Folkbildning

Group 008

Den statsfinansierade folkbildningen består av folkhögskolor och studieförbund. Statens anslag till folkbildningen, som förvaltas av Folkbildningsrådet, fördelas mellan folkhögskolor och studieförbund.

 

Statens syfte med bidrag till folkbildningen är att:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

 

Läs mer på Folkbildningsrådets hemsida.