Frilufts ledarkurs Vinterfjäll & Sommarfjäll

För dig som vill fördjupa ditt eget friluftslivsutövande och ditt ledarskap knutet till friluftslivet på fjället.

Om utbildningarna

Målgrupp

Friluftsledarkurserna är till för dig som är scoutledare eller på andra sätt är intresserade av att leda målgrupper som scouter i fjällen.

Utbildningens syfte

Friluftsledarkurserna sommarfjäll och vinterfjäll vänder sig framför allt till dig som vill fördjupa ditt eget friluftslivsutövande och ditt ledarskap knutet till friluftslivet på fjället.

Syftet med kursen är att du som scoutledare ska känna trygghet att ordna egna fjällturer och aktiviteter med scouter hemifrån. Kurserna genomförs med valda delar utifrån Fjällsäkerhetsrådets normer för fjälledare och leds av erfarna utbildare.

Upplägg och omfattning

Utbildningarna bygger på samma utbildningsupplägg; två fjällveckor, fördelade över ett år, tre uppföljningstillfällen på distans under året däremellan.

Första fjällveckan, år 1
Den här utbildningsvecka är förlagd i fjällmiljö. Där kommer du lära dig friluftsteknik och säkerhet knutet till fjället och årstiden. Kursen och boende kommer ske både i stuga och ute på fjället. Under första fjällveckan kommer du också få en introduktion till ledarskapet knutet till fjällmiljön samt planering av andra fjällveckan, där ni som kursdeltagare ska leda scouter i fjällen.

Uppföljningstillfällen på distans
Dessa kommer att handla om fjälledarskap och planering av andra fjällveckan, som kursdeltagarna genomför tillsammas. Vad är viktigt att tänka på inför, under och efter en fjällfärd med scouter? Hur ska det lösas logistiskt, hur blir det en rolig och säker vistelse i fjällen för alla inblandade m.m. Uppföljningstillfällen är till för att stämma av hur planeringen går, och vad som är viktigt att tänka på i nästa steg och hur planeringen tas vidare.

Andra fjällveckan, år 2
Det här är  en genomförandevecka. Då genomförs den fjällfärd för äventyrar-/utmanarscouter som du tillsammans med de andra kursdeltagarna planerat under kursens tidigare delar. Genom fjällveckan för scouter får du, tillsammans med de andra kursdeltagarna, praktiskt omsätta de fjälledarkunskaper som gåtts igenom inom kursen. Det är kursdeltagarna som leder fjällfärden, men kursledarna finns med som stöd under hela veckan.

Kursplan med lärandemål

Aktuella kursomgångar Friluftsledarkurser

Visar: 4 kurser

Visa som

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.