Scouternas utbildningsfond

Funderar du på att gå en utbildning men tvekar för att den kostar för mycket? Verkar kursen bra men resan dit blir för dyr?

 

Sök medel från Scouternas utbildningsfond till din utbildning!

Vad kan man söka bidrag för?

Man kan söka bidrag ur Scouternas utbildningsfond för att täcka kursavgifter, resor till och från kurstillfällen eller andra kostnader som är direkt knutna till utbildningen. Tänk på att söka i god tid innan kursstart, t.ex. om du vill gå en kurs till sommaren bör du söka medel tidigt på våren för att kunna får svar i tid.

Vem kan söka bidrag ur fonden?

Alla som går en kurs som arrangeras av Scouternas folkhögskola eller av Scouterna centralt kan söka pengar från fonden. För att få pengar är det ett krav att man utan bidrag, skulle ha svårt att delta. Detta får man berätta mer om i ansökan. Både medlemmar i Scouterna och icke medlemmar kan söka medel, men scouter under 26 år premieras i större utsträckning.

Hur går ansökan till?

Ladda ned blanketten nedan och fyll i uppgifterna. Skicka denna sedan i ett mail eller per post till Scouternas folkhögskola på folkhogskola@scouterna.se eller till:

 

Scouternas folkhögskola
Box 420 34
26 12 Stockholm

 

Ange i ämnesraden eller på kuvertet: ”Ansökan utbildningsfonden”.

Vem beslutar om utdelning?

Scouternas folkhögskolas presidium beslutar om man får bidrag från utvecklingsfonden. Beslutet meddelas i god tid innan kursens sista anmälningsdatum förutsatt att ansökan sker i god tid i förhållande till den tilltänkta kursen.

Går det att skänka pengar till fonden?

Vi tar tacksamt emot ytterligare bidrag för att våra utbildningar skall nå så många som möjligt! Sätt in ditt bidrag på Scouternas folkhögskolas BG 624-7886 och märk betalningen ”Gåva till utbildningsfonden”.

Frågor?

Om du har frågor kring utbildningsfonden, tveka inte att kontakta Scouternas folkhögskola på folkhogskola@scouterna.se eller på telefon 08-555 065 10.