Ackreditering och validering

Ett led i ett samlat och utvidgat kvalitetsarbete är att all utbildning som genomförs inom, eller på uppdrag av, Scouternas folkhögskola, genomförs av ackrediterade utbildare.

 

Genom ackrediteringen uppnås:

  • en säkerställd kvalité i Scouternas folkhögskolas utbildningar.
  • att Scouternas utbildningar genomförs i enlighet med rörelsens syn på pedagogik, ledarskap och program.
  • att kursledarna är välutbildade och uppdaterade.

Ackrediteringsprocess

Det finns två vägar att bli ackrediterad utbildare:

1. Utbildning för utbildare

Genom att gå kursen Utbildning för utbildare blir du ackrediterad utbildare inom Scouterna.

2. Ackreditering genom validering

Just nu ser vi över valideringsprocessen för att kunna bli ackrediterad utbildare.

Bibehållande av ackreditering

En gång per år arrangerar Scouternas folkhögskola utbildardagarna för aktiva utbildare. Dessa innehåller både nätverkande, planeringstillfällen samt konkret kompetensutveckling. Att delta på utbildardagarna, demokratijamboree, scoutforum, Utbildning för utbildare eller på annan erbjuden fortbildning (t.ex. av regional utbildningsgrupp arrangerad nätverksträff) minst en gång vartannat år är ett krav för fortsatt ackreditering.

 

Bild på Hanna Bata

Hanna Bata

Ansvarig scoututbildning
E-post: hanna.bata@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 59
Mobil:
076-623 25 59

Hanna ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet kring Scouternas folkhögskolas scoutledarutbildningar på Ledarskapsön.