Anpassat ledarskap, fördjupning

Därför ska du gå Anpassat ledarskap, födjupning

Den här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och nya insikter om hur du som ledare kan använda dig av strategier och verktyg för att inkludera ännu fler, utifrån principen om allas lika värde och barns rätt till en meningsfull fritid.

Om utbildningen

Målgrupp

Utbildningen Anpassat ledarskap, fördjupning riktar sig till dig som är ledare för barn och unga. Du behöver inte vara scout för att gå utbildningen.  

Utbildningens fokus är ledarens roll, strategier och verktyg för att inkludera fler, utifrån principen om allas lika värde och barns rätt till en meningsfull fritid. Fokus är inte att värdera vare sig diagnoser eller medicinska behandlingsmetoder.

Anpassat ledarskap finns på grundnivå och fördjupningsnivå. Utbildningarna har tagits fram i samarbete med Friluftsfrämjandet. Grundnivån är webbkursen Anpassat ledarskap. Den hittar du här >>. Webbkursen eller motsvarande kunskaper är förkunskapskrav för fördjupningsutbildningen.

Utbildningens syfte

Anpassat ledarskap, fördjupning syftar till att fördjupa din förmåga att anpassa ditt ledarskap till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Ledarens trygghet i arbetssättet bidrar till att kunna sprida det till andra ledare. Kursen ska även ge dig som deltagare förståelse för hur det anpassade ledarskapet kompletterar Scouternas pedagogik.

Upplägg och omfattning

Anpassat ledarskap fördjupning är 9 timmar och kan till exempel ges under en helg eller kortare träffar.

Lärandemål

Anpassat ledarskap, fördjupning ger dig som deltagare: 
  • En djupare förståelse för hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan påverka barn och ungas chans att på lika villkor kunna delta i fritidsverksamhet.
  • Fördjupade kunskaper om lågaffektivt bemötande och dess etik, teori och användning.
  • Fördjupade kunskaper om tydliggörande pedagogik och god förmåga att använda metoden.
  • Kusnkap för att kunna använda fyra konkreta verktyg på den egna verksamheten och ha förmåga att självständigt anpassa verktygen efter olika behov.
  • Kunskap kring hur ledare kan stödja ett anpassat ledarskap i sin lokalavdelning eller kår. 
  • God förmåga att kommunicera med vårdnadshavare till barn och unga samt förståelse för vårdnadshavarens perspektiv.

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457
Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.