Almuninätverket InSpirea

Vi slutar aldrig att lära oss av varandra och att utvecklas och inspireras av möten. Därför har vi ett nätverk för alla som på något sätt deltagit i Värdebaserat ledarskap.

InSpirea

InSpirea är vårt nätverk för nuvarande och tidigare deltagare, kursledare, mentorer och utbildningspartners. InSpirea anordnar träffar för inspiration och utbyte. Träffarna hålls på olika orter, anordnade både centralt av konceptet och även av deltagare i nätverket. Inbjudan till träffarna kommuniceras via mejl, Värdebaserat ledarskaps facebookgrupp, och inSpireas LinkedIn-grupp.

Värdebaserat ledarskaps facebookgrupp

Värdebaserat ledarskaps twitter

InSpireas LinkedIn-grupp