Folkbildning

Den statsfinansierade folkbildningen består av folkhögskolor och studieförbund. Statens anslag till folkbildningen, som förvaltas av Folkbildningsrådet, fördelas mellan folkhögskolor och studieförbund.

 

Statens syfte med bidrag till folkbildningen är att:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

 

Läs mer på Folkbildningsrådets hemsida.