj - 30 majRöd dag och klämdag
5 juniVårterminens sista dag

Kontakta oss

Jenny Ahlin

Biträdande rektor

jenny.ahlin@scouterna.se0855506568

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Mattias Hallgren

Lärare på allmän kurs och Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Annelie Coleman

Lärare på allmän kurs

annelie.coleman@scouterna.se0855506512

Annelie är lärare i Svenska, Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Annelie är lärare i Svenska, Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian Cordeus

Lärare på allmän kurs

christian.cordeus@scouterna.se0856843211

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika Ek

Lärare på allmän kurs

erika.ek@scouterna.se0855506517

Erika är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hannah Fahlborg

Lärare på allmän kurs

hannah.fahlborg@scouterna.se0856843289

Hannah är lärare i Matematik och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hannah är lärare i Matematik och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.