Anlita oss

Vi är experter på ledarskap, drivkrafter och grupputveckling. Efter många förfrågningar har vi tagit steget ännu längre, där vi på Värdebaserat ledarskap erbjuder utbildningskoncept, föreläsningar, facilitering och workshops.

Experter på ledarskap och grupputveckling

I mer än 100 år har vi inom Scoutrörelsen arbetat med ledarskap, drivkrafter och grupputveckling utifrån en värdebaserad grund. Under de senaste 15 åren har vi arbetat med konceptet Värdebaserat ledarskap för att konkretisera det vi inom Scouterna är väldigt starka på, och för att sprida våra kunskaper bredare till så väl privat som ideell sektor.

Värdebaserat ledarskap är ett av Sveriges starkaste koncept som fokuserar på ett upplevelsebaserat lärande som grundar sig i scoutmetoden. Både personal och kursansvariga inom Värdebaserat ledarskap har flerårig erfarenhet av att jobba med grupp- och ledarutveckling.

Kontakt

Liza Zeeck Rosenberg

Rektor/Utbildningschef

liza.rosenberg@scouterna.se0855506534
Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.