Kontakt - Anställd personal

Här hittar du kontaktuppgifter till folkhögskolans anställda personal.

Folkhögskolans kansli

Liza Zeeck Rosenberg

Rektor/Utbildningschef

liza.rosenberg@scouterna.se0855506534

Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

Jenny Ahlin

Biträdande rektor

jenny.ahlin@scouterna.se0855506568

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hanna Bata

Projektledare

hanna.bata@scouterna.se0856843259

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.

Sara Baringe

Administratör

sara.baringe@scouterna.se0856843237

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik. Sara arbetar även med utbildningen Värdebaserat ledarskap.

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik. Sara arbetar även med utbildningen Värdebaserat ledarskap.

Mattias Hallgren

Lärare på allmän kurs och Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Veronica Östervall

Administratör och projektmedarbetare

veronica.ostervall@scouterna.se0855506505

Veronica arbetar med administrationen vid Scouternas folkhögskola, främst med långa kurser. Hon är också projektmedarbetare i Scouternas projekt Mitt äventyr, min röst.

Veronica arbetar med administrationen vid Scouternas folkhögskola, främst med långa kurser. Hon är också projektmedarbetare i Scouternas projekt Mitt äventyr, min röst.

Allmän kurs

Jenny Ahlin

Biträdande rektor

jenny.ahlin@scouterna.se0855506568

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Annelie Coleman

Lärare på allmän kurs

annelie.coleman@scouterna.se0855506512

Annelie är lärare i Svenska, Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Annelie är lärare i Svenska, Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian Cordeus

Lärare på allmän kurs

christian.cordeus@scouterna.se0856843211

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika Ek

Lärare på allmän kurs

erika.ek@scouterna.se0855506517

Erika är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hannah Fahlborg

Lärare på allmän kurs

hannah.fahlborg@scouterna.se0856843289

Hannah är lärare i Matematik och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hannah är lärare i Matematik och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Mattias Hallgren

Lärare på allmän kurs och Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på Allmän kurs distans

therese.syk@scouterna.se0720701571

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Profilutbildningar

Cecilia Wesslén

Hållbarhetsansvarig

cecilia.wesslen@scouterna.se0720706944

Cecilia är hållbarhetsansvarig på Scouterna och Scouternas folkhögskola, samt projektledare för Hållbarhetsverkstaden.

Cecilia är hållbarhetsansvarig på Scouterna och Scouternas folkhögskola, samt projektledare för Hållbarhetsverkstaden.

Imse Spragg Nilsson

Konceptutvecklare och Projektledare för Värdebaserat ledarskap

imse.spraggnilsson@scouterna.se0856843241

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på Allmän kurs distans

therese.syk@scouterna.se0720701571

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Scoututbildningar

Maja Antoniou

Samordnare för Scoutledarutbildningar

maja.antoniou@scouterna.se0720719518

Maja är samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar.

Maja är samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar.

Majken Dahlqvist

Administratör

majken.dahlqvist@scouterna.se0855506543

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.

Linnea Hansson Henne

Tjänstledig

Linnea är samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar.

Linnea är samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar.