Vår pedagogiska grundsyn

Folkbildning & Scoutmetoden

På Scouternas folkhögskola bedriver vi utbildning utifrån två pedagogiska idéer: folkbildningen och scoutmetoden.

Folkbildningen utmärks av att den är fri och frivillig för den som deltar, samt utgår från deltagarens intressen och behov. Scoutmetoden är scoutrörelsens metod för personlig och social utveckling med målet att utveckla ledarskap och skapa en bättre värld. Olika utbildningar inom Scouternas folkhögskola använder scoutmetoden på olika sätt, men scoutmetodens alla delar finns på olika sätt i folkhögskolans samlade utbildningsutbud.

Vi utbildar Sveriges bästa ledare

Ledarskapet är modigt, stödjande och framåtsyftande. Ledarskapet vi utvecklar, utforskar och utbildar för är varmt och demokratiskt och ger möjlighet till utveckling utifrån varje individs behov, förutsättningar och potential. Det är detta ledarskap som ger förutsättningar för människor att påverka sin vardag, sin egen framtid och samhällets utveckling. Det innebär att:
 • Deltagarnas erfarenheter är en viktig del av kursens innehåll. Alla kursdeltagare har med sig ett viktigt bidrag till kursen.
 • Vi vill möta varje deltagare där hen är och utveckla därifrån.
 • Vi använder oss av många olika pedagogiska metoder för att låta alla deltagare lära genom upplevelser.
 • Det vi gör på kursen och tidigare erfarenheter blir till kunskap genom reflektion.

Vi skapar ärliga möten och verklig förståelse

Scouternas folkhögskola är en inkluderande miljö där individer, trots olikheter, känner sig hemma och trivs tillsammans. Hos oss får deltagare nya perspektiv och lär sig utnyttja mångfalden av människor i grupper och samhället. Mångfald är genomgående en ledarskapsfråga och ledarskapet byggs genom en ökad självkännedom. Det innebär att:
 • Vi ser kursledarskap som något som görs tillsammans i team.
 • Vi tror att en mångfald av erfarenheter och kompetenser i teamet ger en bättre utbildning och gör det lättare att nå alla kursdeltagare.
 • Den som behöver våra kurser ska veta att de finns och känna sig lockad av dem.
 • Alla känner sig välkomna att delta utifrån sina förutsättningar.
 • Vi tror att om vi vågar öppna oss för varandra så lär vi oss mer om oss själva.
 • Vi tillåter varandra att göra fel och pröva oss fram på våra utbildningar.

Vi bildar för hållbar utveckling

Scouternas folkhögskola ger kunskap och verktyg för att människor ska kunna påverka samhället lokalt och globalt på ett positivt sätt. Deltagarna fylls av hopp, tillförsikt och handlingskraft. Det innebär att:
 • Deltagarna lämnar våra kurser med en positiv känsla av sin egen förmåga.
 • Efter kursen har deltagarna nya metoder för att ta sig an det de vill göra.
 • Deltagaren lämnar kursen med en tydligare bild av vad hen vill åstadkomma.