Friluftsledarkurs kajak

Friluftsledarkurs kajak syftar till att du ska få de erfarenheter och den kunskap du behöver för att tryggt kunna ta med dig scouter på kajakpaddling. Du får möjlighet att tillsammans med andra scoutledare utveckla dina paddlingsfärdigheter och ditt ledarskap kopplat till scoutmetoden och friluftslivet. Fokus ligger på säkerhet och att leda en grupp i skärgården, samt att på personlig nivå behärska vad som krävs för gult paddelpass.

Om utbildningen

Målgrupp

Friluftsledarkurs, kajak riktar sig till dig som vill utmana och utveckla dina kajakpaddlingskunskaper. Kursen ger dig kunskaper och förutsättningar för att som scoutledare kunna arrangera kajakhajker – och på köpet få massor av egen paddlingserfarenhet.

Kursen kräver inga förkunskaper utöver simkunnighet, men det är en fördel om du har vattenvana och har paddlat kajak någon gång tidigare. Utöver det behövs det bara en vilja att utvecklas och dela med dig av dina kajakkunskaper till andra scouter. Har du tidigare erfarenheter så anpassar instruktörerna kursen efter det.

Utbildningens syfte

Friluftsledarkurs kajak syftar till att utveckla ditt friluftsledarskap samt dina kunskaper och färdigheter i kajakpaddling.

Lärande mål

Deltagaren ska ha utvecklats och stärkts i som roll som kajakpaddlare, friluftsledare och scoutledare.
- Kunna planera en paddlingshajk utifrån ett antal olika målspår.
- Kunna tillämpa scoutmetoden målgruppsanpassat.
- Kunna övergripande redogöra för grunder och säkerhet kring kajakpaddling, samt om allemansrätten knuten till kajakfriluftsliv.
- Kunna paddla med driv i kajaken och använda paddeltag på ett effektivt sätt.

Upplägg och omfattning

Friluftsledarkurs, kajak är uppdelad på tre obligatoriska kurshelger:
  • utbildning i kajakpaddling
  • examinatorsutbildning
  • hajkplanering samt genomförande av kajakhajk för äventyrar-/utmanarscouter.
Kajakutbildningen följer Svenska Kanotförbundets norm Paddelpasset (Euro Paddle Pass) och kursledarna har både scoutbakgrund och är utbildade examinatorer.


Första kurshelgen
Denna helg utgörs av utbildningsdelen. Målet är att kursdeltagarna ska examineras på Paddelpasset Nivå 1 Gul, vilken omfattar grundläggande paddling.

Andra kurshelgen
Andra kurshelgen innehåller, förutom att befästa paddelkunskaperna från första helgen, planering av kajakhajk för äventyrare och utmanare, att leda kajakpaddling och examinera i Paddelpasset Vit.

Kajakhajksplaneringen sker utifrån Scouternas program och genomförs tillsammans med de andra kursdeltagarna, med stöd av kursledarna. Vad är viktigt att tänka på inför genomförandet av en kajakhajk och vilka delar ska ingå? Vad skiljer en kajakhajk från en vandringshajk? Sådana frågor diskuteras under utbildningen.

Kursdeltagarna kommer också att genomgå Svenska Kanotförbundets examinatorsutbildning för Paddelpasset Nivå 1 Gul. Det innebär att kursdeltagarna efter kurshelgen kan examinera andra i grundläggande paddling, kunskaper som kan komma väl till pass för kajakhajken.

Tredje kurshelgen
Den sista kurshelgen innebär genomförandet av Kajakhajken för äventyrar- och utmanarscouter. Då får kursdeltagarna praktisera och omsätta sina kajakledarkunskaper i ett scoutsammanhang och dela med sig av dessa till äventyrare och utmanare. Kursledarna finns även med som stöd under hajken.

Till hajken kan både enskilda scouter, patruller och hela avdelningar anmäla sig.

Samtliga tre delar är obligatoriska.

Material och utrustning

I kursen ingår hyra av utrustning till kursens alla tre delar. Övrig friluftsutrustning (kläder, sovsäck, tält, etc.) står deltagarna för själva.

Saknar någon deltagare utrustning kan vi självklart försöka hjälpa till med att lösa det! Boende kommer ske i tält eller vindskydd och mat står deltagarna själva för.

Aktuella kursomgångar

Friluftsledarkurser

Visar: 2 kurser

Visa som

Kontakt

Scouternas folkhögskola

För information och frågor om en specifik kursomgång, kontakta kursteamet. Uppgifterna hittar du på respektive kursomgångs sida i kurskatalogen/här ovan.
Har du generella frågor om våra utbildningar så kan du kontakta Scouternas folkhögskolas administratör så hjälper vi dig vidare att få kontakt med rätt person.