Bli ackrediterad utbildare

Vad innebär en ackreditering

Ordet ackreditering betyder att man "intygar att nödvändig kompetens finns för ett visst uppdrag."

Den "nödvändiga kompetensen" uppnås genom Utbildning för utbildare. Mycket av kompetensen har du förstås säkerligen med dig in i Utbildning för utbildare, men genom att få reflektera tillsammans, dela erfarenheter och fylla på med ny kompetens och kunskap - så kan vi därefter intyga att du har den kompetens vi ser behövs för en utbildare inom Scouternas folkhögskola.

Utbildning för utbildare

Utbildning för utbildare är en kurs för dig som håller ledarutbildningar inom ramverket Ledarskapsön. Kursen ger dig som utbildare kunskaper om scouternas syn på lärande, hur de lär ut, hur de leder kurs samt tränar dem i att hålla kurspass. Detta i de fyra kursblocken Lära in, Lära ut, Genomföra kurspass samt Leda kurs.

Kursen förmedlar allmänna kunskaper som hjälper deltagarna att utvecklas som utbildare inom scouterna och syftar inte till att utbilda om en specifik kurs.

Genom utbildningen blir du ackrediterad utbildare, vilket säkerställer kvaliteten och utvecklingen av våra kurser.

Vanliga frågor

Kan jag ackrediteras genom validering?

Om du som utbildare har motsvarande kunskaper som Utbildning för utbildare ger kan du bli ackrediterad utbildare genom så kallad validering. Det betyder att du visar upp att du har motsvarande kunskaper och får det godkänt av en utbildare på Utbildning för utbildare.

Vi rekommenderar dock alltid, om du har möjlighet, att ändå gå Utbildning för utbildare då just mötet och den reflektion som sker tillsammans med andra utbildare, kommer ge dig ytterligare fördjupade kusnkaper.

Just nu ser vi över lärandemål och kursplan för Utbildning för utbildare vilket gör att vi även behöver se över valideringsprocessen, både till innehåll och process. Har du frågor eller tankar om valideringsprocessen, kontakta Hanna Bata som ansvarar för arbetet med att se över valideringsprocessen.

Vem kan gå Utbildning för utbildare?

Utbildning för utbildare riktar sig till dig som utbildare som har hållit minst en av kurs som finns på Ledarskapsön.

I kursen är deltagarnas egna erfarenheter av att utbilda en viktig tillgång som bidrar till en bättre kurs. Att deltagarna också är aktiva i eller håller på att starta upp ett team gör att lärdomar från kursen direkt kan omsättas i praktik.

Hur lång/omfattande är Utbildnig för utbildare?

Kursen går att variera men är anpassad att genomföras under två helger med totalt 25 kurstimmar.

Under kurshelg ett får deltagarna till sig kunskaper och teorier om att utbilda som de sedan ska använda till att själva planera kurspass som de sedan håller för varandra under kurshelg två.

Vad behövs för att upprätthålla sin ackreditering?

En gång per år arrangerar Scouternas folkhögskola utbildardagarna för aktiva utbildare. Dessa innehåller både nätverkande, planeringstillfällen samt konkret kompetensutveckling.

Att delta på utbildardagarna, demokratijamboree, scoutforum, Utbildning för utbildare eller på annan erbjuden fortbildning, minst en gång vartannat år är ett krav för att behålla sin ackreditering.

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457
Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.