Bli ackrediterad utbildare

Vad innebär en ackreditering?

Ordet ackreditering betyder att "intyga att nödvändig kompetens finns för ett visst uppdrag."

Den "nödvändiga kompetensen" uppnås genom Utbildning för utbildare. Mycket av kompetensen har du förstås säkerligen med dig in i Utbildning för utbildare, men genom att få reflektera tillsammans, dela erfarenheter och fylla på med ny kompetens och kunskap - så kan vi intyga att du har den kompetens vi ser behövs för en utbildare inom Scouternas folkhögskola.

Utbildning för utbildare

Utbildning för utbildare är för dig som håller scoututbildningar inom ramverket Ledarskapsön. Utbildningen ger dig som deltagande utbildare kunskaper om Scouternas syn på lärande, hur vi lär ut, hur vi leder kurs samt tränar oss i att hålla kurspass. Detta i de fyra kursblocken: Lära in, Lära ut, Genomföra kurspass samt Leda kurs.

Utbildningen förmedlar allmänna kunskaper som hjälper dig som deltagare att utvecklas som utbildare inom Scouterna och syftar inte till att utbilda i en specifik utbildning. Genom utbildningen blir du ackrediterad utbildare, vilket säkerställer kvalitet och utveckling av våra kursomgångar.

Vanliga frågor

Kan jag ackrediteras genom validering?

Om du som utbildare har motsvarande kunskaper som Utbildning för utbildare ger kan du bli ackrediterad utbildare genom så kallad validering. Det betyder att du visar upp att du har motsvarande kunskaper och får det godkänt av en utbildare på Utbildning för utbildare.

Vi rekommenderar dock alltid, om du har möjlighet, att gå Utbildning för utbildare då just mötet och den reflektion som sker tillsammans med andra utbildare kommer ge dig ytterligare fördjupade kunskaper.

Just nu ser vi över lärandemål och kursplan för Utbildning för utbildare vilket gör att vi även behöver se över valideringsprocessen, både till innehåll och process. Har du frågor eller tankar om valideringsprocessen, kontakta Hanna Bata som ansvarar för arbetet.

Vem kan gå Utbildning för utbildare?

Utbildning för utbildare riktar sig till dig som utbildare som varit med i kursteam och hållit minst en kursomgång inom någon av utbildningarna på Ledarskapsön.

Inom utbildningen är deltagarnas egna erfarenheter av att utbilda en viktig tillgång som bidrar till och utgör en del av innehållet. Att deltagarna också är aktiva i eller håller på att starta upp ett team gör att lärdomar från Utbildning för utbildare direkt kan omsättas i praktik.

Hur lång/omfattande är Utbildning för utbildare?

Utbildningen är totalt 25 timmar som oftast genomförs under två helger.

Under första kurshelg får du som deltagare till dig kunskaper och teorier om att utbilda. Kunskaper som du sedan ska använda till att själv planera kurspass som ni sedan håller för varandra under andra kurshelgen.

Vad behövs för att upprätthålla sin ackreditering?

En gång per år arrangerar Scouternas folkhögskola Utbildardagarna för aktiva utbildare. Dessa innehåller både nätverkande, planeringstillfällen samt konkret kompetensutveckling.

Att delta på Utbildardagarna, Demokratijamboree, Scoutforum, Utbildning för utbildare eller på annan erbjuden fortbildning, minst en gång vartannat år är ett krav för att behålla sin ackreditering.

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Hanna Bata

Projektledare

hanna.bata@scouterna.se0856843259

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildning på Scouternas folkhögskola.

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildning på Scouternas folkhögskola.