Allmän kurs

Välkommen till Allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Allmän kurs är en utbildning som kompletterar gymnasiet. Utbildningen ger möjlighet till behörighet för högskolestudier. Allmän kurs kan läsas antingen på distans eller i klassrum.

 

Allmän kurs

Detta är en gymnasiekompletterande utbildning i moderna lokaler i Örnsberg i Stockholm. PÅ skolan arbetar lärare som är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Läs mer om Allmän kurs och hur du ansöker till utbildningen >>

 

Allmän kurs distans

Detta är en gymnasiekompletterande utbildning på distans. Allmän kurs distans är en modern, flexibel utbildning som anpassar sig till deltagarnas praktiska situation. Vi har inga schemalagda lektioner och inga lektionssalar, vi studerar när och var som helst. På nätet träffas vi för att diskutera, byta erfarenheter och lära känna varandra.

Läs mer om Allmän kurs distans och hur du ansöker till utbildningen >>

 

För studerande

Här hittar du finns information för dig som studerar allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

För studerande >>

 

Mer om Allmän kurs