Partnerskap

På Värdebaserat ledarskap skapar vi möten över gränser, utvecklar och utbildar ledare i hela vårt samhälle. I våra olika partnerskap skapar vi förutsättningar för ledarskap byggt på värderingar.

Alla företag har någon form av samhällsansvar. I den roll jag har i företaget ingår det att hitta företeelser som kommer Volvos aktieägare till gagn på sikt. Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och utbildningen Värdebaserat ledarskap är en klok investering för framtiden.

TONY LARSSON
Sponsorchef, AB Volvo

Lyft ditt företag

Att ta del av och bidra till utbildningen Värdebaserat ledarskap, lyfter och utvecklar inte bara våra deltagare utan också våra partners och deras anställda. Som företag är detta en chans att lyfta frågor om bl.a. ledarskap, värderingar och mångfald i organisationen.

Utbildningspartner

Som utbildningspartner får företaget tillgång till platser inom mentorprogrammet och vara värd under en heldag av utbildningen. Upplägget för heldagen sker i samråd med kursansvarig och projektledare för att skapa bästa möjliga lärande för båda parter. Som utbildningspartner bidrar företaget med finansiering av en kvalificerad ledarskapsutbildning för dagens och framtidens ledare.

Konceptpartner

Sen 2007 har vi skapat förutsättningar för att dagens och morgondagens ledare ska växa, utveckla och stärkas i sitt ledarskap genom Värdebaserat ledarskap. Vi tror på samarbete och att göra saker tillsammans med andra, vilket vi också har gjort under dessa år. Det rör sig om partnerskap som stöttar och förstärker vårt koncept, allt från självskattningssystem till metoder och teorier.

Varför ett partnerskap?

I våra partnerskap får vi ofta höra att mötet med våra deltagare har gett dem nya tankar, insikter och förhållningssätt. Både inom utbildningspartnerskapet och mentorpartnerskapet får både unga och äldre ledare möjligheter att utvecklas. Det här är en chans att möta drivna unga ledare och inspireras av deras erfarenheter och engagemang. Dessutom en möjlighet att profilera sig som en attraktiv arbetsplats i möten med framtidens ledare.

Kontakt

Är du intresserad av att vet mer om något av våra partnerskap? Vi berättar gärna mer om hur ett samarbete kan se ut.

Imse Spragg Nilsson

Konceptutvecklare och Projektledare för Värdebaserat ledarskap

imse.spraggnilsson@scouterna.se0856843241
Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.