Kontakt - Anställd personal

Här hittar du kontaktuppgifter till folkhögskolans anställda personal

Folkhögskolans kansli

Liza Zeeck Rosenberg

Rektor/Utbildningschef

liza.rosenberg@scouterna.se0855506534

Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

Jenny Ahlin

Biträdande rektor

jenny.ahlin@scouterna.se0855506568

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Sara Baringe

Föräldraledig

sara.baringe@scouterna.se0856843237

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik. Sara och arbetar även med utbildningen Värdebaserat ledarskap.

Sara är ansvarig för administrationen vid Scouternas folkhögskola och arbetar främst med långa kurser, rapportering och statistik. Sara och arbetar även med utbildningen Värdebaserat ledarskap.

Hanna Bata

Projektledare

hanna.bata@scouterna.se0856843259

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.

Mattias Hallgren

Lärare på allmän kurs och Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Mattias är lärare i Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Allmän kurs

Helena Dohns

Ansvarig antagning

helena.dohns@scouterna.se0855506558

Helena ansvarar för antagningen på allmän kurs.

Helena ansvarar för antagningen på allmän kurs.

Christian Cordeus

Lärare på allmän kurs

christian.cordeus@scouterna.se0856843211

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Ida Lugongo

Lärare på allmän kurs

ida.lugongo@scouterna.se0855506529

Ida är lärare i Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Ida är lärare i Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Liza Bard

Lärare på allmän kurs

liza.bard@scouterna.se0855506528

Liza är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Liza är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Mattias Hallgren

Lärare på allmän kurs och Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Mattias är lärare i Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på allmän kurs

therese.syk@scouterna.se0855506523

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är också samordnare för Allmän kurs distans och lärare i Ledarskap och organisation.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är också samordnare för Allmän kurs distans och lärare i Ledarskap och organisation.

Hannah Fahlborg

Lärare på allmän kurs

hannah.fahlborg@scouterna.se0856843289

Hannah är lärare i Matematik på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hannah är lärare i Matematik på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika Ek

Lärare på allmän kurs

erika.ek@scouterna.se0855506517

Erika är lärare i Svenska och Samhällskunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika är lärare i Svenska och Samhällskunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Profilutbildningar

Cecilia Wesslén

Kursansvarig Ledarskap för hållbarhet och hållbarhetsansvarig på Scouterna

cecilia.wesslen@scouterna.se0855506548

Cecilia är kursansvarig och kursledare för Ledarskap för hållbarhet. Cecilia är också hållbarhetsansvarig på Scouterna.

Cecilia är kursansvarig och kursledare för Ledarskap för hållbarhet. Cecilia är också hållbarhetsansvarig på Scouterna.

Imse Spragg Nilsson

Konceptutvecklare och Projektledare för Värdebaserat ledarskap

imse.spraggnilsson@scouterna.se0856843241

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på allmän kurs

therese.syk@scouterna.se0855506523

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är också samordnare för Allmän kurs distans och lärare i Ledarskap och organisation.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är också samordnare för Allmän kurs distans och lärare i Ledarskap och organisation.

Sara Nilsson

Kursutvecklare

sara.nilsson@scouterna.se0856843207

Sara samordnar och utvecklar profilkurserna Värdebaserat ledarskap och Styrelseprogrammet.

Sara samordnar och utvecklar profilkurserna Värdebaserat ledarskap och Styrelseprogrammet.

Scoututbildningar

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0856843257

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

Majken Dahlqvist

Administratör

majken.dahlqvist@scouterna.se0855506543

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.