Vår pedagogiska grundsyn

Folkbildning & Scoutmetoden

På Scouternas folkhögskola bedriver vi utbildning utifrån två pedagogiska idéer: folkbildningen och scoutmetoden.

Folkbildningen utmärks av att den är fri och frivillig för den som deltar, samt utgår från deltagarens intressen och behov. Scoutmetoden är scoutrörelsens metod för personlig och social utveckling med målet att utveckla ledarskap och skapa en bättre värld. Olika utbildningar inom Scouternas folkhögskola använder scoutmetoden på olika sätt, men scoutmetodens alla delar finns på olika sätt i folkhögskolans samlade utbildningsutbud.

Vi ger mod, makt och verktyg

Ledarskapet är modigt, stödjande och framåtsyftande. Ledarskapet vi utvecklar, utforskar och utbildar för är varmt och demokratiskt och ger möjlighet till utveckling utifrån varje individs behov, förutsättningar och potential. Det är detta ledarskap som ger förutsättningar för människor att påverka sin vardag, sin egen framtid och samhällets utveckling. Det innebär att:
 • Deltagarnas erfarenheter är en viktig del av kursens innehåll. 
 • Vi vill möta varje deltagare där hen är och utveckla därifrån.
 • Vi använder oss av många olika pedagogiska metoder för att låta alla deltagare lära genom upplevelser.
 • Reflektion är en självklar del i vår pedagogik där deltagarens tidigare erfarenheter och kunskap vävs in.

Vi skapar ärliga möten och verklig förståelse

Scouternas folkhögskola strävar efter att vara en inkluderande miljö där alla känner sig hemma och trivs tillsammans. Hos oss får deltagare nya perspektiv genom mångfalden av människor i grupper och samhället. Det innebär att:
 • Alla ska kunna känna sig välkomna att delta utifrån sina förutsättningar.
 • Vi tror att om vi vågar öppna oss för varandra så lär vi oss mer om oss själva.
 • Vi tillåter varandra att göra fel och pröva oss fram på våra utbildningar.
 • Vi strävar efter att utveckla våra kurser och kursomgångar tillsammans inom lärarlaget/kursteamet.
 • Vi tror att en mångfald av erfarenheter och kompetenser i lärarlaget/kursteamet ger en bättre utbildning och gör det lättare att nå alla kursdeltagare.

Vi bildar för hållbar utveckling

Scouternas folkhögskola ger kunskap och verktyg för att människor ska kunna påverka samhället lokalt och globalt på ett positivt sätt. Deltagarna fylls av hopp, tillförsikt och handlingskraft. Det innebär att:
 • Deltagarna lämnar våra kurser med en positiv känsla av sin egen förmåga.
 • Efter kursen har deltagarna nya metoder för att ta sig an nya utmaningar. 
 • Deltagaren lämnar kursen med en tydligare bild av vad hen vill åstadkomma.