Om utbildningen Värdebaserat ledarskap

Värdebaserat ledarskap är en folkhögskolekurs som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Det värdebaserade ledarskapet

Begreppet värdebaserat ledarskap är ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild. Förhoppningen med utbildningen är både att deltagare ska få nya kunskaper men också att de ska stärkas i att låta sina värderingar ta en aktiv del i sitt ledarskap. Vi tror på ett ledarskap baserat på medvetna värderingar och val.

Som deltagare lär man sig inte bara att prestera över sin egen förmåga – man lär sig eliminera allting som begränsar ens förmåga för att kunna utnyttja sina styrkor fullt ut! Jag har sett människor våga hoppa, finna sina drömmar och designa om sina liv på nytt.

MATILDA AXELSSON
Scouterna

Kursens upplägg

Värdebaserat ledarskap har tre obligatoriska moment som tillsammans utgör kursens helhet: kurshelger, hemuppgifter och mentorskap. Utbildningen är indelad i fyra kurshelger med olika teman (se nedan). Inför varje utbildningshelg får du hemuppgifter att göra, antingen individuellt eller i grupp. Mellan utbildningshelgerna ska du även träffa din mentor. Alla som slutför utbildningen får ett diplom av Kungen under en diplomceremoni. Deltagarna på utbildningen får även ett intyg utfärdat av Scouternas Folkhögskola.

Kurshelg 1 - Att leda grupper

Värdebaserat ledarskap handlar om grupper och grupprocesser, både utifrån att själv få uppleva en grupp och ledarens roll. Hur fungerar jag i en grupp? Hur får jag gruppen att arbeta mot samma mål?

Kurshelg 2 - Att leda för mångfald

Vi vänder och vrider på det komplexa begreppet mångfald. Vad är ledarens ansvar? Hur får jag alla som leds att känna sig välkomna? Vi utforskar antidiskriminering, normer och att bemöta fördomar.

Kurshelg 3 - Att leda sig själv

Många stora ledare och tänkare har sagt att den som ska leda andra behöver kunna leda sig själv. Under kursen arbetar vi utifrån självskattningsmodeller för att förstå sig själv, sin roll och andras reaktioner på det egna ledarskapet. Vi arbetar med feedback och personliga utmaningar.

Kurshelg 4 - Att leda med vinst och värderingar

Under den sista kurshelgen besöker vi ett företag för att diskutera utmaningar i ledarskapet. Kan vi leva våra värderingar och samtidigt göra vinst? Vilka skillnader och likheter ser vi i ett ideellt och professionellt ledarskap? Socialt entreprenörskap och att leda i linje med sina visioner avslutar och summerar denna kurshelg.

Aktuella kurser och ansökan

Varje år startar tre utbildningar av Värdebaserat ledarskap för att utveckla unga ledare i deras ledarskap. Värdebaserat ledarskap har tre moment som tillsammans utgör kursens helhet: kurshelger, hemuppgifter och mentorskap. Utbildningarna startar både på våren och på hösten.