Mentorprogrammet

Varje utbildningsomgång av Värdebaserat ledarskap innehåller ett mentorprogram. Mentorskapet är ett utbyte där adepter och mentorer möts och lär sig av varandra. Mentorerna är ledare från näringslivet eller offentlig sektor med lång erfarenhet av att vara chef eller ledare.

Varför ett mentorskapsprogram?

Syftet med mentorprogrammet är att stödja den enskilda individens ledarskapsutveckling, både hos mentorn och adepten. För adepten handlar det om att på ett personligt plan fördjupa den egna utvecklingen och lärandet, att ta vara på och använda alla nya kunskaper och erfarenheter från utbildningen.

För mentorns del handlar det om att få möjligheten att möta och stötta en yngre ledares perspektiv, kunskaper och utmaningar. Men även att få sätta ord på och dela med sig av sin erfarenhet och även att få tid till egen reflektion. Vi vet av erfarenhet att mentorskapet ger många lärdomar för båda parter.

Det tog en träff innan jag förstod att det inte skulle handla om ett mentorskap utan mer ett erfarenhetsutbyte.

ANDERS HOLMBERG
Mentor inom Värdebaserat ledarskap

När börjar nästa mentorprogram?

Vi söker ständigt efter fler potentiella mentorer som är intresserade av att dels utveckla sig själva men också bidra till en ung ledares ledarskapsutveckling. Mentorskapen börjar samtidigt som utbildningen för deltagarna startar, det vill säga på våren och hösten.

Vem kan bli mentor?

Du som person har ett intresse av att vara stöd, bollplank och dela med dig av dina erfarenheter till en ung ledare. Du har möjlighet att träffa din mentorpartner var 4-6 vecka under en period om ca 8 månader med start i maj eller september. Genom att vara mentor i Värdebaserat ledarskap kommer du inte bara ge stöd till en ung ledare i sin ledarutveckling och sitt ledarskap, utan med största sannolikhet uppleva en mycket givande och utvecklande period själv. Som mentor blir du även medlem i alumninätverket inSpirea.

Så blir du mentor

Mentorerna rekryteras av deltagarna själva, men vi har även en intressebank ur vilken vi matchar deltagare och mentorer vid behov. Är du intresserad av att vara mentor? Varmt välkommen att anmäla ditt intresse här.

Jag är väldigt tacksam för mentorskapet under utbildningen, då min mentor tog sig tid att diskutera de frågor och utmaningar som var viktiga för mig. Jag uppskattade att min mentor utmanade mig genom att ställa raka frågor och inte bara enkla frågor. Mentorskapet gav mig en möjlighet att tänka mer på de viktiga delarna i mitt liv och i min ledarutveckling-

LIENE
Deltagare på Värdebaserat ledarskap

Kontakt

Imse Spragg Nilsson

Konceptutvecklare och Projektledare för Värdebaserat ledarskap

imse.spraggnilsson@scouterna.se0856843241
Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.