Kursbeskrivning

Samtalsledarutbildningen är en utbildning för dig som skall bli Samtalsledare för Trygga möten. Uppdraget som Samtalsledare frå du av Nationella Trygga möten gruppen och mer om det kan du läsa här >>

 

Om utbildningen

Samtalsledarutbildningens syfte är att ge dig praktiska färdigheter som samtalsledare. Detta sker genom att du får träna och utveckla din förmåga att hålla och leda svåra samtal i grupp, bland annat genom rollspel, feedback och reflektion.

 

Omfattning

Samtalsledarutbildningen är totalt ca 20 timmar och består av två delar;

 • En hemuppgift som tar ca 4 – 6 timmar och som du gör innan kurshelgen
 • En kurshelg (3+8+5 timmar)

För att bli godkänd krävs att båda delarna är utförda till 100%.


Kursinnehåll

 1. Samtalsteknik
 2. Agerande vid olika “trygga möten” händelser med stöd av fallbeskrivningar
 3. Fördjupad kunskap om innehållet trygga möten (inklusive särskilt utsatta grupper)

Målgrupp & kravspecifikation

Samtalsledarutbildningen riktar sig till dig som:

 1. varit scoutledare en längre tid
 2. har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten
 3. vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten
 4. erfarenhet av att leda samtal i grupp
 5. förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten.

Ansökan

Du ansöker till Samtasledarutbildningen via Scoutnet, se länk nedan. I ansökan uppmanas du ange minst två referenser, varav en kopplad till scouterna och den andre till någon du arbetar med (chef eller medarbetare/kollega). Obs! Referenserna ska vara relevanta för uppdraget.

 

Antagning & urval

Efter sista ansökningsdag, gör kursteamet ett urval utifrån följande kriterier:

 • Rekommendationer
 • Målgrupp & kravspecifikation
 • Behovet av samtalsledare i regionen samt i våra samverkasnorganisationer
 • Intervju med kandidater till uppdraget
 • Referenstagning


Kostnad

Kursen är kostnadsfri för dig som deltagare. Beroende på vem som blir din uppdragsgivare, så står de för deltagaravgiften (1600 kr inkl. mat & logi exkl. resor).

Resa till/från utbildningen ingår inte i den kursavgift som din uppdragsgivare betalar för utbildningen. Resekostnader och ev. övriga utlägg bör därför du och din uppdragsgivre komma överens om.


Mat & logi

Boende fred-sönd ingår i kursavgiften. Vi bor på Zinkensdamms vandrarhem. Om du inte önskar boende under kursen kan detta anges i ansökan till kursen. Kursavgiften reduceras då med motsvarande kostnad.