Friluftsledarkurs, kajak

Ta chansen att utmana och utveckla dina kunskaper i kajakpaddling.

Om utbildningen

Målgrupp

Friluftsledarkurs, kajak riktar sig till dig som vill utmana och utveckla dina kajakpaddlingskunskaper. Kursen ger dig kunskaper och förutsättningar för att som scoutledare kunna arrangera kajakhajker – och på köpet få massor av egen paddlingserfarenhet.

Kursen kräver inga förkunskaper utöver simkunnighet, men det är en fördel om du har vattenvana och har paddlat kajak någon gång tidigare. Utöver det behövs det bara en vilja att utvecklas och dela med dig av dina kajakkunskaper till andra scouter. Har du tidigare erfarenheter så anpassar instruktörerna kursen efter det.

Utbildningens syfte

Friluftsledarkurs kajak syftar till att utveckla ditt friluftsledarskap samt dina kunskaper och färdigheter i kajakpaddling.

Upplägg och omfattning

Friluftsledarkurs, kajak är uppdelad på tre obligatoriska kurshelger:
  • utbildning i kajakpaddling
  • examinatorsutbildning
  • hajkplanering samt genomförande av kajakhajk för äventyrar-/utmanarscouter.
Kajakutbildningen följer Svenska Kanotförbundets norm Paddelpasset (Euro Paddle Pass) och kursledarna har både scoutbakgrund och är utbildade examinatorer.


Första kurshelgen
Denna helg utgörs av utbildningsdelen. Målet är att kursdeltagarna ska examineras på Paddelpasset Nivå 1 Gul, vilken omfattar grundläggande paddling.

Andra kurshelgen
Andra kurshelgen innehåller, förutom att befästa paddelkunskaperna från första helgen, planering av kajakhajk för äventyrare och utmanare, att leda kajakpaddling och examinera i Paddelpasset Vit.

Kajakhajksplaneringen sker utifrån Scouternas program och genomförs tillsammans med de andra kursdeltagarna, med stöd av kursledarna. Vad är viktigt att tänka på inför genomförandet av en kajakhajk och vilka delar ska ingå? Vad skiljer en kajakhajk från en vandringshajk? Sådana frågor diskuteras under utbildningen.

Kursdeltagarna kommer också att genomgå Svenska Kanotförbundets examinatorsutbildning för Paddelpasset Nivå 1 Gul. Det innebär att kursdeltagarna efter kurshelgen kan examinera andra i grundläggande paddling, kunskaper som kan komma väl till pass för kajakhajken.

Tredje kurshelgen
Den sista kurshelgen innebär genomförandet av Kajakhajken för äventyrar- och utmanarscouter. Då får kursdeltagarna praktisera och omsätta sina kajakledarkunskaper i ett scoutsammanhang och dela med sig av dessa till äventyrare och utmanare. Kursledarna finns även med som stöd under hajken.

Till hajken kan både enskilda scouter, patruller och hela avdelningar anmäla sig.

Samtliga tre delar är obligatoriska.

Material och utrustning

I kursen ingår hyra av utrustning till kursens alla tre delar. Övrig friluftsutrustning (kläder, sovsäck, tält, etc.) står deltagarna för själva.

Saknar någon deltagare utrustning kan vi självklart försöka hjälpa till med att lösa det! Boende kommer ske i tält eller vindskydd och mat står deltagarna själva för.

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457
Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.