Projektledning

På projektledarutbildningen lär du dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vare sig du är aktiv inom föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör kommer du få verktyg och metoder för att leda och utvärdera projekt. Du kan även gå kursen i projektledning som privatperson och genomföra ett projekt av mer personlig karaktär, verktygen och metoderna är desamma.

Om utbildningen

Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna utbildning. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskap och projektledning är stor.

I utbildningen lär du dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en bra grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Du tar del av innehållet genom föreläsningar, workshops samt webbaserade lektioner.

Under kursen träffar du gästföreläsare, kursledare och andra deltagare. Det ingår även en projektperiod där du omsätter dina kunskaper i verkligheten genom ett eget projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.

När du är klar med kursen kommer du att ha provat nya verktyg och metoder i ett eget projekt, samt reflekterat över ditt arbete och tagit del av andras lärdomar.

Jag har lärt mig mer om hur jag bäst lägger upp mitt arbete. Jag har även fått insikt i att alla är olika i sitt sätt att arbeta med uppgifter och att det är ok.

DELTAGARE
Projektledarutbildningen

KURSUPPLÄGG

Kursen är en distansutbildning med både fysiska och digitala träffar. Vi erbjuder oftast två kursomgångar per år.

Uppstart
Gemensam fysisk träff. Vi lär känna varandra och genomför kurspass kring ledarskap och värderingar.

Förarbete

Du pluggar på distans under några veckor och gör en interaktiv webbkurs, gruppuppgifter, samt planerar ditt projekt. Vi ses även på digitala träffar.

Projektperiod
Vi ses fysiskt igen och drar igång projektperioden tillsammans. Du genomför ditt projekt på distans och håller kontakt med kursledare och övriga deltagare via vår lärplattform samt på digitala träffar. Fokus ligger på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken genom ditt projekt.

Avslut
Vi träffas fysiskt för att presentera och reflektera. Vi utvärderar och firar tillsammans!

ANSÖKAN OCH ANTAGNING

Ansökan
Vi har flera antagningsperioder till Projektledning. Den 15 mars öppnar vi ansökan inför höstterminen, och den 15 oktober öppnar ansökan inför vårterminen. Ansökan görs i vårt administrativa system SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till denna ansökan bifogar du ett personbevis för studier som du hämtar på skatteverkets hemsida.

Urval & kriterier
Till Projektledning krävs det att du har gått klart grundskolan med fullständigt slutbetyg. Utbildningen är på gymnasienivå, vilket innebär att du behöver kunna tillgodogöra dig svenska på akademisk nivå samt hänga med i samtal och diskussioner.

Projektledning har oftast ungefär lika många sökande som lediga platser. Antagning sker löpande, och påbörjas innan sista ansökningsdatum. Skulle ett urval behöva göras tittar vi på gruppens sammansättning och era individuella erfarenheter, så att vi får så stor mångfald som möjligt. Du kan alltid höra av dig till kursansvarig om du har missat ansökningsperioden. Eventuellt finns det platser kvar, eller så kan du hamna på reservlistan.

Tacka ja
Du tackar ja till utbildningen genom att betala kursavgiften. Information om detta kommer på mail. Har du frågor om avgiften eller behöver hjälp, är du alltid välkommen att höra av dig till ekonomiavdelningen på ekonomi@scouterna.se. Det är viktigt att du tackar ja för att behålla din plats. Om du inte längre är intresserad av kursen, vill vi gärna veta det så snart som möjligt, för att kunna erbjuda din plats till någon annan. Om du väljer att tacka nej till din plats senare får du tillbaka halva avgiften. Om du tackar nej till din plats med mindre 24 timmar kvar till kursstart så är du fortfarande skyldig att betala hela kursavgiften.

KOSTNADER OCH STUDIEMEDEL

Vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om totalt 800 kr. Eventuella resor under kursen bekostar du själv. 

När du går vår utbildning i projektledning har du rätt att söka studiemedel från CSN. När du sedan har påbörjat utbildningen skickar du in en studieförsäkran via ”Mina sidor” på csn.se.

Du är även välkommen att söka bidrag från Scouternas utbildningsfond.

KURSLITTERATUR

Utöver det vi gör på de fysiska och digitala träffarna ingår en webbkurs på sju lektioner. Den kommer du åt via vår digitala lärplattform. Inloggningsuppgifter får du strax innan kursstart.

Du behöver även kursboken "Projektledning" av Bo Tonnquist (8:e upplagan, eller nyare). Den kan du med fördel låna på biblioteket, eller köpa begagnat, inför kursstart.

KRITERIER OCH INTYG

Efter avslutad kurs får du ett utbildningsbevis, som intygar att du fullföljt utbildningen. Alla som har genomfört alla moment av utbildningen och nått upp till våra närvarokrav får ett utbildningsbevis.

För att få diplom och kursintyg vid avslutad kurs krävs:
  • Minst 80 % närvaro på de gemensamma träffarna, både fysiska och digitala.
  • Genomfört alla uppgifter, både individuella och i grupp.
  • Godkänd projektplan inför projektet, samt godkänd projektrapport efter avslutat projekt.
  • Redovisning av process och lärdomar på den avslutande träffen.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter För deltagare.

TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar alltid efter att möta de tillgänglighetsbehov som finns inom deltagargruppen. Har du frågor om tillgängligheten på just den kursomgång du ansökt till, kontakta kursansvarig.

KURSPLAN VT24

Aktuell kursplan finns här som pdf.

Aktuella utbildningar


Ansökan är stängd.

Projektledning våren 2024

Ansökan öppnar 15 mars.

Projektledning hösten 2024

Kontakt

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på Allmän kurs distans

therese.syk@scouterna.se0720701571
Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

För deltagare

På den här sidan hittar du all information om hur det är att vara deltagare på Scouternas folkhögskola. Både för dig som redan studerar hos oss och för dig som är intresserad av våra kurser och utbildningar.