Trygga möten

Därför ska du gå Trygga möten

Webbutbildningen Trygga möten riktar sig till alla som jobbar med barn och unga eller möter barn och unga i sitt ideella uppdrag. Både inom Scouterna och från andra organisationer. Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare i Scouterna att utbilda sig i Trygga Möten. Detta görs via webbutbildningen.

I webbutbildningen Trygga Möten får du lära dig hur du kan skapa en trygg miljö för barn och ungdomar, hur du kan förebygga övergrepp och hur du kan bete dig om du tror att någon far illa.

Mer om utbildningen

Safe from Harm is also available in English

Det här lär du dig på Trygga möten

Det här är en kurs för dig som är ledare för barn och ungdomar. I kursen lär du dig hur du kan skapa en trygg miljö, förebygga övergrepp och kränkningar, och vad du ska göra om detta ändå händer.

Så här är utbildningen upplagd

Utbildningen består av 9 delar och avslutas med ett test. När du klarat testet får du ett intyg. Uppskattningsvis tar Trygga möten ungefär 60 minuter att göra.

Hur kommer jag igång med utbildningen?

Scoutledare i direktanslutna kårer (via Scoutnet) samt ledare i Nykterhetsrörelsens scoutförbund har genom sitt medlemskap inloggning till vår lärplattform.

Hur loggar jag in första gången?
* Gå till lärplattformen
* Använd ditt ScoutID för att logga in. Ditt ScoutID är detsamma som dina inloggningsuppgifter till Scoutnet. '

Är du scout och tillhör en direktansluten kår, kontakta webbkurs@scouterna.se

Hur funkar det för mig som är scoutledare i Equmenia?
Du som är ny ledare får tillgång till kursen Trygga möten genom att kårchefen mailar till webbkurs@scouterna.se: * Equmeniaföreningens föreningsnummer * Förnamn, efternamn och e-postadress till scoutledarna som ska gå kursen.

Kan jag som ledare i en annan organisation gå utbildningen?
Ja. För att beställa Trygga möten till din förening, maila webbkurs@scouterna.se. För ideella föreningar kostar Trygga möten kostar 250 SEK per användare. För företag är priset 350 SEK per användare.

Jag kommer inte in, vad ska jag göra?
Kontakta webbkurs@scouterna.se se om du har problem att logga in.

Scouternas arbete kring Trygga möten

Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som startade 2005. Målet är att Scouterna ska vara tryggt, säkert och fritt från övergrepp. Vi arbetar för detta bland annat genom ledarutbildningen Trygga Möten samt genom att erbjuda stöd och rådgivning till kårer och föräldrar om någon utsätts för övergrepp.

Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga Möten. Detta görs via webben. Scouternas arbete med Trygga möten syftar till att barn ska vara trygga på sin fritid. Det handlar också om sådant som att vara en schysst kompis, deltagare emellan och att ledare har kunskap och mod att agera om något händer.

Att arbeta med Trygga möten innebär att föreningar, kårer och organisationer på allvar vågar prata om övergrepp och kränkningar i den egna verksamheten. Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet, det behövs i alla barn- och ungdomsorganisationer.

Jag är inte scoutledare men vill gärna gå kursen/köpa den till min organisation. Går det?

Ja, det kan du.

Är du ledare i en annan verksamhet är du välkommen att kontakta oss på webbkurs@scouterna.se för att få veta mer om era möjligheter att gå våra webbutbildningar.

Representerar du en annan förening/organisaiton och vill köpa webbutbildningen till era medlemmar, kontakta oss på webbkurs@scouterna.se

Kontakta oss

Har du frågor kring innehållet eller upplägget i Trygga möten, kontakta Jenny Lowebrant  som är samordnare för Trygga Möten på Scouterna.

Har du behov av teknisk support kring lärplattformen eller frågor om hur du får tillgång till våra webbutbildningar, kontakta oss här.