Friluftsledarkurs kajak

Friluftsledarkurs kajak syftar till att du ska få de erfarenheter och den kunskap du behöver för att tryggt kunna ta med dig scouter på kajakpaddling. Du får möjlighet att tillsammans med andra scoutledare utveckla dina paddlingsfärdigheter och ditt ledarskap kopplat till scoutmetoden och friluftslivet. Fokus ligger på säkerhet och att leda en grupp i skärgården, samt att på personlig nivå behärska vad som krävs för gult paddelpass.

Om utbildningen

Målgrupp

Friluftsledarkurs, kajak riktar sig till dig som vill utmana och utveckla dina kajakpaddlingskunskaper. Kursen ger dig kunskaper och förutsättningar för att som scoutledare kunna arrangera kajakhajker – och på köpet få massor av egen paddlingserfarenhet.

Kursen kräver inga förkunskaper utöver simkunnighet, men det är en fördel om du har vattenvana och har paddlat kajak någon gång tidigare. Utöver det behövs det bara en vilja att utvecklas och dela med dig av dina kajakkunskaper till andra scouter. Har du tidigare erfarenheter så anpassar instruktörerna kursen efter det.

Utbildningens syfte

Friluftsledarkurs kajak syftar till att utveckla ditt friluftsledarskap samt dina kunskaper och färdigheter i kajakpaddling.

Lärande mål

Friluftsledarkurs, kajak är uppdelad på tre obligatoriska kurshelger:
- grundläggande utbildning i kajakpaddling
- etablering av färdigheter samt hajkplanering
- genomförande av kajakhajk för äventyrar-/utmanarscouter.

Kajakutbildningen bygger på scoutmetoden och Svenska Kanotförbundets norm Paddelpasset (Euro Paddle Pass) och kursledarna har både scoutbakgrund och är utbildade examinatorer.

Upplägg och omfattning

Första kurshelgen
Denna helg utgör den grundläggande utbildningsdelen. Målet är att kursdeltagarna ska nå kunskaper för att kunna examineras på Paddelpasset Nivå 1 Gul, vilken omfattar grundläggande kajakpaddling.

Andra kurshelgen
Andra kurshelgen innehåller, förutom att befästa paddelkunskaperna från första helgen, planering av kajakhajk för äventyrare och utmanare samt att leda kajakpaddling. Kurshelgen genomförs i form av en längre turpaddling. Kajakhajksplaneringen sker utifrån Scouternas program och genomförs tillsammans med de andra kursdeltagarna, med stöd av kursledarna. Vad är viktigt att tänka på inför genomförandet av en kajakhajk och vilka delar ska ingå? Sådana frågor diskuteras under utbildningen.

Tredje kurshelgen
Den sista kurshelgen innebär genomförandet av en kajakhajk för äventyrar- och utmanarscouter. Då får kursdeltagarna praktisera och omsätta sina kajakledarkunskaper i ett scoutsammanhang och dela med sig av dessa till äventyrare och utmanare. Kursledarna finns med som stöd under kajakhajken. Till hajken kan både enskilda scouter, patruller och hela avdelningar anmäla sig.

Samtliga tre delar är obligatoriska.

Material och utrustning

I kursen ingår hyra av kajak, paddel och flytväst till kursens alla tre delar. I tillägg tillhandahåller kursen våtdräkter för de badövningar som ingår i kursen. Som kurslitteratur används “Stora boken om kajakpaddling” av Staffan Ekholm vilken ingår i kursavgiften. Övrig friluftsutrustning (kläder, sovsäck, tält, etc.) står deltagarna för själva.

Saknar någon deltagare utrustning kan vi självklart försöka hjälpa till med att lösa det! Boende kommer ske i tält eller vindskydd och mat står deltagarna själva för.

Aktuella kursomgångar

Friluftsledarkurser

Visar: 3 kurser

Visa som

Scouternas folkhögskola

För information och frågor om en specifik kursomgång, kontakta kursteamet. Uppgifterna hittar du på respektive kursomgångs sida i kurskatalogen/här ovan.
Har du generella frågor om våra utbildningar så kan du kontakta Scouternas folkhögskolas administratör så hjälper vi dig vidare att få kontakt med rätt person.