Allmän kurs klassrum

Gymnasiekompletterande utbildning i moderna lokaler i Örnsberg i Stockholm.

Jag har fått mycket bättre självförtroende efter jag började mina studier. Det är eftersom jag alltid har haft svårt för skolan och när jag började på Scouternas folkhögskola förstod jag att det är mer systemet som inte har passat mig tidigare och att det inte är jag som är sämre än någon annan.

DELTAGARE
Allmän kurs

Vår pedagogik

Vi inspireras av Scouternas pedagogik och syn på lärande. Det betyder bland annat att vi ofta jobbar i små grupper, precis som scouter jobbar i patruller. Vi tror på att vi lär oss genom att testa, våga göra fel och få stöd längs vägen. Det kallar scouterna för ett stödjande och lyssnande ledarskap.

Dessutom gillar vi att använda friluftsliv som en metod till lärande. Därför åker vi på hajk en gång per termin, eller har delar av vår undervisning utomhus. Det viktiga är inte dina tidigare prestationer, utan att du och dina färdigheter utvecklas.

För att nå dit har vi engagerade lärare, små klasser samt en öppen och trygg miljö. Vi vet att varje kursdeltagare har unika erfarenheter som vi alla kan lära oss något av.

Praktisk information

Här kan du läsa mer om hur det går till att studera Allmän kurs i klassrum.

Skolans lokaler

Scouternas folkhögskola ligger i kreativt inredda lokaler i Örnsberg i Stockholm, mindre än en kvart från T-centralen. Hit kommer du för att träffa hängivna lärare, schyssta klasskompisar, och för att få undervisning anpassad till dig.

Folkhögskolan delar lokalerna med anställd personal både på Scouterna och Scouternas folkhögskola vilket gör att skolan sjuder av liv och spännande möten.

Studietid

Studierna är på heltid, och du förväntas studera ca 40 timmar i veckan. Du har lärarledda lektioner under dagtid måndag-fredag. Beroende på hur mycket du har studerat tidigare kan du ha olika långt omfattningskrav (det vill säga antal år du behöver studera). Det krävs alltid minst 1 års studier för att du ska kunna få ett studieomdöme.

Målet för dina studier hos oss är att du ska få gymnasiekompetens och grundläggande behörighet att söka till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Det kan även finnas möjlighet att läsa in vissa särskilda behörigheter. Om du redan nu vet att du behöver en särskild behörighet så ange det i ansökan.

Kursutbud

När du läser i klassrum läser du ämneskurserna var för sig, och integrerade som tema.

Vi erbjuder alla ämnen som ger dig grundläggande högskolebehörighet och vissa som ger dig särskild högskolebehörighet. Vilka ämnen du ska läsa beror på vad du tidigare har studerat och vilken behörighet du vill ha. Särskild högskolebehörighet innebär att en utbildning i vissa fall kräver att du har med dig något eller några extra ämnen utöver den grundläggande högskolebehörigheten.

Har du frågor kring behörigheter eller vilka ämnen du behöver läsa så är du välkommen att höra av dig till vår studie- och yrkesvägledare eller kontakta biträdande rektor.

Vi ger följande kurser på gymnasienivå
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Samhällskunskap 1a2
 • Historia 1a1
 • Historia 1a2
 • Naturkunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a2
 • Matematik 1
 • Matematik 2
 • Matematik 3

Avgift och studiemedel

All undervisning vid Scouternas folkhögskola är kostnadsfri. Däremot betalar du 1350 kr/termin för böcker, försäkring, arbetsmaterial, fika mm. Du får även låna en dator under hela din studietid.

Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. Du ansöker själv om studiemedel och skickar in en studieförsäkran i början av varje termin via ”Mina sidor” på www.csn.se

Inflytande

Demokrati är viktigt och vi har flera olika former för deltagarinflytande. Bland annat har vi klassråd, där viktiga och aktuella punkter kan lyftas och diskuteras. En gång per månad är det dessutom skolråd, där representanter ur klassen träffar vår biträdande rektor.

Jag tror att jag fått mer förståelse för vad jag tycker om och vad jag ogillar. Det har gett mig mer förståelse om mig själv.

DELTAGARE
Allmän kurs

Läsårskalendarium HT23

21 augustiHöstterminens första dag
30 oktober - 3 november (v. 44)Höstlov
15 decemberHöstterminens sista dag

Läsårskalendarium VT24

18 januariVårterminens första dag
26 februari - 1 mars (v. 9)Sportlov
29 mars - 5 april (v. 14)Påsklov
5 juniVårterminens sista dag

Ansökan

Ansökan till Allmän kurs i klassrum med start vårterminen 2024 är nu öppen. Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med Allmän kurs.

Information

Här hittar du ännu mer information om hur det är att studera hos oss.