Friluftsliv för pedagoger

På ett upplevelsebaserat sätt får du lära dig grunderna inom friluftslivet för att själv kunna ta med dig barn och unga ut i naturen. Kursen riktar sig till dig som är lärare, fritidspedagog eller annan ledare och vill inkludera mer friluftsliv i din pedagogiska verksamhet. Naturen ska vara en plats där barn och unga kan känna sig trygga, men samtidigt utmanas och ha roligt!

Om utbildningen

Friluftsliv för pedagoger ger dig mod, verktyg och inspiration att kunna leda barn och unga i friluftslivsaktiviteter inom pedagogiska verksamheter. Du kommer att få ett större självförtroende och grundläggande kunskaper inom friluftslivets olika delar. Efter genomförd kurs kommer du själv kunna genomföra friluftslivaktiviteter på ett säkert, roligt och tryggt sätt.

Kursen bygger på Scoutmetoden, där friluftsliv är en del. Andra delar är bland annat patrullen, ledarskapet och ett symboliskt ramverk. Tillsammans kommer vi att testa alla delar. Du blir stärkt i din roll som pedagog och får prova olika övningar, lekar och andra pedagogiska metoder som passar för barn-och ungdomsgrupper ut i naturen.

Lära genom att göra

Scoutrörelsen har lång erfarenhet av att jobba med barn och unga ute i naturen. En självklar del av vår verksamhet är att alla får "lära genom att göra". Detta kommer vi också att praktiska i den här kursen, vilket betyder att de flesta passen kommer att ske utomhus där du får möjlighet att prova på olika övningar direkt.

KURSUPPLÄGG

Kursen genomförs under två heldagar i Stockholmsområdet. Passen pågår mellan ca klockan 9-17. Kvällarna är fria.

Exakta tider och plats kan variera mellan kursomgångarna. För mer detaljer välj en kursomgång längre ner på den här sidan.

ANSÖKAN & ANTAGNING

Ansökan
Den 15 mars öppnar vi ansökan. Våren kurs stänger anmälan den 15 maj. Höstens kurs stänger anmälan den 15 september. Ansökan görs i SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Ange gärna vilken pedagogisk roll du har idag! Antagningsbeskedet kommer senast en vecka efter att ansökan har stängt. 

Tacka ja
Du tackar ja till utbildningen genom att betala kursavgiften. Information om detta kommer på mail. Har du frågor om avgiften är du alltid välkommen att höra av dig till ekonomiavdelningen på ekonomi@scouterna.se.

Det är viktigt att du tackar ja för att behålla din plats. Om du inte längre är intresserad av kursen, vill vi gärna veta det så snart som möjligt, för att kunna erbjuda din plats till någon annan. Om du väljer att tacka nej till din plats senare får du tillbaka halva avgiften. Om du tackar nej till din plats med mindre 24 timmar kvar till kursstart så är du fortfarande skyldig att betala hela kursavgiften.

KOSTNADER

Vi tar ut en avgift för bland annat lokal, mat och studiematerial på totalt 1500 kr. Eventuella resor till och från kursen bekostar du själv eller din arbetsgivare.

Vi kan tyvärr inte erbjuda något boende, men hjälper gärna till med rekommendationer på hotell och vandrarhem i närheten av platsen för kursen. Räkna med att kursdagarna pågår mellan 9-17, men kvällarna är fria.

INTYG

Efter avslutad kurs får du ett utbildningsbevis, som intygar att du fullföljt utbildningen. Alla som har genomfört alla moment av utbildningen och nått upp till våra närvarokrav får ett utbildningsbevis. Friluftsliv för pedagoger kräver 100% närvaro.

TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar alltid efter att möta de tillgänglighetsbehov som finns inom deltagargruppen. Har du frågor om tillgängligheten på just den kursomgång du ansökt till, kontakta kursansvarig.
Anmälan är öppen 15 mars-15 maj

Friluftsliv för pedagoger på sommarlovet

Anmälan är öppen 15 mars-15 september

Friluftsliv för pedagoger på höstlovet