Treklöver Gilwell

I scoutrörelsens mest fördjupande ledarutbildning ges du chansen att reflektera kring ditt ledarskap och utvecklas som ledare.

Därför ska du gå Treklöver Gilwell

I utbildningen Treklöver Gilwell får du genom upplevelsebaserad inlärning, grupparbeten och gruppdiskussioner tillsammans med andra scoutledare från hela Sverige gå på djupet i ditt eget ledarskap. 

Du kommer också få jobba med ett eget utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i så väl kursen som i dig själv. Arbetet genomför du själv men med hjälp av handledning av en av av kursledarna.

Om utbildningen

Målgrupp

Utbildningen Treklöver Gilwell vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst tre år och har gått någon av Scouternas folkhögskolas andra utbildningar på Ledarskapsön eller motsvarande. För att delta bör du vara minst 23 år.

Utbildningens syfte

Treklöver Gilwell syftar till att ge dig som deltagare kunskap, insikter och metoder för att reflektera kring och utveckla sitt ledarskap. Utbildningen innehåller fördjupning inom gruppdynamiska modeller och teorier, ledarskapsteorier i förhållande till det egna ledarskapet, metodik och pedagogik i scoutledarskapet, scoutings idé och scoutmetoden samt att leda sin egen utveckling.

Utbildningen ger dig möjlighet till reflektion kring och utveckling av ditt ledarskap. Fokus ligger på hur du får dina scouter att växa genom din egen personliga utveckling. Du får träffa andra scoutledare från hela landet och delta i en utbildning där du får uppleva scoutmetoden i praktiken.

Upplägg och omfattning

Utbildningen Treklöver Gilwell består av förberedelseuppgifter, två till tre kurstillfällen om sammanlagt minst nio dagar/minst 54 timmar, ett individuellt utvecklingsarbete med personlig handledare ur kursledningen omfattande minst 40 timmar samt utvärdering av kursen.

Kursdelarna genomförs delvis utomhus med kurspass, erfarenhetsutbyte, reflektioner och upplevelsebaserad inlärning. Det som behandlas under kursen bildar sedan underlag för ett utvecklingsarbete som varje kursdeltagare genomför individuellt under handledning av någon av kursledarna.

Utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt så väl i kursen som i det den enskilde kursdeltagaren vill utveckla hos sig själv i sitt eget ledarskap. Utbildningen består av såväl teorilektioner som praktiska tillämpningar genom grupparbete och gruppdiskussioner.

Kursbeskrivning för arbetsgivare

Flera arbetsgivare ger bidrag till Treklöver Gilwell som fortbildning.

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457
Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.