Projektledning

På projektledarutbildningen lär du dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vare sig du är aktiv inom föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör kommer du få verktyg och metoder för att leda och utvärdera projekt. Du kan även gå kursen i projektledning som privatperson och genomföra ett projekt av mer personlig karaktär, verktygen och metoderna är desamma.

Om utbildningen

Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna utbildning. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskap och projektledning är stor.

I utbildningen får du lära dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en bra grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Kursboken och kursinnehållet är anpassade efter IPMA/PMI-krav så kursen kan vara ett första steg mot en internationellt accepterad certifiering. Du kommer att ta del av innehållet genom föreläsningar, workshops samt webbaserade lektioner.

Under kursen får du träffa gästföreläsare, kursledare och andra deltagare. Det ingår även en projektperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett eget projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.

När du är klar med kursen kommer du att ha provat nya verktyg och metoder i ett eget projekt, samt reflekterat över ditt arbete och tagit del av andras lärdomar.

Jag har lärt mig mer om hur jag bäst lägger upp mitt arbete. Jag har även fått insikt i att alla är olika i sitt sätt att arbeta med uppgifter och att det är ok.

DELTAGARE
Projektledarutbildningen

Hur är utbildningen upplagd?

Kursen är en distansutbildning med ett fåtal obligatoriska träffar. Vi erbjuder oftast två kursomgångar per år.

Fas 1. Digital uppstart och gemensam träff. Vi lär känna varandra och genomför kurspass kring ledarskap och värderingar.
Fas 2. Du pluggar på distans under några veckor och gör en interaktiv webbkurs, gruppuppgifter, samt planerar ditt projekt på valfri plats. Även under denna fas kan gemensamma träffar förekomma.
Fas 3. Du genomför ditt projekt på distans och håller kontakt med kursledare och övriga deltagare via vår digitala läroplattform och andra kanaler. Fokus ligger på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken genom ditt projekt.
Fas 4. Vi träffas gemensamt för att presentera, utvärdera och avsluta utbildningen. Vi firar tillsammans!

När öppnar ansökan?

Den 15 mars öppnar vi ansökan inför höstterminen, och den 15 oktober öppnar ansökan inför vårterminen. 

Du kan alltid höra av dig om du har missat ansökningsperioden. Eventuellt finns det platser kvar, alternativt kan du ställa upp dig på kölistan.

Kan jag få studiemedel?

När du går vår utbildning i projektledning har du rätt att söka studiemedel från CSN. När du sedan har påbörjat utbildningen skickar du in en studieförsäkran via ”Mina sidor” på csn.se.

Vad kostar utbildningen?

Vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om totalt 800 kr. Eventuella resor under projektperioden bekostar du själv. 

Du betalar avgiften när du blivit antagen och tackar ja till din plats. Har du frågor om avgiften eller behöver hjälp, är du alltid välkommen att höra av dig till ekonomiavdelningen på ekonomi@scouterna.se.

Sök gärna bidrag och stipendier, eller merkostnadslån från CSN. Du är även välkommen att söka bidrag från Scouternas utbildningsfond.

Om du väljer att tacka nej till din plats senare får du tillbaka halva avgiften. Om du tackar nej till din plats med mindre 24 timmar kvar till kursstart så är du fortfarande skyldig att betala hela kursavgiften.

Vad är det för kurslitteratur?

Utöver det vi gör på de fysiska träffarna ingår en webbkurs på sju lektioner. Den kommer du åt via vår digitala lärplattform. Inloggningsuppgifter får du strax innan kursstart.

Du behöver även kursboken "Projektledning" av Bo Tonnquist (8:e upplagan). Den kan du med fördel låna på biblioteket, eller köpa begagnat, inför kursstart.

Aktuella utbildningar


Kursomgången är igång.

Projektledning hösten 2023

Ansökan öppnar 15 september.

Projektledning våren 2024

Kontakt

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på Allmän kurs distans

therese.syk@scouterna.se0855506523
Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

För deltagare

På den här sidan hittar du all information om hur det är att vara deltagare på Scouternas folkhögskola. Både för dig som redan studerar hos oss och för dig som är intresserad av våra kurser och utbildningar.