Om utbildningen Värdebaserat ledarskap

Värdebaserat ledarskap är en folkhögskolekurs som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Det värdebaserade ledarskapet

Begreppet värdebaserat ledarskap är ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild. Förhoppningen med utbildningen är både att deltagare ska få nya kunskaper men också att de ska stärkas i att låta sina värderingar ta en aktiv del i sitt ledarskap. Vi tror på ett ledarskap baserat på medvetna värderingar och val.

Som deltagare lär man sig inte bara att prestera över sin egen förmåga – man lär sig eliminera allting som begränsar ens förmåga för att kunna utnyttja sina styrkor fullt ut! Jag har sett människor våga hoppa, finna sina drömmar och designa om sina liv på nytt.

MATILDA AXELSSON
Scouterna

Kursens upplägg

Värdebaserat ledarskap har tre obligatoriska moment som tillsammans utgör kursens helhet: kurshelger, hemuppgifter och mentorskap.Utbildningen är indelad i fyra kurshelger där vi går igenom olika teman som fördjupas under kursens gång.Inför varje utbildningshelg får du hemuppgifter att göra, både individuellt och i grupp. Mellan utbildningshelgerna ska du även träffa din mentor. Alla som slutför utbildningen får ett diplom av Kungen under en diplomceremoni. Deltagarna på utbildningen får även ett intyg utfärdat av Scouternas Folkhögskola.

Kursens innehåll

Vi tror att alla deltagare på Värdebaserat ledarskap har potentialen att vara bra ledare. Kurstillfällena är upplevelsebaserade och bygger på deltagarnas och ledarnas erfarenheter, utifrån vissa genomgående teman. Dessa är bland annat: värderingar, inkludering & mångfald, kommunikation & feedback, grupprocesser, känslor & beteenden, samt att vara hållbar i sitt ledarskap. Utifrån dessa teman tränar deltagarna på ett antal färdigheter för att bli tryggare och mer självsäkra i sitt eget ledarskap.

Kurshelg 1

Den första delen i utbildningen fokuserar på grupprocessen. Både utifrån att själv få uppleva en grupp och vad en som ledare kan tänka på. Vi introduceras till samtliga teman och undersöker vad dessa är, och vad de betyder för mig som individ. När vi gör det skapar vi oss en gemensam grund för fortsättningen av kursen.

Kurshelg 2

Vi utforskar temana ytterligare genom att fördjupa oss ännu mer. Vad innebär de för mig som individ och den organisation som jag verkar i? I vilka andra kontexter? På vilka sätt går de olika temana ihop?

Kurshelg 3

Vi går ännu djupare in i perspektiven och även i relationerna som pågår, både mellan varandra och inom oss själva. Vad innebär det här för mig som individ i en organisation? 

Kurshelg 4

Vi landar i vår individuella och gemensamma utveckling, reflekterar kring vad vi har lärt oss och färdigheterna vi tar med oss ut i världen.

Aktuella kurser och ansökan

Varje år startar tre utbildningar av Värdebaserat ledarskap för att utveckla unga ledare i deras ledarskap. Värdebaserat ledarskap har tre moment som tillsammans utgör kursens helhet: kurshelger, hemuppgifter och mentorskap. Utbildningarna startar både på våren och på hösten.