Friluftsledarkurs Överlevnad

Utbildningen Friluftsledarkurs Överlevnad är en utbildning för scoutledare i överlevnad och friluftssäkerhet, med tyngpunkt på att kunna förmedla överlevnadskunskap till scouter. Kursens fokus ligger på överlevnad i nordisk miljö under barmarkssäsongen.

Utveckla ditt scoutledarskap

Friluftsledarkurs Överlevnad vill ge en utvecklande och utmanande upplevelse till dig som vill ta nästa steg med ditt friluftsliv och ditt ledarskap, både personligen och som scoutledare! Målet med kursen är att ge dig som  deltagare kunskaper och verktyg för att som scoutledare kunna arrangera egna överlevnadsprogram för olika åldrar, och också ge deltagaren som individ kunskaper och självförtroende att hantera utmanande situationer i friluftslivet med ett minimum av utrustning, både själv och som ledare.

Om utbildningen

Syfte

Syftet med Friluftsledarkurs Överlevnad är att låta deltagaren utveckla sina egna kunskaper i friluftsliv och sitt scoutledarskap. Målet är att ledaren ska  kunna förmedla överlevnadskunskap och färdigheter för säkert friluftsliv på ett roligt och engagerande sätt för alla åldrar, och samtidigt genom learning-by-doing själv få tips, kunskap och självförtroende inom området.

Målgrupp

Scoutledare som vill lära sig mer om friluftsteknik och överlevnad, samt få verktyg att kunna arrangera egna aktiviteter inom ämnet till scouter i olika åldrar.

Deltagare bör ha fyllt 18 år, ha genomfört Leda Scouting eller motsvarande, och ha grundläggande friluftsvana.

Innehåll

 • Praktiskt tillämpning av egna friluftskunskaper
 • Kunskap om friluftssäkerhet personligen och som ledare
 • Användning och behov av olika typer av friluftsutrustning
 • Om kopplingen till Scoutprogram och Scoutmetod
 • Pedagogik för och anpassning av överlevnadsprogram och –hajker för scouter i olika åldrar
 • Agerande och samverkan med samhällets resurser i en nödsituation
 • Praktiska tekniker för överlevnad och primitivt friluftsliv
 • Praktisk överlevnadsövning

Upplägg och omfattning

Friluftsledarkurs Överlevnad är uppdelad på två eller tre olika kurstillfällen:

 • Utbildnings/teoridel
 • Praktikdel - där deltagarna själva får tillämpa sina överlevnadskunskaper under realistiska förhållanden (eventuellt sammanslagen med teoridelen)
 • Genomförandedel - då ett överlevnadsläger/hajk hålls för en större grupp Äventyrar- eller Utmanarscouter.

Varje kursdel omfattar två till fyra dagar. Mellan kurstillfällena förväntas deltagarna gå igenom sina kunskaper samt göra de praktiska förberedelser som krävs för det tredje kurstillfället, genomförandet av en friluftsaktivitet på temat överlevnad.

Lärandemål

Deltagaren ska efter genomförd kurs

 • Ha utvecklats och stärkts i som roll som friluftsmänniska och scoutledare
 • Kunna planera aktiviteter för överlevnad anpassade till målgruppen
 • Kunna tillämpa scoutmetoden inom ämnet överlevnad
 • Ha övergripande kunskap om friluftssäkerhet och kunna tillämpa detta i sitt scoutledarskap
 • Ha kunskap och självförtroende när det gäller att vistas i naturen med ett minimum av hjälpmedel
 • Ha grundläggande kunskap om att att hantera och förebygga krissituationer i friluftslivet, personligen och som scoutledare.

Godkännande och avslut

För att bli godkänd i Friluftsledarkurs Överlevnad krävs aktivt deltagande i samtliga moment i kursen, inklusive kurshelg 3.

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att tilldelas ett kursintyg med medföljande följebrev som visar att personen genomgått Friluftsledarkurs Överlevnad.

Aktuella och kommande kursomgångar

Visar: 1 kurs

Visa som

Kontakt

Scouternas folkhögskola

För information och frågor om en specifik kursomgång, kontakta kursteamet. Uppgifterna hittar du på respektive kursomgångs sida i kurskatalogen/här ovan.
Har du generella frågor om våra utbildningar så kan du kontakta Scouternas folkhögskolas administratör så hjälper vi dig vidare att få kontakt med rätt person.