Projektledning

På projektledarutbildningen lär du dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vare sig du är aktiv inom föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör kommer du få verktyg och metoder för att leda och utvärdera projekt.

Om utbildningen

Under kursen får du träffa gästföreläsare, kursledare och andra deltagare. Det ingår även en projektperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett eget projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.

Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna utbildning. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskap och projektledning är stor.

I utbildningen får du lära dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en bra grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Kursboken och kursinnehållet är anpassade efter IPMA/PMI-krav så kursen kan vara ett första steg mot en internationellt accepterad certifiering. Du kommer att ta del av innehållet genom föreläsningar, workshops samt webbaserade lektioner.

När du är klar med kursen kommer du att ha provat nya verktyg och metoder i ett eget projekt, samt reflekterat över ditt arbete och tagit del av andras lärdomar.

Jag har lärt mig mer om hur jag bäst lägger upp mitt arbete. Jag har även fått insikt i att alla är olika i sitt sätt att arbeta med uppgifter och att det är ok.

DELTAGARE
Projektledarutbildningen

När öppnar ansökan?

Den 15 september öppnar ansökan för vårens kursomgång. Den 15 mars öppnar vi ansökan för höstens kursomgång.

Hur är utbildningen upplagd?

Kursen är en distansutbildning på heltid med ett fåtal obligatoriska träffar vid start och slut. Vi erbjuder en terminskurs och en sommarkurs.

Steg 1. Vi träffas två dagar på Scouternas folkhögskola i Örnsberg, Stockholm (alt. digitalt) och lär känna varandra. Dagarna innehåller kurspass om ledarskap och värderingar.
Steg 2. Du pluggar på distans under några veckor och gör en interaktiv webbkurs, gruppuppgifter och genomför ditt projekt på valfri plats.
Steg 3. Vi samlas igen under två dagar i Örnsberg (alt. digitalt) för att presentera, utvärdera och avsluta utbildningen. Vi firar tillsammans! När du genomför ditt projekt håller du kontakt med kursledare och övriga deltagare via vår digitala läroplattform och andra kanaler. Fokus ligger på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken genom ditt projekt.

Kan jag få studiemedel?

När du går vår utbildning i projektledning har du rätt att söka studiemedel från CSN. När du sedan har påbörjat utbildningen skickar du in en studieförsäkran via ”Mina sidor” på csn.se.

Vad kostar utbildningen?

Vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om totalt 1000 kr. Eventuella kostnader för resor under projektperioden kan tillkomma. 

För att tacka ja till din plats ska du betala en bekräftelseavgift på 500 kr senast 12 dagar efter antagning. Information om antagning och kontonummer kommer på mail. Resterande belopp ska betalas efter kursstart. Har du frågor om avgiften eller behöver hjälp, är du alltid välkommen att höra av dig till ansvarig kursledare.

Sök gärna bidrag och stipendier, eller merkostnadslån från CSN. Du är även välkommen att söka bidrag från Scouternas utbildningsfond.

Kontakt

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare och kursansvarig

cecilia.wesslen@scouterna.se0720706944
Cecilia är kursansvarig på Scouternas folkhögskola för kurserna Ledarskap för hållbarhet och Projektledning. Cecilia är också kursutvecklare för långa särskilda kurser och ansvarig för folkhögskolans fokusområde Hållbarhet.

Cecilia är kursansvarig på Scouternas folkhögskola för kurserna Ledarskap för hållbarhet och Projektledning. Cecilia är också kursutvecklare för långa särskilda kurser och ansvarig för folkhögskolans fokusområde Hållbarhet.

Aktuella utbildningar


Heltid under 18 veckor. 24 januari – 27 maj. Sista ansökan 15 november.

Projektledning våren 2022

Ansökan öppnar 15 mars 2022.

Projektledning hösten 2022

För deltagare

På den här sidan hittar du all information om hur det är att vara deltagare på Scouternas folkhögskola. Både för dig som redan studerar hos oss och för dig som är intresserad av våra kurser och utbildningar.