Projektledning

På projektledarutbildningen lär du dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vare sig du är aktiv inom föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör kommer du få verktyg och metoder för att leda och utvärdera projekt. Du kan även gå kursen i projektledning som privatperson och genomföra ett projekt av mer personlig karaktär, verktygen och metoderna är desamma.

Om utbildningen

Under kursen får du träffa gästföreläsare, kursledare och andra deltagare. Det ingår även en projektperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett eget projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.

Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna utbildning. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskap och projektledning är stor.

I utbildningen får du lära dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en bra grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Kursboken och kursinnehållet är anpassade efter IPMA/PMI-krav så kursen kan vara ett första steg mot en internationellt accepterad certifiering. Du kommer att ta del av innehållet genom föreläsningar, workshops samt webbaserade lektioner.

När du är klar med kursen kommer du att ha provat nya verktyg och metoder i ett eget projekt, samt reflekterat över ditt arbete och tagit del av andras lärdomar.

Jag har lärt mig mer om hur jag bäst lägger upp mitt arbete. Jag har även fått insikt i att alla är olika i sitt sätt att arbeta med uppgifter och att det är ok.

DELTAGARE
Projektledarutbildningen

Hur är utbildningen upplagd?

Kursen är en distansutbildning på heltid med ett fåtal obligatoriska träffar. Vi erbjuder en terminskurs på våren och en på hösten. 

Fas 1. Vi träffas två dagar gemensamt och lär känna varandra. Dagarna innehåller kurspass om ledarskap och värderingar.
Fas 2. Du pluggar på distans under några veckor och gör en interaktiv webbkurs, gruppuppgifter samt planerar ditt projekt på valfri plats. Även under denna fas kan gemensamma träffar förekomma.
Fas 3. Du genomför ditt projekt på distans och håller kontakt med kursledare och övriga deltagare via vår digitala läroplattform och andra kanaler. Fokus ligger på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken genom ditt projekt.
Fas 4. Vi samlas gemensamt under två dagar för att presentera, utvärdera och avsluta utbildningen. Vi firar tillsammans!

När öppnar ansökan?

Den 15 mars öppnar vi ansökan inför höstterminen. Ansökningsperioden stänger den 31 maj. Om det finns platser kan ansökningsperioden förlängas.

Inför vårterminen öppnar ansökan den 15 september och stänger den 15 november. Du kan alltid höra av dig om du har missat ansökningsperioden. Eventuellt finns det platser kvar, alternativt kan du ställa upp dig på kölistan.

Kan jag få studiemedel?

När du går vår utbildning i projektledning har du rätt att söka studiemedel från CSN. När du sedan har påbörjat utbildningen skickar du in en studieförsäkran via ”Mina sidor” på csn.se.

Vad kostar utbildningen?

Vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om totalt 1000 kr. Eventuella kostnader för resor under projektperioden kan tillkomma. 

För att tacka ja till din plats ska du betala en bekräftelseavgift på 500 kr senast 12 dagar efter antagning. Information om antagning och kontonummer kommer på mail. Resterande belopp ska betalas efter kursstart. Har du frågor om avgiften eller behöver hjälp, är du alltid välkommen att höra av dig till ansvarig kursledare.

Sök gärna bidrag och stipendier, eller merkostnadslån från CSN. Du är även välkommen att söka bidrag från Scouternas utbildningsfond.

Bekräftelseavgiften måste betalas två veckor efter att du har blivit antagen och kan tyvärr inte betalas tillbaka även om du väljer att tacka nej till din plats senare. Om du tackar nej till din plats med mindre än två veckor kvar till kursstart så är du fortfarande skyldig att betala hela kursavgiften, då vi redan då har haft administrativa kostnader kopplat till din plats.

Kontakt

Thérèse Syk

Lärare på Allmän kurs samt kursansvarig Projektledning

therese.syk@scouterna.se0720701571
Thérèse är lärare i svenska samt ledarskap och organisation på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Thérèse kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning.

Thérèse är lärare i svenska samt ledarskap och organisation på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Thérèse kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning.

Aktuella utbildningar


Heltid under 18 veckor. 24 januari – 27 maj.

Projektledning våren 2022

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti.

Projektledning hösten 2022

För deltagare

På den här sidan hittar du all information om hur det är att vara deltagare på Scouternas folkhögskola. Både för dig som redan studerar hos oss och för dig som är intresserad av våra kurser och utbildningar.