Hur du blir antagen

Två antagningsperioder

Vi har två antagningsperioder till Allmän kurs. Den primära antagningen sker inför höstterminens start, där ansökning och antagning görs under vår och sommar fram till att kursen startar eller är fullbelagd.

Det andra antagningstillfället är vid vårterminens början, om plats finns. Ansökan och antagning sker då under hösten.

 

Ansökan

Ansökan görs i vårt administrativa system SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till denna ansökan bifogar du ett personbevis för studier (mer information om detta när du ansöker), tidigare eventuella gymnasiebetyg och ett personligt brev där du berättar om varför du vill börja studera på Allmän kurs.

Ansök till Allmän kurs här >>

Ansökan till Allmän kurs distans är stängd.

 

Vad händer sen?

När din ansökan kommit in till oss gör vi en första genomgång. Därefter får du besked om att din ansökan är bekräftad alternativt att din ansökan inte är fullständig och att något eventuellt saknas i din ansökan.

Som regel får du besked om antagning senast 2 veckor efter att ansökningstiden har gått ut. Ibland kan du få besked innan tiden gått ut.

 

Urval & kriterier

Till Allmän kurs prioriteras du som har flera ämnen att läsa in. Är söktrycket inte så stort tar vi i undantagsfall in även de som bara har ett fåtal ämnen kvar att läsa för att uppnå behörighet till högskolan.

Allmän kurs distans som regel har betydligt fler sökande än lediga platser görs ett urval inför antagning. Urvalet görs utifrån kriterier som uppskattas och jämförs mellan alla sökande.

De viktigaste kriterierna är:

 • Antal gymnasieämnen och studietid som saknas för behörighet till högskola. Antalet ämnen bör räcka för att fylla ett heltidsschema under åtminstone 30 veckor.
 • Konkret och tydligt behov av behörighet till högskolestudier, till exempel en planerad högskoleutbildning.

Dessutom för Allmän kurs distans:

 • Konkret och tydligt behov av flexibla distansstudier snarare än traditionella folkhögskolestudier på internat, till exempel utlandsboende, hemmavarande småbarn, osäkert deltidsarbete eller liknande.
 • Speciell hänsyn till de begränsningar distansformatet innebär för individuellt stöd

Distansstudier ställer höga krav på självdisciplin, motivation och självständighet; internat och klassrum kan ofta vara lämpligare om man är ovan vid att ta eget ansvar för sina studier eller har mycket stort behov av täta personliga kontakter.

 

Vad händer efter behandlingen av min ansökan?

Om följande kriterier är uppfyllda blir du antagen:

 • Det finns lediga platser på kursen.
 • Dina saknade kärnämnen räcker för att fylla den studietid du behöver för att få behörighet till högre studier.
 • Du bedöms ha mycket konkreta och tydliga behov av behörighet till högre studier.
 • För Allmän kkurs distans även: Du bedöms ha mycket konkreta och tydliga behov av flexibla distansstudier.

Om du uppfyller kraven men ändå inte blir antagen står du kvar som reserv. Det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna. Du får besked om du står som reserv efter behandlingstillfället.

Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar, du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin och då görs en ny antagningsprocess.

 

Om du får avslag

Om du får avslag får du besked om det när vi har behandlat din ansökan. Detta kan bero på:

 • Dina saknade kärnämnen räcker inte för att fylla den studietid du behöver för att få behörighet till högre studier.
 • Du bedöms inte ha tillräckligt konkreta och tydliga behov av behörighet till högre studier, i jämförelse med andra sökande, för att kunna konkurrera om plats på kursen under läsåret.
 • För Allmän kurs distans även: Du bedöms inte ha tillräckligt konkreta och tydliga behov av flexibla distansstudier, i jämförelse med andra sökande, för att kunna konkurrera om plats på kursen under läsåret. Då finns det fortfarande möjlighet för dig som bor i Stockholmsområdet att antas till Allmän kurs i klassrum i Örnsberg.

 

Kontakt

helena-dohns1

Helena Dohns

Biträdande rektor
E-post: helena.dohns@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 58
Mobil:
072-070 58 79

Helena arbetar som biträdande rektor på Scouternas folkhögskola och ansvarar för Allmän kurs.