Allt om ackreditering

Att vara ackrediterad utbildare

På Utbildardagarna 2023 presenterade projektgruppen för projektet Utbildare 2.0 resultatet av sitt arbete kring ackreditering.

I filmen här till höger berättar vi om:
 • vad en ackreditering är
 • hur du blir ackrediterad
 • hur du behåller din ackreditering
 • vad en vilande ackreditering är
Längre ner på sidan hittar du svar på en mmängd frågor som rör filmens innehåll.

Vad är ackreditering?

Ackreditering är ett begrepp som rent formellt betyder att du som utbildare får ”agera i Scouternas folkhögskolas ställe”. Men det betyder också att du har varit nyfiken på att utvecklas för att få ännu fler verktyg och mer kunskap i att planera och genomföra Ledarskapsöns utbildningar. Och att du gör det utifrån Scouternas folkhögskolas pedagogiska grundsyn och värderingar.

Varför ska jag som utbildare bli ackrediterad?

Vi tror på personlig utveckling och att ständigt utvecklas och hänga med. Och vi tror att bildning och utbildning är vägar för att nå dit. Genom att bli ackrediterad utbildare, får du personlig utveckling genom att få ny kunskap men framförallt möjlighet att reflektera och disskutera tillsammans med andra utbidare om det som gör dig som utbildare och oss  som Folkhögskola till det vi är.

Vi kan förstås inte säkerställa att du är en bra utbildare bara för att du är ackrediterad. Men vi kan försäkra oss om att alla som blir ackrediterade får samma kunskap, information, insikter och möjlighet till utveckling – i linje med Scouternas folkhögskolas pedagogiska grundsyn. Det är ett steg vi vill ta för att även i framtiden utbilda Sveriges bästa ledare.

Hur blir jag ackrediterad?

För att bli ackrediterad går du Utbildning för utbildare, eller UFU som den ofta förkortas till. När du är godkänd på kursen blir du ackrediterad utbildare.

På Utbidning för utbildare får du slipa dina kunskaper och färdigheter så att du kan hålla utbildningar av hög kvalitet på ett säkert och roligt sätt. Utbildningen är totalt 25 timmar och genomförs oftast, men inte alltid, under två helger.

Hur behåller jag min ackreditering?

Det finns tre saker du behöver göra för att din ackreditering ska fortsätta gälla.
1. Utbilda inom Ledarskapsöns kurser.
En gång vart annat år skall du utbilda aktivt i ett kursteam.

2. Ha ett uppföljningssamtal med din uppdragsgivare en gång per år.
Din uppdragsgivare är i de allra flesta fall någon ur den regionala utbildningsgruppen. Men det kan även vara en person från en nationell samordningsgrupp.

3. Fortbildning
En gång vart annat år. En giltig ”fortbildning” kan t.ex. vara ett speciellt pass på Utbildardagarna eller på en utbildarsamlingaternativt en digital fortbildning i vår lärplattform.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur vet jag vad jag behöver göra för att behålla min ackreditering?

Scoutnet kommer hjälpa dig:
 • I din loggbok ser du din ackreditering. Om den är ”gråad” är den vilande.
 • Du kommer också kunna se (utvecklas under våren 2023) när du gjort någon av kraven (1. Utbildat, 2. Haft uppföljningssamtal samt 3. Fortbildat dig) samt när det är dags att förnya dem.
 • Du kommer dessutom få ett mail i god tid innan tiden löper ut för respektive krav.

Jag är ny-ackrediterad, gäller samma regler för mig?

Ja. Du behöver inom ett år haft ett uppföljningssamtal och gjort någon form av fortbildning. Inom två år behöver du också aktivt utbildat i ett kursteam.

Varför kan jag inte se att jag är ackrediterad i Scoutnet?

Du som är ackrediterad ska kunna se det i din Loggbok i Scoutnet. Men, under en "inkörsperiod" kan det hända att du inte gör det. Och det beror på att vi  hittills kunnat ge märkningen "ackrediterad utbildare" till alla som redan finns registrerade på en Utbildning för utbildare i Scoutnet.

Om du tex gått Ufu innan vi började använda Scoutnet för anmälningar eller är ackrediterad genom validering så kan det vara så att vi ännu inte hunnit leta upp alla listor och importerat dem i Scoutnet. 

 

Hjälp oss gärna!

Om du inte ser märkningen Ackrediterad utbildare i loggboken i din profil så här av dig till oss. Det gör du genom att fylla i detta formulär och skicka in det till oss. Då hjälper du oss att leta i "rätt listor" och hitta både dig och kanske fler som saknas i systemet.

 

Kan jag bli av med min ackreditering helt?

Ja, det kan du. Det är bara rektorn som kan ta beslutet att återkalla en ackreditering. Det görs i undantagsfall om en utbildare till exempel skulle bryta mot Scouternas och Scouternas folkhögskolas värderingar och riktlinjer.

Vad gäller för mig som utbildar inom Arrangemang som t.ex. Blå hajken?

Just nu jobbar vi tillsammans med Arrangemangsgruppen på att dra upp riktlinjer för dig som är ackrediterad utbildare och utbildar inom ett arranegmang sm till exempelBlå hajk elelr Explorer Belt. 

Samma riktlinjer kommer gälla, men då ni redan har mycket fortbildning i er utbildning som arrangemansgledare ser vi över hur vi registrerar vad som är fortbildning inom ramen för ackreditering.

Kan jag ackrediteras genom validering?

Nej, det kan du inte. Validering var en alternativ process till att bli Ackrediterad som tidigare fanns, men som nu är borttagen. Anlendingebntill att den är borttagen är att uppgiften inte motsvarar Utbildning för utbildares lärandmeål.

Frågor om uppföljningssamtalet

Hur vet jag vem som är min uppdragsgivare?
Om du utbildar inom en regional utbildning, det vill säga Leda scouting, Leda kår, Leda avdelning, Leda patrull, Ditt personliga ledarskap eller Redo för naturen - så ska du kontakta din regionala utbildningsgrupp.

Utbildar du inom en nationell utbildning, som Treklöver Gilwell, Samtalsledarutbildningen, en Friluftsledarutbildning eller Utbildning för utbildare så är din uppdragsgivare samordningsgruppen för utbildningen.

Om en sådan inte finns så kontaktar du samordnare för utbildningsgrupper (Linnea Hansson Henne). Om du utbildar i både en regional och nationell utbildning får du välja vilken grupp du vill ha ditt uppföljninsgsamtal med.

Vem ansvarar för att uppföljningsamtalet blir av?
Det gör både du och din uppdragsivare. Ni båda kan initera och be om samtalet. Men i slutänden är det du som har huvudansvaret för att igod tid be om samtalet, eftersom det är du som bäst har koll på din ackreditering i Scoutnet.

Hur ser jag när jag hade mitt uppföljningssamtal senast?
Det kommer du kunna se i din loggbok i Scoutnet. Det är din uppdragsgivare som manuellt registrerar uppföljningssamtalet i Scoutnet. Om du inte kan se ditt seaste uppföljningssamtal i din loggbok, vänder du dig till den personen du hade uppföljningssamtalet med.

Kan jag se mallen för Uppföljningssamtalet i förväg?
Ja, det kan du.
 • Logga in i lärplattformen här: webbkurs.scouterna.se/ med samma inloggningsuppgifter som du har till Scoutnet.
 • Klicka på ”Stödmaterial – Eldstaden”
 • Gå till Del 2, - Håll elden vid liv och leta upp pdf:en ”Uppföljningssamtal (ackrediterade) utbildare”.

Frågor om fortbildning

Vad menas med fortbildning?
Med fortbildning menar vi i det här sammanhanget särskilt utvalda pass på tex Utbildardagarna eller en Utbildarsamling, eller ett särskilt framtaget digitalt kurspass för ackrediterade utbildare – som rälnas som fortbildning inom ramen för ackrediteringen.

Till att börja med är tanken att dessa fortbildningar erbjuds dels via den digitala lärplattformen, dels live på utbildningsträffar (regionala och nationella) som tex Utbildardagarna.

Hur vet jag vad som räknas som en fortbildning inom ramen för ackreditering?
På Utbildardagarna kommer det alltid finnas ett eller flera pass som kommer räknas som fortbildning. Det framgår i schemat vilket eller vilka pass det gäller.Det finns alltid mellan 1-3 olika digitala fortbildningspass att göra.

Utöver det ska det tydligt framgå i informationen om aktivieteter på tex utbildarträffar om och i så fall vad, som räknas som en fortbildning inom ramen för ackreditering.

Vem beslutar om vad som får räknas som en fortbildning inom ramen för ackreditering?
Det kommer tas fram en mall med de kriterier som krävs för att en fortbildning ska räknas. På det sättet finns det en fingervisning för dem som vill skapa denna form av fortbildning att planera passen så de får räknas.

Idagsläget kommer Hanna Bata (projektledare) och Linnea Hansson Henne (samordnare för utbildningsgrupper) att vara de som ger klartecken för när pass får räknas som fortbildning. Så småningom är tanken att det är den samordningsgrupp för UFU som skall tillsättas, som ger klartecken för detta.

Om jag går på t.ex. en distriktssamling som handlar om utbildning, är det ackrediteringsgrundande?
Det är inte säkert. Om det gör det, så ska det tydligt framgå av informationen att aktiviteten kommer räknas som fortbildning.

Jag kommer inte in i utbildarportalen för att se de digitala kurspassen?
Du loggar in i lärplattformen här: https://webbkurs.scouterna.se/ med samma inloggningsuppgifter som du har till Scoutnet. Om du inte ser ”Ackrediteringsgrundande kurspassen”, kontakta webbkurs@scouterna.se för att få tillgång.

Frågor om vilande ackreditering

Om jag inte gör sakerna som krävs för att behålla min ackreditering i tid, vad händer då?
Om du inte uppfyller kraven på hur du behåller din ackreditering så bir din ackreditering vilande. Du blir alltså inte av med ackrediteringen utan den är vilande.

Min ackreditering är vilande, hur gör jag för att aktivera den igen?
Genom att genomföra uppgifterna som beskrivs under frågan "Hur behåller jagmin ackreditering?". När du uppfyllt kraven för att behålla din ackreditering har du återigen en aktiv ackreditering.

I din loggbok i Scoutnet kan du se om du har ett “giltigt” uppföljningssamtal, har utbildat eller gjort en fortbildning enligt gällande rutiner (se fråga 4 “Hur behåller jag min ackreditering?”) samt vilka som inte är giltiga längre, och därmed behöver förnyas.


Jag har gått UFU för några/många år sen men sen varken utbildat eller varit på Utbildardagarna. Är jag fortfarande ackrediterad?
Nej, din ackreditering är egentligen vilande. Men, under implementeringen av våra nya rutiner som beskrivs i detta dokument så kommer vi dock att se till så att alla som varit ackrediterade sedan tidigare får in det i sina loggböcker.

Det betyder att alla som har fått en ackreditering börjar med en aktiv ackreditering och behöver komma i gång med uppgifterna för att undvika att den blir vilande.


Får jag utbilda om jag har en vilande ackreditering?
Ja, absolut. Under tiden din ackreditering är vilande får du fortfarande utbilda. Men eftersom varje kursteam måste ha minst en ackrediterad utbildare inom sitt team så kan du under din vilande ackreditering inte räknas som den personen.

För er som uppdragsgivare

Var loggar vi genomförda Uppföljningssamtal?
Just nu är det inte färdigt än i Scoutnet hur ni loggar genomförda uppföljningssamtal. Så håll ordning på det själva under en kort period i vår. Det är på gång och så snart det är på plats berättar vi mer om det.

Finns det en lista med vilka ackrediterade som just nu uppfyller kriterierna?
Just nu är listan på Ackrediterade utbildare ALLA som gått Ufu. Inom två år (!) kommer den vara helt rätt och riktig, till dess är vi ”snälla” och låter alla vara ackrediterade.

Planen är dock att under våren kommer tre underrubriker dyka upp under Ackrediterade utbildare i loggbken. De rubrikerna är:
1. Uppföljningssamtal (datum kommer då visas på när det är gjort och när det går ut)
2. Fortbildning samma sak ang datum som ovan.
3. Utbilda – här kommer vi lägga in så att alla som är aktiva i ett team just nu får datum för detta här också. En viss inkörsperiod kommer krävas under våren där allt inte kommer klaffa helt perfekt från start.

Men, håll ut – snart kommer vi i mål!

Var hittar jag mallen för Uppföljningssamtalet?
 Logga in i lärplattformen här: webbkurs.scouterna.se/ med samma inloggningsuppgifter som du har till Scoutnet.
Klicka på ”Stödmaterial – Eldstaden”
Gå till Del 2, - Håll elden vuid liv och leta upp pdf:en ”Uppföljningssamtal (ackrediterade) utbildare”.

Måste det vara en person ur utbildningsgruppen som håller uppföljningssamtalet?
Nej det måste det inte. Det kan också vara en/flera personer som ni i utbildningsgruppen delegerat uppdraget till. Det viktiga är att ni som uppdragsgivare får ta del av vad samtalet innehäll för att ta tillvara på utbildaren önskemål, behov och engagemang. 

Skall vi rapportera/dokumentera Uppföljningssamtalet på något vis?
Uppföljningssamtalet är först och främst till för att Utbildaren ska få möjlighet att berätta om sitt engagemang, sina behov och önskemål.

Dessutom kan samtalet ge värdefull information till er i utbildningsgruppen (uppdragsgivaren) kring hur ni vill organisera er, vad ni behöver stötta upp med mer till era utbildare och vilka utbildare sommär sugna på att utbilda inom vad. Hur ni väljer att ta hand om den informationen väljer ni som grupp själva.

Ställ en fråga om Ackreditering

  Kontakt

  Linnea Hansson Henne

  Samordnare för utbildningsgrupper

  linnea.hansson.henne@scouterna.se0856843257

  Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

  Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

  Hanna Bata

  Projektledare

  hanna.bata@scouterna.se0856843259

  Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.

  Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.