Vi utbildar alla scouter som åker på världsläger nästa sommar!

19 september, 2022

Vi utbildar alla scouter som åker på världsläger nästa sommar!

World Scout Jamboree är ett stort internationellt scoutläger som arrangeras vart fjärde år på olika platser i världen. Nästa sommar är platsen Sydkorea där 10 000-tals scouter från hela världen kommer att samlas och få sitt livs största upplevelse och ett minne för livet. Från Sverige reser ca 2000 scouter varav fler hundra är ledare eller funktionärer på lägret.
I år kommer alla deltagare, ledare och funktionärer som reser från Sverige att utbildas i ledarskap, internationell scouting, att ta hand om sig själv och andra och inte minst i projektledning.
Tillsammans med jamboreeorganisationen i Sverige har vi på folkhögskolan tagit fram 3 utbildningar som riktar sig till dessa scouter och dessutom skapat en egen projektledningskurs till alla funktionärer som vill gå den också.

Redo för Jamboree
Denna kurs riktar sig till alla deltagare som ska åka på World Scout Jamboree. Kursen innehåller bland annat pass kring demokrati, värderingar, att leda sig själv och hälsa. Kursen ges av jamboreeledarna som i sin tur att gått en utbildning själva.

Redo som jamboreeledare
Denna kurs riktar sig till alla avdelningsledare som kommer att ha ansvar för alla svenska deltagare. Avdelningsledarna är indelade i patruller och går kursen tillsammans. Denna kurs innehåller pass som förhoppningsvis gör det lättare att både leda sig själv och andra. Att förstå andras behov och kunna agera utifrån det är en central del. Kurspassen handlar bland annat om drivkrafter, konflikthantering och normer, men även en del kring hållbarhet, demokrati och riskhantering.

Redo som jamboreefunktionär
Den sista kursen är för alla vuxna som åker som funktionärer på lägret (kallas IST – international support team). De kommer att möta många unga och vuxna från hela världen och behöver kunna hantera olika situationer som kanske handlar om normer och värderingar, kulturkrockar eller personliga utmaningar. Kursens innehåll liknar den föregående, men diskussioner och reflektioner kan bli annorlunda. Dessa scouter erbjuds även att gå folkhögskolans projektledningskurs, då de med största sannolikhet kommer att leda någon form av mindre projekt på lägret i Sydkorea.

Vi på folkhögskolan önskar alla deltagare stort lycka till med sina utbildningar och säger också stort tack till jamboreeorganisationen för ett gott samarbete och BRA JOBBAT!